ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
301 Nõukogu otsus (EL) 2021/1739, 23. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingule lisatud protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Programm „Loov Euroopa“) ( 1 ) 23.09.2021 23.09.2021 1739 Euroopa Nõukogu o
302 Nõukogu otsus (EL) 2021/1739, 23. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingule lisatud protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Programm „Loov Euroopa“) ( 1 ) 23.09.2021 23.09.2021 1739 Euroopa Nõukogu o
303 Nõukogu otsus (EL) 2021/1740, 23. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingule lisatud protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (programm LIFE) ( 1 ) 23.09.2021 23.09.2021 1740 Euroopa Nõukogu o
304 Nõukogu otsus (EL) 2021/1740, 23. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingule lisatud protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (programm LIFE) ( 1 ) 23.09.2021 23.09.2021 1740 Euroopa Nõukogu o
305 Nõukogu otsus (EL) 2021/1741, 23. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingule lisatud protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Programm „EL tervise heaks“) ( 1 ) 23.09.2021 23.09.2021 1741 Euroopa Nõukogu o
306 Nõukogu otsus (EL) 2021/1741, 23. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingule lisatud protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Programm „EL tervise heaks“) ( 1 ) 23.09.2021 23.09.2021 1741 Euroopa Nõukogu o
307 Nõukogu otsus (EL) 2021/1742, 23. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XIII lisa „Transport“ muutmisega (kolmas ja neljas raudteepakett) ( 1 ) 23.09.2021 23.09.2021 1742 Euroopa Nõukogu o
308 Nõukogu otsus (EL) 2021/1742, 23. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XIII lisa „Transport“ muutmisega (kolmas ja neljas raudteepakett) ( 1 ) 23.09.2021 23.09.2021 1742 Euroopa Nõukogu o
309 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/1745, 23. september 2021, millega nimetatakse ametisse Vahemerel läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUNAVFOR MED IRINI) ELi operatsiooni ülem (EUNAVFOR MED IRINI/3/2021) 23.09.2021 23.09.2021 1745 Poliitika- ja julgeolekukomitee o
310 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/1745, 23. september 2021, millega nimetatakse ametisse Vahemerel läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUNAVFOR MED IRINI) ELi operatsiooni ülem (EUNAVFOR MED IRINI/3/2021) 23.09.2021 23.09.2021 1745 Poliitika- ja julgeolekukomitee o
311 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1699, 22. september 2021, millega muudetakse määruse (EL) nr 142/2011 VIII lisa seoses loomatervise sertifikaadi näidisega, mis on ette nähtud loomsete kõrvalsaaduste väljaveoks piirangutsoonidest, mis on kehtestatud teatavate loetellu kantud taudide ennetamiseks ja tõrjeks ( 1 ) 22.09.2021 13.10.2021 1699 Euroopa Komisjon m
312 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1699, 22. september 2021, millega muudetakse määruse (EL) nr 142/2011 VIII lisa seoses loomatervise sertifikaadi näidisega, mis on ette nähtud loomsete kõrvalsaaduste väljaveoks piirangutsoonidest, mis on kehtestatud teatavate loetellu kantud taudide ennetamiseks ja tõrjeks ( 1 ) 22.09.2021 13.10.2021 1699 Euroopa Komisjon m
313 Haridus- ja teadusministri 6. mai 2021. a määruse nr 13 "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal" muutmine 22.09.2021 27.09.2021 24 Haridus- ja teadusmin m
314 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1707, 22. september 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas 22.09.2021 24.09.2021 1707 Euroopa Komisjon m
315 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1707, 22. september 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas 22.09.2021 24.09.2021 1707 Euroopa Komisjon m
316 Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 "Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis" muutmine 22.09.2021 01.01.2022 25 Rahandusmin m
317 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1723, 22. september 2021, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus „Salată tradițională cu icre de crap“ (GTT) 22.09.2021 19.10.2021 1723 Euroopa Komisjon m
318 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1723, 22. september 2021, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus „Salată tradițională cu icre de crap“ (GTT) 22.09.2021 19.10.2021 1723 Euroopa Komisjon m
319 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1724, 22. september 2021, millega kiidetakse heaks kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega toote spetsifikaati tehtavad liidu muudatused („Miniș“ (KPN)) 22.09.2021 19.10.2021 1724 Euroopa Komisjon m
320 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1724, 22. september 2021, millega kiidetakse heaks kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega toote spetsifikaati tehtavad liidu muudatused („Miniș“ (KPN)) 22.09.2021 19.10.2021 1724 Euroopa Komisjon m
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 22.09.2021 10.10.2021 RK s
322 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1692, 21. september 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa seoses Botswanat käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loetelus, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetisi ( 1 ) 21.09.2021 23.09.2021 1692 Euroopa Komisjon m
323 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1692, 21. september 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa seoses Botswanat käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loetelus, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetisi ( 1 ) 21.09.2021 23.09.2021 1692 Euroopa Komisjon m
324 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 "Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused" muutmine 21.09.2021 26.09.2021 39 Sotsiaalkaitsemin m
325 Nõukogu määrus (EL) 2021/1696, 21. september 2021, millega laiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/840 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest ajavahemikul 2021–2027 (programm „Perikles IV“)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele 21.09.2021 24.09.2021 1696 Euroopa Nõukogu m
326 Nõukogu määrus (EL) 2021/1696, 21. september 2021, millega laiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/840 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest ajavahemikul 2021–2027 (programm „Perikles IV“)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele 21.09.2021 24.09.2021 1696 Euroopa Nõukogu m
327 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1701, 21. september 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2020/2222, et pikendada La Manche’i väina püsiühendust kasutavate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kehtivust ( 1 ) 21.09.2021 25.09.2021 1701 Euroopa Nõukogu m
328 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1701, 21. september 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2020/2222, et pikendada La Manche’i väina püsiühendust kasutavate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kehtivust ( 1 ) 21.09.2021 25.09.2021 1701 Euroopa Nõukogu m
329 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1693, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/2010, millega toetatakse väike- ja kergrelvade ning laskemoona ebaseadusliku leviku ja ebaseadusliku kaubanduse ning nende mõju vastu võitlemist Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnas ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastase võitluse ELi strateegia „Relvade turvalisuse tagamine, kodanike kaitsmine“ raames 21.09.2021 21.09.2021 1693 Euroopa Nõukogu o
330 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1693, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/2010, millega toetatakse väike- ja kergrelvade ning laskemoona ebaseadusliku leviku ja ebaseadusliku kaubanduse ning nende mõju vastu võitlemist Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnas ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastase võitluse ELi strateegia „Relvade turvalisuse tagamine, kodanike kaitsmine“ raames 21.09.2021 21.09.2021 1693 Euroopa Nõukogu o
331 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1694, 21. september 2021, millega toetatakse ülemääraseid kahjustusi tekitavate või valimatu toimega tavarelvade kasutamise keelustamist ja piiramist käsitleva konventsiooni ülemaailmset kohaldamist, rakendamist ja tugevdamist 21.09.2021 21.09.2021 1694 Euroopa Nõukogu o
332 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1694, 21. september 2021, millega toetatakse ülemääraseid kahjustusi tekitavate või valimatu toimega tavarelvade kasutamise keelustamist ja piiramist käsitleva konventsiooni ülemaailmset kohaldamist, rakendamist ja tugevdamist 21.09.2021 21.09.2021 1694 Euroopa Nõukogu o
333 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1695, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks 21.09.2021 21.09.2021 1695 Euroopa Nõukogu o
334 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1695, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks 21.09.2021 21.09.2021 1695 Euroopa Nõukogu o
335 Nõukogu otsus (EL) 2021/1710, 21. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga loodud sotsiaalkindlustuse koordineerimise erikomitees võetav seisukoht seoses sotsiaalkindlustuse koordineerimise protokolli lisade muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega 21.09.2021 21.09.2021 1710 Euroopa Nõukogu o
336 Nõukogu otsus (EL) 2021/1710, 21. september 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga loodud sotsiaalkindlustuse koordineerimise erikomitees võetav seisukoht seoses sotsiaalkindlustuse koordineerimise protokolli lisade muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega 21.09.2021 21.09.2021 1710 Euroopa Nõukogu o
337 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1758, 21. september 2021, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2021/43) 21.09.2021 1758 Euroopa Keskpank o
338 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1758, 21. september 2021, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2021/43) 21.09.2021 1758 Euroopa Keskpank o
339 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1688, 20. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1201 seoses peremeestaimede ja kõnealuste taimede loeteludega ning kahjuri Xylella fastidiosa tuvastamise analüüsidega 20.09.2021 11.10.2021 1688 Euroopa Komisjon m
340 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1688, 20. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1201 seoses peremeestaimede ja kõnealuste taimede loeteludega ning kahjuri Xylella fastidiosa tuvastamise analüüsidega 20.09.2021 11.10.2021 1688 Euroopa Komisjon m
341 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine 20.09.2021 25.09.2021 24 Riigihalduse min m
342 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1690, 20. september 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6691 all) 20.09.2021 1690 Euroopa Komisjon o
343 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1690, 20. september 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6691 all) 20.09.2021 1690 Euroopa Komisjon o
344 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 17.09.2021 17.09.2021 326 VV k
345 Komisjoni määrus (EL) 2021/1531, 17 september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, akrinatriini, Bacillus pumilus QST 2808, etirimooli, pentiopüraadi, pikloraami ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide piirnormidega ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1531 Euroopa Komisjon m
346 Komisjoni määrus (EL) 2021/1531, 17 september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, akrinatriini, Bacillus pumilus QST 2808, etirimooli, pentiopüraadi, pikloraami ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide piirnormidega ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1531 Euroopa Komisjon m
347 Komisjoni määrus (EL) 2021/1532, 17. september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 3-(1-((3,5-dimetüülisoksasool-4-üül)metüül)-1H-pürasool-4-üül)-1-(3-hüdroksübensüül)imidasolidiin-2,4-diooni lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1532 Euroopa Komisjon m
348 Komisjoni määrus (EL) 2021/1532, 17. september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 3-(1-((3,5-dimetüülisoksasool-4-üül)metüül)-1H-pürasool-4-üül)-1-(3-hüdroksübensüül)imidasolidiin-2,4-diooni lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1532 Euroopa Komisjon m
349 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1533, 17. september 2021, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/6 ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1533 Euroopa Komisjon m
350 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1533, 17. september 2021, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/6 ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1533 Euroopa Komisjon m

avalikgif