ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
301 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS 07.08.2003 01.09.2003 RK s
302 Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 22.02.2011 01.07.2011 12 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
303 Haldusreformi seadus HRS 07.06.2016 01.07.2016 RK s
304 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 29.05.2018 22.06.2018 RK s
305 Nakkushaiguste registri põhimäärus 12.03.2019 16.03.2019 25 Tervise- ja töömin m
306 Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 "Turuarendustoetus" muutmine 04.02.2022 11.02.2022 8 Maaelumin m
307 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS 11.06.1997 17.07.1997 RK s
308 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus STS 2007-2013 07.12.2006 01.01.2007 RK s
309 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord 20.12.2007 01.01.2008 262 VV m
310 Notariaadimäärustik 19.06.2009 03.07.2009 23 Justiitsmin m
311 Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord 09.01.2015 16.01.2015 4 VV m
312 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 20.02.2019 15.03.2019 RK s
313 Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) 16.12.2020 14.01.2021 RK s
314 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 133 VV k
315 Töötasu hüvitise maksmise jätkamisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 06.05.2021 11.05.2021 45 VV m
316 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 28.05.2021 31.05.2021 213 VV k
317 Süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise kord 02.06.2021 12.06.2021 10 EP president m
318 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine sõiduki teisaldamise kulude piirmäära ja alarmsõidukite tähistamise korra muutmise tõttu 04.02.2022 11.02.2022 15 VV m
319 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine 24.05.2022 30.05.2022 17 Haridus- ja teadusmin m
320 Eesti Panga seadus EPS 18.05.1993 18.06.1993 RK s
321 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS 19.05.1993 15.06.1993 RK s
322 Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS 13.04.2005 01.01.2006 RK s
323 Muinsuskaitseseadus MuKS 20.02.2019 01.05.2019 RK s
324 Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi põhimäärus 09.03.2022 14.03.2022 20 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
325 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS 11.02.1998 01.07.1998 RK s
326 Kohanimeseadus KNS 05.11.2003 01.07.2004 RK s
327 Vereseadus VereS 09.02.2005 01.05.2005 RK s
328 Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS 14.06.2007 14.07.2007 RK s
329 Meretöö seadus MTööS 11.06.2014 01.07.2014 RK s
330 Kiirgusseadus KiS 08.06.2016 01.11.2016 RK s
331 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ELMS 19.06.2017 01.01.2018 RK s
332 Turuarendustoetus 23.01.2018 29.01.2018 4 Maaelumin m
333 Terviseameti ülesannete täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja kord 27.05.2021 01.06.2021 54 VV m
334 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord 05.02.1993 05.02.1993 36 VV m
335 Eesti NSV tsiviilkoodeksi muutmise seadus 24.08.1994 24.09.1994 RK s
336 Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 27.02.2001 01.06.2001 26 Sotsiaalmin m
337 Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS 05.06.2002 01.10.2002 RK s
338 Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord 19.09.2002 01.10.2002 109 Sotsiaalmin m
339 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS 28.01.2003 01.05.2003 RK s
340 Vedelkütusevaru seadus VKVS 17.02.2005 09.03.2005 RK s
341 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS 08.12.2005 01.01.2006 RK s
342 Meediateenuste seadus MeeTS 16.12.2010 16.01.2011 RK s
343 Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus 30.01.2019 11.02.2019 2 Sotsiaalkaitsemin m
344 Pandikirjaseadus PandiKS 13.02.2019 01.03.2019 RK s
345 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) 11.03.2020 06.11.2020 RK s
346 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1194, 12. august 2020, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1 12.08.2020 13.08.2020 1194 Euroopa Nõukogu m
347 2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine 15.01.2021 15.01.2021 11 VV k
348 Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse 07.02.2022 11.02.2022 5 Riigihalduse min m
349 M. Millingule riikliku autasu andmine 07.02.2022 07.02.2022 63 Vabariigi President o
350 Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas 08.04.2022 09.04.2022 42 VV m