ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
401 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis RK o 07.12.2020 07.12.2020
402 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis RK o 07.12.2020 07.12.2020
403 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias RK o 07.12.2020 07.12.2020
404 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve RK o 07.12.2020 07.12.2020
405 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus RK o 07.12.2020 07.12.2020
406 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel RK o 07.12.2020 07.12.2020
407 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis RK o 07.12.2020 07.12.2020
408 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus RK o 07.12.2020 07.12.2020
409 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis RK o 07.12.2020 07.12.2020
410 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini RK o 07.12.2020 07.12.2020
411 Nõukogu otsus (EL) 2020/2027 7. detsember 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht ELi ja Kesk-Ameerika assotsiatsiooninõukogus seoses lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) II lisa 2. liite muutmisega ning II lisa artiklite 15, 16, 19, 20 ja 30 selgitavate märkuste kindlaksmääramisega, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused (EL) 2016/1001 ja (EL) 2016/1336 Euroopa Nõukogu o 2027 07.12.2020 07.12.2020
412 Nõukogu otsus (EL) 2020/2028 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga loodud stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (milles käsitletakse mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö viise) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2028 07.12.2020 07.12.2020
413 Nõukogu otsus (EL) 2020/2029, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa - Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepinguga (ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel kaubanduse ja koostöö kohta) loodud ühiskomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2029 07.12.2020 07.12.2020
414 Nõukogu otsus (EL) 2020/2054, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga moodustatud ühiskomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2054 07.12.2020 07.12.2020
415 Nõukogu otsus (EL) 2020/2055, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppega moodustatud ühiskomitees nimetatud kokkuleppe muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2055 07.12.2020 07.12.2020
416 Nõukogu otsus (EL) 2020/2056 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepinguga moodustatud ühiskomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (mõiste "päritolustaatusega tooted" määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2056 07.12.2020 07.12.2020
417 Nõukogu otsus (EL) 2020/2057, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepinguga moodustatud ühiskomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (mõiste "päritolustaatusega tooted" määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2057 07.12.2020 07.12.2020
418 Nõukogu otsus (EL) 2020/2058, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga moodustatud ühiskomitees seoses nimetatud lepingu protokolli nr 4 (päritolureeglite kohta) muutmisega Euroopa Nõukogu o 2058 07.12.2020 07.12.2020
419 Nõukogu otsus (EL) 2020/2059, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees seoses II protokolli ("Päritolustaatusega toodete" mõiste ja halduskoostöö meetodite kohta) teatavate sätete muutmisega Euroopa Nõukogu o 2059 07.12.2020 07.12.2020
420 Nõukogu otsus (EL) 2020/2060, 7. detsember 2020, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses lepingu muutmisega, et võtta arvesse Samoa Iseseisvusriigi ja Saalomoni Saarte ühinemist Euroopa Nõukogu o 2060 07.12.2020 07.12.2020
421 Nõukogu otsus (EL) 2020/2061, 7. detsember 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees võetav seisukoht seoses kaubanduskomitee töökorra ja erikomiteede töökorra vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 2061 07.12.2020 07.12.2020
422 Nõukogu otsus (EL) 2020/2062, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga loodud stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 4 (mõiste "päritolustaatusega tooted" määratluse ja halduskoostöö kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2062 07.12.2020 07.12.2020
423 Nõukogu otsus (EL) 2020/2063 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga loodud stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 2 (päritolustaatusega toodete mõiste määratlus ja halduskoostöö viisid) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2063 07.12.2020 07.12.2020
424 Nõukogu otsus (EL) 2020/2064, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa - Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 4 (mis käsitleb mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö meetodeid) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2064 07.12.2020 07.12.2020
425 Nõukogu otsus (EL) 2020/2065, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepinguga moodustatud tolli allkomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle I protokolli (mõiste "Päritolustaatusega tooted" määratlus ja halduskoostöö viisid) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2065 07.12.2020 07.12.2020
426 Nõukogu otsus (EL) 2020/2066 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa - Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 4 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2066 07.12.2020 07.12.2020
427 Nõukogu otsus (EL) 2020/2067, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa - Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) asutatud assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2067 07.12.2020 07.12.2020
428 Nõukogu otsus (EL) 2020/2068, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga moodustatud stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu III protokolli (mõiste "Päritolustaatusega tooted" määratluse kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2068 07.12.2020 07.12.2020
429 Nõukogu otsus (EL) 2020/2069, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa - Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli 4 ("päritolustaatusega toodete" mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2069 07.12.2020 07.12.2020
430 Nõukogu otsus (EL) 2020/2070 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepinguga moodustatud stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 4 (milles käsitletakse mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö meetodeid) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2070 07.12.2020 07.12.2020
431 Nõukogu otsus (EL) 2020/2071 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga asutatud tolli allkomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle II protokolli (milles käsitletakse mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö viise) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2071 07.12.2020 07.12.2020
432 Nõukogu otsus (EL) 2020/2072 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga loodud stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratlus ja halduskoostöö meetodid) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2072 07.12.2020 07.12.2020
433 Nõukogu otsus (EL) 2020/2073, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ELi-Türgi assotsiatsiooninõukogus EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/98 (põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta) muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (milles käsitletakse mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö meetodeid) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2073 07.12.2020 07.12.2020
434 Nõukogu otsus (EL) 2020/2074, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning Türgi Vabariigi vahelise lepinguga (mis käsitleb Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepinguga hõlmatud toodetega kauplemist) moodustatud ühiskomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 1 (milles käsitletakse mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö viise) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2074 07.12.2020 07.12.2020
435 Nõukogu otsus (EL) 2020/2075 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga asutatud tolli allkomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 1 (mis käsitleb mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö viise) asendamisega Euroopa Nõukogu o 2075 07.12.2020 07.12.2020
436 Nõukogu otsus (EL) 2020/2076 7. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse kaks Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliiget Euroopa Nõukogu o 2076 07.12.2020 07.12.2020
437 Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning väljaandmise kord Majandus- ja taristusmin m 84 06.12.2020 13.12.2020
438 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 429 04.12.2020 05.12.2020
439 Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 "Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord" muutmine Kaitsemin m 20 04.12.2020 11.12.2020
440 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1993 4. detsember 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule seleeni sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1993 04.12.2020 27.12.2020
441 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1994 4. detsember 2020, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1156, millega laiendatakse rakendusmäärusega (EL) 2018/186 (teatava Hiina Rahvavabariigist pärit korrosioonikindla terase impordi kohta) kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatava väheste muudatustega korrosioonikindla terase suhtes Euroopa Komisjon m 1994 04.12.2020 06.08.2020
442 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1995, 4. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/1261 seoses halduslike muudatustega biotsiidipere "Hypred’s iodine based products" jaoks antud liidu loaga seotud teabes  Euroopa Komisjon m 1995 04.12.2020 27.12.2020
443 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1996 4. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1742 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga Ühendkuningriigis) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8763 all)   Euroopa Komisjon o 1996 04.12.2020
444 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/2005 4. detsember 2020, millega antakse Iirimaale määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 2005 04.12.2020
445 Nõukogu otsus (EL) 2020/2001 4. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse kaks Portugali Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget Euroopa Nõukogu o 2001 04.12.2020 04.12.2020
446 Nõukogu otsus (EL) 2020/2022 4. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IV lisa "Energeetika" muutmisega  Euroopa Nõukogu o 2022 04.12.2020 04.12.2020
447 Nõukogu otsus (EL) 2020/2023 4. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IV lisa "Energeetika" muutmisega  Euroopa Nõukogu o 2023 04.12.2020 04.12.2020
448 Nõukogu otsus (EL) 2020/2024 4. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IV lisa "Energeetika" muutmisega  Euroopa Nõukogu o 2024 04.12.2020 04.12.2020
449 Nõukogu otsus (EL) 2020/2025 4. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IV lisa "Energeetika" muutmisega  Euroopa Nõukogu o 2025 04.12.2020 04.12.2020
450 Nõukogu otsus (EL) 2020/2026 4. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega vabastatakse teatavate toiduainete ostmine ekspordikeeldude või -piirangute kohaldamisest Euroopa Nõukogu o 2026 04.12.2020 04.12.2020

avalikgif