ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
51 Maakatastriseadus MaaKatS 12.10.1994 08.11.1994 RK s
52 Riigivastutuse seadus RVastS 02.05.2001 01.01.2002 RK s
53 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MsüS 23.02.2011 01.07.2014 RK sdk
54 Raamatupidamise seadus RPS 20.11.2002 01.01.2003 RK s
55 Looduskaitseseadus LKS 21.04.2004 10.05.2004 RK s
56 Planeerimisseadus PlanS 28.01.2015 01.07.2015 RK s
57 Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS 09.05.2001 01.01.2002 RK s
58 Korruptsioonivastane seadus KVS 06.06.2012 01.04.2013 RK s
59 Tarbijakaitseseadus TKS 09.12.2015 01.03.2016 RK s
60 Vangla sisekorraeeskiri VSkE 30.11.2000 31.12.2000 72 Justiitsmin m
61 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS 09.05.2001 01.01.2002 RK s
62 Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus 01.01.2023 04.06.2013 01.07.2013 42 Põllumajandusmin m
63 Kinnistusraamatuseadus KRS 15.09.1993 01.12.1993 RK s
64 Sotsiaalhoolekande seadus SHS 09.12.2015 01.01.2016 RK s
65 Reklaamiseadus RekS 12.03.2008 01.11.2008 RK s
66 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus KeÜS 16.02.2011 01.08.2014 RK s
67 Advokatuuriseadus AdvS 21.03.2001 19.04.2001 RK s
68 Halduskoostöö seadus HKTS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
69 Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS 05.12.2001 01.01.2002 RK s
70 Elektrituruseadus ELTS 11.02.2003 01.07.2003 RK s
71 Maapõueseadus MaaPS 27.10.2016 01.01.2017 RK s
72 Ravimiseadus RavS 16.12.2004 01.03.2005 RK s
73 Politsei ja piirivalve seadus PPVS 06.05.2009 01.01.2010 RK s
74 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus SKHS 05.11.2014 01.05.2015 RK s
75 Kohtutäituri seadus KTS 09.12.2009 01.01.2010 RK s
76 Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS 15.02.1999 01.01.2000 RK s
77 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS 01.01.2023 19.11.2014 01.01.2015 RK s
78 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus MSVS 10.11.2004 10.12.2004 RK s
79 Liikluskindlustuse seadus LKindlS 26.03.2014 01.10.2014 RK s
80 Töötuskindlustuse seadus TKindlS 13.06.2001 01.01.2002 RK s
81 Notari tasu seadus NotTS 20.03.1996 19.04.1996 RK s
82 Lõhkematerjaliseadus LMS 07.06.2017 04.07.2017 RK s
83 Finantsinspektsiooni seadus FIS 09.05.2001 01.06.2001 RK s
84 Jahiseadus JahiS 25.04.2013 01.06.2013 RK s
85 Ravikindlustuse seadus RaKS 19.06.2002 01.10.2002 RK s
86 Karistusregistri seadus KarRS 17.02.2011 01.01.2012 RK s
87 Lastekaitseseadus LaKS 19.11.2014 01.01.2016 RK s
88 Tõestamisseadus TõS 14.11.2001 01.02.2002 RK s
89 Tuleohutuse seadus TuOS 05.05.2010 01.09.2010 RK s
90 Autoriõiguse seadus AutÕS 11.11.1992 12.12.1992 RK s
91 Vabariigi Valitsuse seadus VVS 13.12.1995 01.01.1996 RK s
92 Krediidiasutuste seadus KAS 09.02.1999 01.07.1999 RK s
93 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus TTTS 28.09.2005 01.01.2006 RK s
94 Kalapüügieeskiri 16.06.2016 01.01.2017 65 VV m
95 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS 09.06.2010 01.09.2010 RK s
96 Konkurentsiseadus KonkS 05.06.2001 01.10.2001 RK s
97 Hooneühistuseadus HÜS 09.06.2004 01.01.2005 RK s
98 Perekonnaseisutoimingute seadus PKTS 20.05.2009 01.07.2010 RK s
99 Ühistranspordiseadus ÜTS 18.02.2015 01.10.2015 RK s
100 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ORAS 13.06.1991 20.06.1991 ÜN s