ID-kaart

Uudised

☝ Paragrahvide juurest leiad nüüd ka õigusteaduse magistritööd, mis on kaitstud Tartu Ülikoolis (TÜ) ja Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ).
09.11.2021
👉📃 Magistritööd on heaks abimaterjaliks normide tõlgendamisel, eriti teoreetilisema külje avamisel.
👉🗞 Magistritööd on leitavad nii Riigi Teataja pluginas kui ka ESTLEXi enda andmebaasis!
👉🔎 Eraldi märksõnaline otsingu funktsioon kõikidest magistritöödest!
👌 Kiirem, lihtsam seaduste tõlgendamine - tule tutvu kindlasti 😉👍
Kuidas kasutada❓
- Logi Estlex andmebaasi;
- Ava huvipakkuv õigusakt;
- Vajuta §-i lõike juures olevale “⚖️” märgile;
- Tutvu kogu siseriikliku kohtupraktikaga ja komisjoni otsustega, mis on seotud asjakohase lõikega.
❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/ 👌
☝️ Nüüd leiad paragrahvide juurest ka seosed järgmiste käsiraamatutega:
04.11.2021
☑️ Avaliku teenistuse seaduse käsiraamat – ATS
☑️ Töölepingu seaduse käsiraamat – TLS
☑️ Hädaolukorra seaduse käsiraamat - HOS
👉 Käsiraamat aitab kiiresti mõista seaduse paragrahve ning lihtsustab normidega töötamist!
🗞 Käsiraamat on abimaterjaliks ka keerulisemate juhtumite lahendamisel.
👌 Kiirem, lihtsam seaduste tõlgendamine - tule tutvu ja kindlasti 😉

Kuidas kasutada❓

- Logi Estlex andmebaasi;
- Ava huvipakkuv õigusakt;
- Vajuta §-i lõike juures olevale “⚖️” märgile;
- Tutvu kogu siseriikliku kohtupraktikaga ja komisjoni otsustega, mis on seotud asjakohase lõikega.
❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/ 👌
☝️ Lisasime andmebaasi nüüd ka Töövaidluskomisjoni otsuste (TVK) rakenduse
01.09.2021
Kuidas tõlgendada töölepingu seadust?
👉  Loe meie teenuse abil TVK lahendeid OTSE paragrahvide juures! Seosed on loodud nii paragrahvi kui LÕIKE tasemel!

☑️ Avaldatud on hetkel 4018 otsust ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
☑️ Süsteem otsib ise välja kõik lahendid huvipakkuva paragrahvi kohta.
☑️ Lisaks eraldi otsing sõna, fraasi, otsuse numbri või sätte kaudu.
☑️ Kliendile kuvatakse otsuse number koos viitega algallikale, otsuse tegemise kuupäev, nõude tüüp ja võimalus vaadata huvipakkuvat otsust.🧐

👉  Rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt lugeda töövaidlustega seonduvate §-de tõlgendust.
Kuidas kasutada❓

- Logi Estlex andmebaasi;
- Ava huvipakkuv õigusakt;
- Vajuta §-i lõike juures olevale “⚖️” märgile;
- Tutvu kogu siseriikliku kohtupraktikaga ja komisjoni otsustega, mis on seotud asjakohase lõikega.
❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/estlex/?id=teenustenimekiri
Valminud on Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuste (VAKO) rakendus!
14.07.2021
👉Loe meie teenuse abil VAKO lahendeid OTSE paragrahvide juures! Seosed on loodud nii paragrahvi kui LÕIKE tasemel!

☑️ Avaldatud on hetkel 2901 otsust ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
☑️ Süsteem otsib ise välja kõik lahendid huvipakkuva paragrahvi kohta.
☑️ Lisaks eraldi otsing sõna, fraasi, otsuse numbri või sätte kaudu. 🧐

👉Rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt lugeda riigihangetega seonduvate §-de tõlgendust.
❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/estlex/?id=teenustenimekiri
VAKO seosed
Uuendasime kohtulahendite kuvamise vaadet paragrahvi juures - nüüd lahendid ka LÕIKE juures!
06.07.2021
Kasutaja eelised:

☑️ Uuendustega lisandunud võimalus lugeda kogu vajalikku kohtupraktikat otse asjakohase paragrahvi LÕIKE juures!
Endiselt võimalus kuvada ka sättepõhist kohtupraktikat.
☑️Kohtulahendite veel mugavam, paindlikum ja tõhusam kasutamine.
Kuidas kasutada❓
- Logi Estlex andmebaasi;
- Ava huvipakkuv õigusakt;
- Vajuta §-i lõike juures olevale “⚖️” märgile;
- Tutvu kogu siseriikliku kohtupraktikaga, mis on seotud asjakohase lõikega.
👉 Tutvu meie teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist! 🤗
Kohtulahendid lõigete juures
Uuendatud Estlex teavitusteenus!
17.06.2021
☑️ Kiire ja mugav ülevaade õigusmuudatuste kohta.
☑️ Teeme sinu eest ära tülika õigusinfo haldamise!
👉 Kasutajaeelised:
☑️ Estlex teavitusteenus võimaldab tellida teavitusi sobiva intervalliga: 1 päev, 7 päeva, 30 päeva.
👉 Võimalik seadistada ka valdkonnapõhist teavitust!
☑️ Kogumik Keskkonnaõigus
☑️ Kogumik ISO 14001 (keskkond)
☑️ Kogumik ISO 45001:2018 (töötervishoid ja tööohutus)
☑️ Kogumik maksud ja raamatupidamine
☑️ Õigusharu teavitus
Kuidas kasutada❓

- Logi andmebaasi: www.estlex.ee;
- Vali täpne teenus ja periood;
- Märgi e-posti aadress, millele soovid teavitust saada.
Head kasutamist! 🤗

PS. Vaata meie teenuste kohta lähemalt siit: https://estlex.ee/?id=meieteenus
Uuendasime õigusterminite leksikoni rakendust!
26.04.2021
Kasutaja eelised:

☑️ Lisandunud 400 uut õigusterminit täiendavalt 11 seaduse juurde. ✒️
👉 Meie teenuse abil saad lugeda kõigi oluliste õigusterminite tähendusi otse asjakohase seaduse §-i juures!
☑️ Andmebaasis on hetkel kokku ligi 1200 õigusterminit ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
☑️ Seosed terminitega on ära toodud asjakohase sätte juures, kus konkreetset terminit on mainitud.
☑️ Lisaks eraldi otsing õigustermini nimetuse kaudu.
☑️ Terminid on eesti, vene ja inglise keeles. 🇪🇪🇷🇺🇬🇧
☑️ Kõigi terminite juurde on lisatud allikaviited, mis näitavad termini päritolu. 🧐
👉 Õigusterminite leksikoni rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt mõista seaduse sätteid ning avada õigusterminite sisu!
❗️NB❗️ Tutvu rakendusega lähemalt siin:  https://estlex.ee/?id=meieteenus
Estlex plug-in
15.04.2021
☝️ Kasuta Estlex juriidilisi tööriistu plug-in rakenduse abil otse Riigi Teatajas!
👉 Meie teenuse abil saad lugeda kogu vajalikku õigusteavet otse asjakohase seaduse paragrahvi juures!
✔ Sätete kommentaarid ja annotatsioonid ✒️
✔ Paralleeltõlked inglise ja vene keelde 🇷🇺🇬🇧
✔ Normide seletuskirjad 📚
✔ Seotud kohtulahendid 👨‍⚖️
✔ Majasiseste märkuste jagamine 📌
✔ Palju teisi kasulikke funktsioone 👍
Kuidas kasutada❓
- Lae alla plug-in Google Chrome´le (https://chrome.google.com/.../bjigeikccploejbfehpegopaomn...);
- Registreeri kasutajaks; 👨‍💻
- Kasuta õigusinfoteenust otse sätte juures.🤩

👉 Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist!
Uuendasime sisukorra kuvamise vaadet õigusakti juures!
07.04.2021

Kasutaja eelised:

☑️ ️Korrektne sisukord seadustele.

 

☑️ ️Sisukorra vaate mugav, paindlik ja tõhus kasutamine.

 

☑️ Õigusakti sisukorrast leiab kiiresti sobiva osa, peatüki, jao või paragrahvi.

 

Head kasutamist!

Valminud on haldusmenetluse seaduse kommenteeritud väljaande rakendus!
19.01.2021
👉 Esimene omataoline kommenteeritud väljaanne!
☑️ Loe iga §-i kohta selgitusi kiirelt ja mugavalt otse §-i juures. 🧐
☑️ Kommentaarid loodud spetsiaalselt Estlexi jaoks.
👉 Kommenteeritud väljaanne kuvatakse huvilisele kiirelt ja efektiivselt kätte!
👉 Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist!
Valminud on Riigikohtu kohtupraktika analüüside rakendus!
19.01.2021
👉 Meie teenuse abil saad lugeda Riigikohtu kohtupraktika analüüse ja ülevaateid otse asjakohase seaduse paragrahvi juures!
☑️ Avaldatud on hetkel 195 analüüsi ja ülevaadet. Nimekiri täieneb pidevalt.
☑️ Seosed analüüsidega on ära toodud otse asjakohase sätte juures.
☑️ Lisaks lõime eraldi otsingu sõna, fraasi, otsuse numbri või sätte kaudu. 
☝️ Meie andmebaasist leiad ka palju muud kasulikku õigusteavet! 🗞

👉 Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist!
Turvalist ja rõõmurohket aastavahetust kõigile! ✨🎉
31.12.2020
Avaldasime aastavahetuse tähistamiseks lõhkematerjaliseaduse venekeelse tõlke! 🥳

Seadus reguleerib nii lõhkematerjalide kui pürotehniliste toodete käitlemist. 💥 (venekeelne tõlge saadaval vaid Estlex`i andmebaasis)
👉 Estlex`i andmebaasis on Eesti suurim õigusaktide tõlgete kogu:
☑️ Kokku 3778 tõlget vene keelde 🇷🇺
☑️ Millest 523 seaduse/määruse tervikteksti venekeelset tõlget 🇷🇺
☑️ Lisaks 426 õigusakti tõlget inglise keelde 🇬🇧
☑️ Tõlgete nimekiri täieneb pidevalt ✒️
☑️ Tõlked kuvatakse paralleelselt konkreetse §-i juures
☑️ Valida saab erinevate redaktsioonide tõlkeid 🔍

☝️ Lisaks ❗️NB❗️ kõikidele teenustele eripakkumine kuni 01.01.2021, mille raames on võimalik tellida:
Kõiki pakette 25% soodustusega (tavahinnad siin https://estlex.ee/index.php?id=teenustenimekiri).
☝️ Meie andmebaasist leiad ka palju muud kasulikku õigusteavet! 🗞

👉 Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist! 🤗
Valminud on õigusterminite leksikoni rakendus!
07.12.2020

 

👉 Meie teenuse abil saad lugeda kõigi oluliste õigusterminite tähendusi otse asjakohase seaduse §-i juures!

 

- Andmebaasis on hetkel ligi 800 õigusterminit ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
- Seosed terminitega on ära toodud asjakohase sätte juures, kus konkreetset terminit on mainitud.
- Lisaks eraldi otsing õigustermini nimetuse kaudu.
- Terminid on eesti, vene ja inglise keeles. 🇪🇪🇷🇺🇬🇧
- Kõigi terminite juurde on lisatud allikaviited, mis näitavad termini päritolu. 
🧐


👉 Õigusterminite leksikoni rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt mõista seaduse sätteid ning avada õigusterminite sisu!

 

❗️NB❗️ Tutvu rakendusega lähemalt siin: https://estlex.ee/estlex/?id=teenustenimekiri

Valminud on Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (TOAK) otsuste rakendus!
24.11.2020

👉Meie teenuse abil saad lugeda Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (TOAK) lahendeid otse asjakohase seaduse paragrahvi juures!

- Avaldatud on hetkel 891 otsust ja neid lisandub järjepidevalt juurde.

- Seosed otsustega on ära toodud otse asjakohase sätte juures.
- Lisaks lõime eraldi otsingu sõna, fraasi, otsuse numbri või sätte kaudu. 🧐

👉Rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt lugeda §-i tõlgendust ning lahendada kaubamärkide ja patentidega seotud vaidlusi! 


❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/estlex/?id=teenustenimekiri

16. novembril sai ESTLEX õigusaktide andmebaas 32-aastaseks!
24.11.2020
👍 Oleme suurima kogemusega Eesti ettevõte õigusteabe ning legal technology teenuste turul. Pakume palju töövahendeid juriidilise oskusteabe juhtimiseks ja õigusnormidega töötamiseks.
👌😎Meie väga paljude funktsioonide seast leiad:
✔ Käsiraamatud ja tõlkekogumikud 📚
✔ Sätete kommentaarid ja annotatsioonid ✒️🥳
✔ Paralleeltõlked inglise ja vene keelde 🇷🇺🇬🇧
✔ Kontorifunktsioon õigusbüroodele (klientide ja juhtumite haldamiseks koos ajaarvestusega) 🗂
✔ Sätete redaktsioonide võrdlus 📅
✔ Märkmete lisamine ja jagamine 📌
✔ Arutelud ja külastajate kaasamine 👨‍💻
✔ Õigusterminid 👨‍⚖️
✔ Perioodiliste teavituste tellimine 📨
✔ Perioodilised ülevaated ✍️

Kogu vajalik õigusteave otse asjakohase sätte juures!
Aastatega vaid kvaliteetsemaks ja paremaks!
❗️NB❗️ Tutvu meie teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=teenustenimekiri
Valminud on Tallinna Üürikomisjoni otsuste rakendus!
13.11.2020
👉Meie teenuse abil saad lugeda Tallinna Üürikomisjoni lahendeid otse asjakohase seaduse paragrahvi juures!

☑️ Avaldatud on hetkel 1125 otsust ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
☑️ Seosed otsustega on ära toodud otse asjakohase sätte juures.
☑️ Lisaks lõime eraldi otsingu sõna, fraasi, otsuse numbri või sätte kaudu. 🧐

👉Rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt lugeda §-i tõlgendust ning lahendada üürniku ja üürileandja vahelisi vaidlusi! ⏳

❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=teenustenimekiri
Ligi 10 000 juriidilist annotatsiooni otse asjakohase paragrahvi juures!
23.10.2020
☝️Estlex´i andmebaasis on ligi 10 000 juriidilist annotatsiooni otse asjakohase paragrahvi juures! Annotatsioon on õigusteksti lühike tutvustav iseloomustus.
- Töötame läbi avaldatud kohtulahendid ning ülikoolides kaitstud teadustööd. 👨‍⚖️
- Koostame annotatsioonid asjakohase seaduse paragrahvi juurde. 📌
Annotatsioonid on kasutajale kättesaadavad nii estlex.ee kodulehe kui ka Chrome`i laienduse abil riigiteataja.ee kaudu. 🔍
Annotatsioonide arv täieneb pidevalt! ✒️

❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/estlex/?id=teenustenimekiri
Head kasutamist!

Põhiseaduse kommentaarid otse asjakohase paragrahvi juures
20.10.2020
👉Loe põhiseaduse kommentaare otse asjakohase paragrahvi juures! 🇪🇪
Esmakordselt on olemas kiire ja mugav viis riigi tähtsaima õigusakti tõlgendamiseks. 🧐
Kommenteeritud väljaanne kuvatakse huvilisele kiirelt ja efektiivselt kätte!
Lisaks leiad meie andmebaasist ka palju muud kasulikku õigusteavet!🗞

❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus
Head kasutamist!

Avaldatud on esimest korda Eestis käsiraamat ohutõrjeõiguse kohta!
08.10.2020

Käsiraamatus antakse ülevaade korrakaitsest ning riikliku järelevalve teostamise õiguslikest alustest. Iga isik peab tagama, et tema tegevus vastaks avalikule korrale, sh ei rikuks kehtivaid õigusakte ega nendega tagatud õigushüvesid. Kui isik seda ei tee, ei suuda seda teha või vastutav isik puudub, siis haldusorganile antud avaliku korra tagamiseks riikliku järelevalve volitused. Riikliku järelevalve üld- ja standardmeetmed määratakse kindlaks KorS’is ja erimeetmed valdkondlikes eriseadustest. Riikliku järelevalve meetme kohaldamise eelduseks on oht avalikule korrale või korrarikkumine. Reeglina peab oht olema konkreetne, kuid ohu ennetamiseks võib riikliku järelevalve meetmeid kohaldada ka abstraktse ohu korral. Iga riikliku järelevalve meetme kohaldamine seisneb materiaalses mõttes ettekirjutuse tegemises ning peab olema mõõdupärane.

Estlex`i käsiraamatust saab veebiväljaandena tervikliku ülevaate õigusvaldkonnas kehtivatest õigusnormidest, kohtupraktikast ning selle õigusvaldkonna teooriast ja dogmaatikast. 

Kokku 9 peatükki sisulist käsitlust kõikidel olulistel korrakaitse- ja ohutõrjeõiguse teemadel:

  • Korrakaitseõiguse alused;
  • Ohutõrje eristamine süüteomenetluses;
  • Ohutõrjeõiguse põhimõisted;
  • Korrakaitse ja haldusorganisatsioon;
  • Korrakaitselise tegevuse vormid;
  • Korrakaitseõiguslik üldvolitus;
  • Vastutus avaliku korra eest;
  • Avalikus kohas käitumise üldnõuded;
  • Avalikud kogunemised.

NB! Tutvu ka teiste haldusõiguse käsiraamatutega SIIN

 

 

Valminud on Tarbijavaidluste komisjoni (TVK) otsuste rakendus!
01.10.2020
Valminud on Tarbijavaidluste komisjoni (TVK) otsuste rakendus!
- Otsuseid saab vaadata otse asjakohase sätte juures;
- Lisaks otsing sõna, fraasi, kaupleja, otsuse numbri või sätte kaudu. 🧐

Rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt lugeda §-i tõlgendust ning lahendada tarbija ja ettevõtja vahelisi vaidlusi! ⏳

❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/estlex/?id=teenustenimekiri

Head kasutamist!