ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
51 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 15.10.2021 18.10.2021 361 VV k
52 Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 "Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus" muutmine 15.10.2021 22.10.2021 95 VV m
53 Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 247 "Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus" muutmine 15.10.2021 22.10.2021 96 VV m
54 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1818, 15. oktoober 2021, millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline väljaõppemissioon Mosambiigis (EUTM Mozambique) 15.10.2021 15.10.2021 1818 Euroopa Nõukogu o
55 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1818, 15. oktoober 2021, millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline väljaõppemissioon Mosambiigis (EUTM Mozambique) 15.10.2021 15.10.2021 1818 Euroopa Nõukogu o
56 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1822, 15. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja 15.10.2021 19.10.2021 1822 Euroopa Nõukogu o
57 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1822, 15. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja 15.10.2021 19.10.2021 1822 Euroopa Nõukogu o
58 Virgo Kruve kaebuse läbivaatamine 15.10.2021 15.10.2021 20 Valimiskom o
59 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Silver Kuusiku kaebuse läbivaatamine 15.10.2021 15.10.2021 19 Valimiskom o
60 Nõukogu otsus (EL) 2021/1836, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses lepingu muutmise otsuse vastuvõtmisega 15.10.2021 15.10.2021 1836 Euroopa Nõukogu o
61 Nõukogu otsus (EL) 2021/1836, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses lepingu muutmise otsuse vastuvõtmisega 15.10.2021 15.10.2021 1836 Euroopa Nõukogu o
62 Nõukogu otsus (EL) 2021/1837, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses selle otsuse muutmisega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena 15.10.2021 15.10.2021 1837 Euroopa Nõukogu o
63 Nõukogu otsus (EL) 2021/1837, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses selle otsuse muutmisega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena 15.10.2021 15.10.2021 1837 Euroopa Nõukogu o
64 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1839, 15. oktoober 2021, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 ) 15.10.2021 09.11.2021 1839 Euroopa Komisjon o
65 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1839, 15. oktoober 2021, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 ) 15.10.2021 09.11.2021 1839 Euroopa Komisjon o
66 Nõukogu otsus (EL) 2021/1843, 15. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu pikendamisega 15.10.2021 15.10.2021 1843 Euroopa Nõukogu o
67 Nõukogu otsus (EL) 2021/1843, 15. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu pikendamisega 15.10.2021 15.10.2021 1843 Euroopa Nõukogu o
68 Nõukogu otsus (EL) 2021/1851, 15. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu muudatustega ja nende rakendamise ajakavaga 15.10.2021 15.10.2021 1851 Euroopa Nõukogu o
69 Nõukogu otsus (EL) 2021/1851, 15. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu muudatustega ja nende rakendamise ajakavaga 15.10.2021 15.10.2021 1851 Euroopa Nõukogu o
70 Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu kinnitamine 14.10.2021 01.11.2021 354 VV k
71 Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2020. a korralduse nr 209 "Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine 14.10.2021 14.10.2021 355 VV k
72 Komisjoni määrus (EL) 2021/1810, 14. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses mustikates, jõhvikates, sõstrates ja karusmarjades esinevate tsüprodiniili jääkide piirnormidega ( 1 ) 14.10.2021 04.11.2021 1810 Euroopa Komisjon m
73 Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord" muutmine 14.10.2021 18.10.2021 23 Kultuurimin m
74 Komisjoni määrus (EL) 2021/1810, 14. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses mustikates, jõhvikates, sõstrates ja karusmarjades esinevate tsüprodiniili jääkide piirnormidega ( 1 ) 14.10.2021 04.11.2021 1810 Euroopa Komisjon m
75 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1811, 14. oktoober 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaltsiumsilitsiidi impordi suhtes 14.10.2021 16.10.2021 1811 Euroopa Komisjon m
76 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1811, 14. oktoober 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaltsiumsilitsiidi impordi suhtes 14.10.2021 16.10.2021 1811 Euroopa Komisjon m
77 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1812, 14. oktoober 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes 14.10.2021 16.10.2021 1812 Euroopa Komisjon m
78 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1812, 14. oktoober 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes 14.10.2021 16.10.2021 1812 Euroopa Komisjon m
79 Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 211 "Politsei poolt valvatavad objektid" muutmine 14.10.2021 19.10.2021 94 VV m
80 2023. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2025. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus 01.01.2026 14.10.2021 19.10.2021 13 Kaitsemin m
81 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1847, 14. oktoober 2021, Šveitsi frangi LIBORi teatavate konfiguratsioonide seadusjärgse asendaja määramise kohta ( 1 ) 14.10.2021 11.11.2021 1847 Euroopa Komisjon m
82 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1847, 14. oktoober 2021, Šveitsi frangi LIBORi teatavate konfiguratsioonide seadusjärgse asendaja määramise kohta ( 1 ) 14.10.2021 11.11.2021 1847 Euroopa Komisjon m
83 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1813, 14. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/436 seoses õhusõidukite maapealsete teenindusseadmete, kraanade, kaevandustööriistade ja muude masinate harmoneeritud standarditega, mis on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/27 ( 1 ) 14.10.2021 15.10.2021 1813 Euroopa Komisjon o
84 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1813, 14. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/436 seoses õhusõidukite maapealsete teenindusseadmete, kraanade, kaevandustööriistade ja muude masinate harmoneeritud standarditega, mis on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/27 ( 1 ) 14.10.2021 15.10.2021 1813 Euroopa Komisjon o
85 Komisjoni määrus (EL) 2021/1807, 13. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atsibensolaar-S-metüüli, magusa Lupinus albus\' e idandatud seemnetest saadud vesiekstrakti, asoksüstrobiini, klopüraliidi, tsüflufenamiidi, fludioksoniili, fluopüraami, fosetüüli, metasakloori, oksatiapiproliini, tebufenosiidi ja tiabendasooli jääkide piirnormidega ( 1 ) 13.10.2021 03.11.2021 1807 Euroopa Komisjon m
86 Komisjoni määrus (EL) 2021/1807, 13. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atsibensolaar-S-metüüli, magusa Lupinus albus\' e idandatud seemnetest saadud vesiekstrakti, asoksüstrobiini, klopüraliidi, tsüflufenamiidi, fludioksoniili, fluopüraami, fosetüüli, metasakloori, oksatiapiproliini, tebufenosiidi ja tiabendasooli jääkide piirnormidega ( 1 ) 13.10.2021 03.11.2021 1807 Euroopa Komisjon m
87 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1808, 13. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/1135 seoses Läti jaoks 2021. aastaks kehtestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavate eelarve ülemmääradega 13.10.2021 14.10.2021 1808 Euroopa Komisjon m
88 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1808, 13. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/1135 seoses Läti jaoks 2021. aastaks kehtestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavate eelarve ülemmääradega 13.10.2021 14.10.2021 1808 Euroopa Komisjon m
89 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1809, 13. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1191, millega kehtestatakse meetmed, et hoida ära taimeviiruse tomati-pruunmädaniku liitu sissetoomine ja seal levimine 13.10.2021 03.11.2021 1809 Euroopa Komisjon m
90 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1809, 13. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1191, millega kehtestatakse meetmed, et hoida ära taimeviiruse tomati-pruunmädaniku liitu sissetoomine ja seal levimine 13.10.2021 03.11.2021 1809 Euroopa Komisjon m
91 Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2021/1817, 13. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse kaks Üldkohtu kohtunikku 13.10.2021 18.10.2021 1817 EL Liikmesriikide Valitsuste Esi o
92 Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2021/1817, 13. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse kaks Üldkohtu kohtunikku 13.10.2021 18.10.2021 1817 EL Liikmesriikide Valitsuste Esi o
93 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.10.2021 01.11.2021 RK s
94 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.10.2021 01.11.2021 RK s
95 Sõjaväelise auastme andmine 13.10.2021 13.10.2021 2 Vabariigi President kk
96 Komisjoni määrus (EL) 2021/1804, 12. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses kaunadega hernestes esinevate bentasooni jääkide piirnormidega ( 1 ) 12.10.2021 02.11.2021 1804 Euroopa Komisjon m
97 Komisjoni määrus (EL) 2021/1804, 12. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses kaunadega hernestes esinevate bentasooni jääkide piirnormidega ( 1 ) 12.10.2021 02.11.2021 1804 Euroopa Komisjon m
98 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1805, 12. oktoober 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit valtstraadi impordi suhtes 12.10.2021 14.10.2021 1805 Euroopa Komisjon m
99 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1805, 12. oktoober 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit valtstraadi impordi suhtes 12.10.2021 14.10.2021 1805 Euroopa Komisjon m
100 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. a määruse nr 118 "Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele" muutmine 12.10.2021 19.10.2021 61 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m

avalikgif