ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
351 Keskkonnaministri 8. novembri 2019. a määruse nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused" muutmine 17.09.2021 01.10.2021 44 Keskkonnamin m
352 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 "Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord" muutmine 17.09.2021 25.09.2021 23 Haridus- ja teadusmin m
353 M. Erikssonile riikliku autasu andmine 17.09.2021 17.09.2021 770 Vabariigi President o
354 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1689, 17. september 2021, milles käsitletakse biotsiidide Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Bulgaaria tervishoiuministeeriumi võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6693 all) 17.09.2021 1689 Euroopa Komisjon o
355 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1689, 17. september 2021, milles käsitletakse biotsiidide Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Bulgaaria tervishoiuministeeriumi võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6693 all) 17.09.2021 1689 Euroopa Komisjon o
356 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine 16.09.2021 20.09.2021 21 Sisemin m
357 Tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määruse nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine" muutmine 16.09.2021 24.09.2021 38 Tervise- ja töömin m
358 Eli-Colombia-Peruu-Ecuadori kaubanduskomitee otsus nr 2/2021, 17. august 2021, millega muudetakse otsuseid nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 ja nr 5/2014, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepinguga ning ajakohastada vahekohtunike ning kaubanduse ja säästva arengu valdkonna ekspertide nimekirju [2021/1488] 16.09.2021 16.09.2021 1488 Euroopa Komisjon o
359 Eli-Colombia-Peruu-Ecuadori kaubanduskomitee otsus nr 2/2021, 17. august 2021, millega muudetakse otsuseid nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 ja nr 5/2014, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepinguga ning ajakohastada vahekohtunike ning kaubanduse ja säästva arengu valdkonna ekspertide nimekirju [2021/1488] 16.09.2021 16.09.2021 1488 Euroopa Komisjon o
360 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1483, 15. september 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordi suhtes 15.09.2021 17.09.2021 1483 Euroopa Komisjon m
361 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1483, 15. september 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordi suhtes 15.09.2021 17.09.2021 1483 Euroopa Komisjon m
362 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1529, 15. september 2021, millega luuakse ühinemiseelse abi instrument (IPA III) 15.09.2021 20.09.2021 1529 Euroopa Parlament m
363 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1529, 15. september 2021, millega luuakse ühinemiseelse abi instrument (IPA III) 15.09.2021 20.09.2021 1529 Euroopa Parlament m
364 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1485, 15. september 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6765 all)  ( 1 ) 15.09.2021 1485 Euroopa Komisjon o
365 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1485, 15. september 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6765 all)  ( 1 ) 15.09.2021 1485 Euroopa Komisjon o
366 Vahur Jaakma, Maigi Keerdi ja Mati Miili kaebuse läbivaatamine 15.09.2021 15.09.2021 15 Valimiskom o
367 Meelis Kaldalu kaebuse läbivaatamine 15.09.2021 15.09.2021 16 Valimiskom o
368 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 15.09.2021 11.10.2021 RK s
369 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1474, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatava alumiiniumfooliumi impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2015/2384 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/271 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Taist lähetatud teatava alumiiniumfooliumi impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Taist pärinevana või mitte 14.09.2021 16.09.2021 1474 Euroopa Komisjon m
370 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1474, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatava alumiiniumfooliumi impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2015/2384 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/271 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Taist lähetatud teatava alumiiniumfooliumi impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Taist pärinevana või mitte 14.09.2021 16.09.2021 1474 Euroopa Komisjon m
371 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1475, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Taist lähetatud alumiiniumfooliumi rullide impordile, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte 14.09.2021 16.09.2021 1475 Euroopa Komisjon m
372 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1475, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Taist lähetatud alumiiniumfooliumi rullide impordile, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte 14.09.2021 16.09.2021 1475 Euroopa Komisjon m
373 Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 14.09.2021 19.09.2021 37 Sotsiaalkaitsemin m
374 Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan" muutmine 14.09.2021 20.09.2021 18 Justiitsmin m
375 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1687, 14. september 2021, millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis„Madarasi birspálinka“ 14.09.2021 11.10.2021 1687 Euroopa Komisjon m
376 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1687, 14. september 2021, millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis„Madarasi birspálinka“ 14.09.2021 11.10.2021 1687 Euroopa Komisjon m
377 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 14.09.2021 14.09.2021 142 RK juhatus o
378 Korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 14.09.2021 14.09.2021 144 RK juhatus o
379 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1476, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Andorra välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1476 Euroopa Komisjon o
380 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1476, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Andorra välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1476 Euroopa Komisjon o
381 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1477, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Albaania Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1477 Euroopa Komisjon o
382 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1477, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Albaania Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1477 Euroopa Komisjon o
383 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1478, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Fääri saarte välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1478 Euroopa Komisjon o
384 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1478, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Fääri saarte välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1478 Euroopa Komisjon o
385 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1479, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Monaco välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1479 Euroopa Komisjon o
386 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1479, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Monaco välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1479 Euroopa Komisjon o
387 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1480, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Panama Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1480 Euroopa Komisjon o
388 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1480, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Panama Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1480 Euroopa Komisjon o
389 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1481, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Maroko Kuningriigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1481 Euroopa Komisjon o
390 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1481, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Maroko Kuningriigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1481 Euroopa Komisjon o
391 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1482, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Iisraeli Riigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1482 Euroopa Komisjon o
392 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1482, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Iisraeli Riigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 14.09.2021 15.09.2021 1482 Euroopa Komisjon o
393 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus 14.09.2021 01.11.2021 RK s
394 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1472, 13. september 2021, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga 13.09.2021 15.09.2021 1472 Euroopa Komisjon m
395 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1472, 13. september 2021, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga 13.09.2021 15.09.2021 1472 Euroopa Komisjon m
396 Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine 13.09.2021 14.09.2021 RK o
397 Veeseaduse muutmise seadus 13.09.2021 01.10.2021 RK s
398 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/1464, 10. september 2021, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega 10.09.2021 14.09.2021 1464 Euroopa Nõukogu m
399 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/1464, 10. september 2021, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega 10.09.2021 14.09.2021 1464 Euroopa Nõukogu m
400 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1469, 10. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/2235 seoses uue sertifikaadi näidise lisamisega, mida kasutatakse selliste loomsete saaduste puhul, mis on pärit liidust, mida viiakse kolmandasse riiki või territooriumile ja saadetakse pärast nimetatud kolmandas riigis või territooriumil mahalaadimist, ladustamist ja uuesti pealelaadimist liitu tagasi, ja millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/404 seoses selliste kolmandate riikide loeteluga, millest on lubatud liitu tuua loomseid saadusi, mis on pärit liidust ja mida saadetakse kolmandast riigist või kolmandalt territooriumilt liitu tagasi, ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/405 seoses selliste kolmandate riikide või nende piirkondade loeteluga, millest on lubatud liitu tuua loomseid saadusi ja teatavaid kaupu, mis on pärit liidust ja mida saadetakse kolmandast riigist või selle piirkonnast liitu tagasi ( 1 ) 10.09.2021 14.09.2021 1469 Euroopa Komisjon m

avalikgif