ID-kaart

Tasulised teenused

  Ekspert Standard Spetsialist
Õigusinfo andmebaasid ★★★ ★★★
Eesti õigusaktide andmebaas
Eesti kohtulahendite andmebaas
Euroopa Liidu õigusaktide andmebaas
Euroopa Liidu kohtulahendite andmebaas
Rahvusvahelise õiguse andmebaas
Teiste riikide õigusaktide andmebaasid
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid
Õigusala doktori- ja magistritööd
Eesti õigusaktid enne 1940-dat aastat
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tallinna Üürikomisjoni otsused
Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused
Riigikohtu kohtupraktika analüüsid
Õigusinfo sisuteenused ★★★ ★★
Õigusnormide selgitused
Õigusterminid
Kohtulahendid seostatud õigusnormidega
Õigusallikate annotatsioonid
Käsiraamatud
Paragrahvide paralleeltõlked inglise ja vene keelde
Õigusaktide teavitused
Õigusallikate välisviited
Õigusaktide seosed
Õigusinfoteenuse veebilehitseja laiendus
Nutikad töövahendid ★★★ ★★★ ★★
Sätte redaktsioonide sirvimine
Redaktsioonide vahel liikumine
Seaduse redaktsioonide sirvimine
Seaduse ja tõlgete kõrvutamine
Otsingute ajamasin
Lemmikute lisamine
Märkmete lisamine
Arutelude korraldamine
Õigusteabe kiirotsing
Paragrahvi hüperlingi kopeerimine
Õigusaktide muudatuste kuvamine
Otsingud ja sirvimised ★★★ ★★★ ★★★
Põhiotsing
Lihtotsing
Täppisotsing
Kohtulahendi otsing
Paragrahvide otsing
EL õiguse otsing
Venekeelse tõlke otsing
Kontorihalduse lahendus ★★★
Klientide arvestus ja haldamine
Ülesannete ja juhtumite haldamine
Tööaja mõõtmine ja arvestus
Arvete väljastamine ja haldamine
Kulunimekirja koostamine
Dokumentide koostamine ja mudeldokumentide haldamine
Statistika ja väljavõtted
Teavitusteenused ★★★ ★★★
Iganädalane kokkuvõte
Nädala annotatsioonid
Keskkonnaõiguse e-uudis
Omavalitsuste e-uudis
Venekeelne kokkuvõte
Kirjastus ja tõlge ★★★
Käsiraamatud (e-raamat)
Tõlkekogumikud (e-raamat)
Õigusaktide tõlkimine vene keelde 12€/lk12€/lk12€/lk
Õigusaktide tõlkimine inglise keelde 12€/lk12€/lk12€/lk
     
  1 kasutaja - 35€/kuu1 kasutaja - 30€/kuu1 kasutaja - 20€/kuu
  5 kasutajat - 95€/kuu5 kasutajat - 80,00€/kuu5 kasutajat - 65,00€/kuu
  10 kasutajat - 175€/kuu10 kasutajat - 150,00€/kuu10 kasutajat - 110,00€/kuu
  20 kasutajat - 300€/kuu20 kasutajat - 240,00€/kuu20 kasutajat - 185,00€/kuu
     
  * Valides arveldusperioodina 1 aasta on hinnasoodustus 10%.
  * Enam kui 20 kasutaja, eraisiku, muu perioodi või muudel juhtudel on hind kokkuleppel.
  * Hinnapakkumise saamiseks saatke e-post enda soovidega aadressil info@estlex.ee või helistage tööpäeviti +372 58426052.
 
  RegistreeriRegistreeriRegistreeri

Ekspert


Standard


Spetsialist


Õigusinfo andmebaasid

Õigusinfo sisuteenused

Nutikad töövahendid

Otsingud ja sirvimised

Kontorihalduse lahendus

Teavitusteenused

Kirjastus ja tõlge

üksikkasutaja - 35€/kuu


5 kasutajat - 95€/kuu
(19,00 EUR kasutaja)
10 kasutajat - 175,00€/kuu
(17,50 EUR kasutaja)
20 kasutajat - 300,00€//kuu
(15,00 EUR kasutaja)

* Valides arveldusperioodina 1 aasta on hinnasoodustus 10%.

* Enam kui 20 kasutaja, eraisiku, muu perioodi või muudel juhtudel on hind kokkuleppel.

* Hinnapakkumise saamiseks saatke e-post enda soovidega aadressil info@estlex.ee või helistage tööpäeviti +372 58426052.

Loe lisaks

Estlex ekspert
Teenus on mõeldud õigusasjatundjale, kes nõustab rahvusvahelisi kliente ning lahendab keerulisi õiguslikke küsimus ja -vaidlusi (suured või rahvusvahelised advokaadi-, notari-, kohtutäituri või vandetõlgi bürood, rahvusvaheline äriühing, põhiseaduslik institutsioon, ministeerium, amet ja inspektsioon, suured kohaliku omavalitsuse üksused).

Registreeri

üksikkasutaja - 30€/kuu


5 kasutajat - 80,00€/kuu
(16,00 EUR kasutaja)
10 kasutajat - 150,00€/kuu
(15,00 EUR kasutaja)
20 kasutajat - 240,00€//kuu
(12,00 EUR kasutaja)

* Valides arveldusperioodina 1 aasta on hinnasoodustus 10%.

* Enam kui 20 kasutaja, eraisiku, muu perioodi või muudel juhtudel on hind kokkuleppel.

* Hinnapakkumise saamiseks saatke e-post enda soovidega aadressil info@estlex.ee või helistage tööpäeviti +372 58426052.

Loe lisaks

Estlex standard
Teenus on mõeldud õigusasjatundjale, kes peab lahendama igapäevaselt keerulisi õigusküsimusi ning tundma hästi kohtupraktikat (keskmised ja väikesed advokaadi-, notari-, kohtutäituri või vandetõlgi bürood, valitsusasutused, kohaliku omavalitsuse asutused ja õigusbürood).

Registreeri

üksikkasutaja - 20€/kuu


5 kasutajat - 65,00€/kuu
(13,00 EUR kasutaja)
10 kasutajat - 110,00€/kuu
(11,00 EUR kasutaja)
20 kasutajat - 185,00€/kuu
(9.25 EUR kasutaja)

* Valides arveldusperioodina 1 aasta on hinnasoodustus 10%.

* Enam kui 20 kasutaja, eraisiku, muu perioodi või muudel juhtudel on hind kokkuleppel.

* Hinnapakkumise saamiseks saatke e-post enda soovidega aadressil info@estlex.ee või helistage tööpäeviti +372 58426052.

Loe lisaks

Estlex spetsialist
Teenus on mõeldud õigusasjatundjale, kelle ülesandeks on nõustada kliente ja koostada õigusdokumente peamiselt tavapärastes või sageli korduvates õiguslikes küsimustes ning kes vajab oma tööks terviklikku ja ajakohast õigusteavet kitsamas valdkonnas (notari- ja kohtutäituri bürood, muud riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused, õigusbürood ja ettevõtjad.

Registreeri

avalikgif