ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
101 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1816, 12. oktoober 2021, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris 12.10.2021 07.11.2021 1816 Euroopa Komisjon m
102 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1816, 12. oktoober 2021, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris 12.10.2021 07.11.2021 1816 Euroopa Komisjon m
103 P. Jahilo ametisse nimetamine 12.10.2021 12.10.2021 1 Vabariigi President kk
104 Komisjoni määrus (EL) 2021/1795, 11. oktoober 2021, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 396/2005 seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate terbutüülasiini jääkide piirnormidega ( 1 ) 11.10.2021 01.11.2021 1795 Euroopa Komisjon m
105 Komisjoni määrus (EL) 2021/1795, 11. oktoober 2021, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 396/2005 seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate terbutüülasiini jääkide piirnormidega ( 1 ) 11.10.2021 01.11.2021 1795 Euroopa Komisjon m
106 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1799, 11. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid 11.10.2021 13.10.2021 1799 Euroopa Nõukogu o
107 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1799, 11. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid 11.10.2021 13.10.2021 1799 Euroopa Nõukogu o
108 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1800, 11. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas 11.10.2021 13.10.2021 1800 Euroopa Nõukogu o
109 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1800, 11. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas 11.10.2021 13.10.2021 1800 Euroopa Nõukogu o
110 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1801, 11. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1616 seoses metallist tööstustorustiku, äärikute ja nende ühenduste kinnitusdetailide ning roostevabast terasest auruboilerite harmoneeritud standarditega 11.10.2021 12.10.2021 1801 Euroopa Komisjon o
111 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1801, 11. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1616 seoses metallist tööstustorustiku, äärikute ja nende ühenduste kinnitusdetailide ning roostevabast terasest auruboilerite harmoneeritud standarditega 11.10.2021 12.10.2021 1801 Euroopa Komisjon o
112 Rahvusvahelise Valuutafondi poolt algatatud Sudaani võlakoorma kustutamise programmis osalemine 08.10.2021 08.10.2021 350 VV k
113 Raha eraldamine 08.10.2021 08.10.2021 347 VV k
114 Volitus osaühingu Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamiseks 08.10.2021 08.10.2021 348 VV k
115 Riigivara valitseja määramine 08.10.2021 08.10.2021 351 VV k
116 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1784, 8. oktoober 2021, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumist lehtvaltstoodete impordi suhtes 08.10.2021 12.10.2021 1784 Euroopa Komisjon m
117 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1784, 8. oktoober 2021, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumist lehtvaltstoodete impordi suhtes 08.10.2021 12.10.2021 1784 Euroopa Komisjon m
118 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1785, 8. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/600 erandi osas, mis tehakse rakendusmääruses (EL) 2016/1150 seoses muudatustega veinisektori riiklikes toetusprogrammides 08.10.2021 11.10.2021 1785 Euroopa Komisjon m
119 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1785, 8. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/600 erandi osas, mis tehakse rakendusmääruses (EL) 2016/1150 seoses muudatustega veinisektori riiklikes toetusprogrammides 08.10.2021 11.10.2021 1785 Euroopa Komisjon m
120 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1786, 8. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2021/78 seoses rakendusmääruses (EL) 2020/600 sätestatud erandiga rakendusmäärusest (EL) 2016/1150 veinisektori riiklike toetusprogrammide muudatuste osas 08.10.2021 11.10.2021 1786 Euroopa Komisjon m
121 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1786, 8. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2021/78 seoses rakendusmääruses (EL) 2020/600 sätestatud erandiga rakendusmäärusest (EL) 2016/1150 veinisektori riiklike toetusprogrammide muudatuste osas 08.10.2021 11.10.2021 1786 Euroopa Komisjon m
122 Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 "Strateegiliste kaupade nimekiri" muutmine 08.10.2021 15.10.2021 93 VV m
123 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1794, 8. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 08.10.2021 13.10.2021 1794 Euroopa Komisjon m
124 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1794, 8. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 08.10.2021 13.10.2021 1794 Euroopa Komisjon m
125 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1788, 8. oktoober 2021, millega peatatakse Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumist lehtvaltstoodete impordi suhtes määrusega (EL) 2021/1784 kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks 08.10.2021 12.10.2021 1788 Euroopa Komisjon o
126 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1788, 8. oktoober 2021, millega peatatakse Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumist lehtvaltstoodete impordi suhtes määrusega (EL) 2021/1784 kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks 08.10.2021 12.10.2021 1788 Euroopa Komisjon o
127 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1789, 8. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/450 seoses liitmikega varustatud paindlike sprinklerivoolikute ja muude ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamisega ( 1 ) 08.10.2021 11.10.2021 1789 Euroopa Komisjon o
128 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1789, 8. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/450 seoses liitmikega varustatud paindlike sprinklerivoolikute ja muude ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamisega ( 1 ) 08.10.2021 11.10.2021 1789 Euroopa Komisjon o
129 Virgo Kruve kaebuse läbivaatamine 08.10.2021 08.10.2021 18 Valimiskom o
130 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1803, 8. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks igale liikmesriigile Brexitiga kohanemise reservi vahenditest eraldatavad esialgsed summad ning kohalikele ja piirkondlikele rannikukogukondadele eraldatava toetuse miinimumsumma (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7330 all) 08.10.2021 1803 Euroopa Komisjon o
131 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1803, 8. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks igale liikmesriigile Brexitiga kohanemise reservi vahenditest eraldatavad esialgsed summad ning kohalikele ja piirkondlikele rannikukogukondadele eraldatava toetuse miinimumsumma (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7330 all) 08.10.2021 1803 Euroopa Komisjon o
132 T. Riisalo ametist vabastamine 08.10.2021 08.10.2021 131 Vabariigi President kk
133 Komisjoni määrus (EL) 2021/1771, 7. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa redisepealsete osas ( 1 ) 07.10.2021 28.10.2021 1771 Euroopa Komisjon m
134 Komisjoni määrus (EL) 2021/1771, 7. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa redisepealsete osas ( 1 ) 07.10.2021 28.10.2021 1771 Euroopa Komisjon m
135 Komisjoni määrus (EL) 2021/1771, 7. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa redisepealsete osas ( 1 ) 07.10.2021 28.10.2021 1771 Euroopa Komisjon m
136 Komisjoni määrus (EL) 2021/1771, 7. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa redisepealsete osas ( 1 ) 07.10.2021 28.10.2021 1771 Euroopa Komisjon m
137 Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine 07.10.2021 12.10.2021 20 Justiitsmin m
138 Keskkonnaministri 1. juuli 2016. a määruse nr 20 "Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded" muutmine 07.10.2021 15.10.2021 45 Keskkonnamin m
139 Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2021/1814, 7. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/2021/46) 07.10.2021 03.11.2021 1814 Euroopa Keskpank m
140 Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2021/1814, 7. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/2021/46) 07.10.2021 03.11.2021 1814 Euroopa Keskpank m
141 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1766, 7. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa ( 1 ) 07.10.2021 1766 Euroopa Komisjon o
142 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1766, 7. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa ( 1 ) 07.10.2021 1766 Euroopa Komisjon o
143 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1781, 7. oktoober 2021, millega peatatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 810/2009 teatavate sätete kohaldamine Gambia suhtes 07.10.2021 1781 Euroopa Nõukogu o
144 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1781, 7. oktoober 2021, millega peatatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 810/2009 teatavate sätete kohaldamine Gambia suhtes 07.10.2021 1781 Euroopa Nõukogu o
145 Nõukogu otsus (EL) 2021/1798, 7. oktoober 2021, millega pikendatakse Europoli tegevdirektori ametiaega 07.10.2021 12.10.2021 1798 Euroopa Nõukogu o
146 Nõukogu otsus (EL) 2021/1798, 7. oktoober 2021, millega pikendatakse Europoli tegevdirektori ametiaega 07.10.2021 12.10.2021 1798 Euroopa Nõukogu o
147 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1815, 7. oktoober 2021, metoodika kohta, mida kohaldatakse kohustusliku reservi hoidmise nõude ja sellega seotud kohustusliku reservi nõude täitmata jätmise eest rakendatavate sanktsioonide arvutamisel (EKP/2021/45) 07.10.2021 03.11.2021 1815 Euroopa Keskpank o
148 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1815, 7. oktoober 2021, metoodika kohta, mida kohaldatakse kohustusliku reservi hoidmise nõude ja sellega seotud kohustusliku reservi nõude täitmata jätmise eest rakendatavate sanktsioonide arvutamisel (EKP/2021/45) 07.10.2021 03.11.2021 1815 Euroopa Keskpank o
149 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1828, 7. oktoober 2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected“ („Peatage (((5G))) – olgem ühenduses, kuid kaitstud“) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7293 all) 07.10.2021 1828 Euroopa Komisjon o
150 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1828, 7. oktoober 2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected“ („Peatage (((5G))) – olgem ühenduses, kuid kaitstud“) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7293 all) 07.10.2021 1828 Euroopa Komisjon o

avalikgif