ID-kaart

Teenuse hind

Vaata lähemalt meie kõikide teenuste kirjeldusi koos tutvustavate videodega siit

  Õigusinfoteenus
Õigusinfo andmebaasid
Eesti õigusaktide andmebaas
Eesti kohtulahendite andmebaas
Euroopa Liidu õigusaktide andmebaas
Euroopa Liidu kohtulahendite andmebaas
Teiste riikide õigusaktide andmebaasid
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid
Õigusala magistritööd
Õiguskantsleri seisukohad
Eesti õigusaktid enne 1940-dat aastat
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Töövaidluskomisjoni otsused
Tallinna Üürikomisjoni otsused
Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused
Riigikohtu kohtupraktika analüüsid
Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsused
Õigusinfo sisuteenused
Õigusnormide selgitused
Õigusterminid
Kohtulahendid seostatud õigusnormidega
Õigusallikate annotatsioonid
Käsiraamatud
Paragrahvide paralleeltõlked inglise ja vene keelde
Õigusaktide teavitused
Õigusallikate välisviited
Õigusaktide seosed
Õigusinfoteenuse veebilehitseja laiendus
Nutikad töövahendid
Sätte redaktsioonide sirvimine
Redaktsioonide vahel liikumine
Seaduse redaktsioonide sirvimine
Seaduse ja tõlgete kõrvutamine
Otsingute ajamasin
Lemmikute lisamine
Märkmete lisamine
Arutelude korraldamine
Õigusteabe kiirotsing
Paragrahvi hüperlingi kopeerimine
Õigusaktide muudatuste kuvamine
Otsingud ja sirvimised
Põhiotsing
Lihtotsing
Täppisotsing
Kohtulahendi otsing
Paragrahvide otsing
EL õiguse otsing
Venekeelse tõlke otsing
Kontorihalduse lahendus
Klientide arvestus ja haldamine
Ülesannete ja juhtumite haldamine
Tööaja mõõtmine ja arvestus
Arvete väljastamine ja haldamine
Kulunimekirja koostamine
Dokumentide koostamine ja mudeldokumentide haldamine
Statistika ja väljavõtted
Teavitusteenused
Täielik teavitus
Kogumik Keskkonnaõigus
Kogumik ISO 14001 (keskkond)
Kogumik ISO 45001:2018 (töötervishoid ja tööohutus)
Kogumik maksud ja raamatupidamine
Õigusharu teavitus
Pluginad
Estlexi nutikad töövahendid Riigi Teatajas
Nutikad töövahendid Euroopa Liidu Teatajas
Kirjastus ja tõlge
Käsiraamatud (e-raamat)
Õigusaktide tõlkimine vene keelde 12€/lk
Õigusaktide tõlkimine inglise keelde 12€/lk
   
1 kasutaja:
Arveldusperiood 1 kuu: 49 € + km / kuu, 1 kasutaja
Arveldusperiood 1 aasta: 39 € + km / kuu, 1 kasutaja (468 € + km)
   
5 samaaegset kasutajat:
Arveldusperiood 1 kuu: 25 € + km / kuu, 1 kasutaja (125 € + km)
Arveldusperiood 1 aasta: 20 € + km / kuu, 1 kasutaja (1200 € + km)
   
10 samaaegset kasutajat:
Arveldusperiood 1 kuu: 20 € + km / kuu, 1 kasutaja (200 € + km)
Arveldusperiood 1 aasta: 16 € + km / kuu, 1 kasutaja (1920 € + km)
   
  * Üle 10 kasutaja puhul küsige pakkumist.
  Hinnapakkumise saamiseks saatke e-kiri aadressil info@estlex.ee või helistage tööpäeviti +372 58426052.
  Proovi 3 kuud tasuta (kehtib kuni 2024 juuni lõpuni)
  Valides arveldusperioodina 1 aasta on hinnasoodustus 20%

Õigusinfoteenus


Õigusinfo andmebaasid

Õigusinfo sisuteenused

Nutikad töövahendid

Otsingud ja sirvimised

Kontorihalduse lahendus

Teavitusteenused

Pluginad

Kirjastus ja tõlge

Kasutajate arv Arveldusperiood
1 kuu
Arveldusperiood
1 aasta (-20%)
1 kasutaja 49 € + km / kuu, 1 kasutaja 39 € + km / kuu, 1 kasutaja (468 € + km)
5 samaaegset kasutajat 25 € + km / kuu, 1 kasutaja (125 € + km) 20 € + km / kuu, 1 kasutaja (1200 € + km)
10 samaaegset kasutajat 20 € + km / kuu, 1 kasutaja (200 € + km) 16 € + km / kuu, 1 kasutaja (1920 € + km)

* Üle 10 kasutaja puhul küsige pakkumist.

* Hinnapakkumise saamiseks saatke e-kiri aadressil info@estlex.ee või helistage tööpäeviti +372 58426052.

Proovi 3 kuud tasuta (kehtib kuni 2024 juuni lõpuni)

Valides arveldusperioodina 1 aasta on hinnasoodustus 20%