ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
201 Nõukogu Rakendusotsus (EL) 2020/1342, 25. september 2020, millega antakse Belgia Kuningriigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1342 25.09.2020
202 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1343, 25. september 2020, millega antakse Bulgaaria Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1343 25.09.2020
203 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1344, 25. september 2020, millega antakse Küprose Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1344 25.09.2020
204 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1345, 25. september 2020, millega antakse Tšehhi Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1345 25.09.2020
205 Nõukogu Rakendusotsus (EL) 2020/1346, 25. september 2020, millega antakse Kreeka Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1346 25.09.2020
206 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1347, 25. september 2020, millega antakse Hispaania Kuningriigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1347 25.09.2020
207 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1348, 25. september 2020, millega antakse Horvaatia Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1348 25.09.2020
208 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1349, 25. september 2020, millega antakse Itaalia Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1349 25.09.2020
209 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1350, 25. september 2020, millega antakse Leedu Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1350 25.09.2020
210 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1351, 25. september 2020, millega antakse Läti Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1351 25.09.2020
211 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1352, 25. september 2020, millega antakse Malta Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1352 25.09.2020
212 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1353, 25. september 2020, millega antakse Poola Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1353 25.09.2020
213 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1354, 25. september 2020, millega antakse Portugali Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1354 25.09.2020
214 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1355, 25. september 2020, millega antakse Rumeeniale määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1355 25.09.2020
215 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1356, 25. september 2020, millega antakse Sloveenia Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1356 25.09.2020
216 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1357, 25. september 2020, millega antakse Slovaki Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras Euroopa Nõukogu o 1357 25.09.2020
217 Nõukogu otsus (EL) 2020/1381, 25. september 2020, millega nimetatakse ametisse Saksamaa Liitvabariigi esitatud Regioonide Komitee liige ja Saksamaa Liitvabariigi esitatud asendusliige Euroopa Nõukogu o 1381 25.09.2020 25.09.2020
218 Nõukogu otsus (EL) 2020/1382, 25. september 2020, millega nimetatakse ametisse Austria Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liige Euroopa Nõukogu o 1382 25.09.2020 25.09.2020
219 Nõukogu otsus (EL) 2020/1383, 25. september 2020, millega nimetatakse ametisse Madalmaade Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja Madalmaade Kuningriigi esitatud asendusliige Euroopa Nõukogu o 1383 25.09.2020 25.09.2020
220 Nõukogu otsus (EL) 2020/1384, 25. september 2020, millega nimetatakse ametisse Eesti Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige Euroopa Nõukogu o 1384 25.09.2020 25.09.2020
221 Nõukogu otsus (EL) 2020/1410, 25. september 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemi komitee 66. istungil seoses klassifitseerimise arvamuste, klassifitseerimise otsuste, harmoneeritud süsteemi selgitavate märkuste muudatuste või muude harmoneeritud süsteemi tõlgendamist käsitlevate nõuannete kavandatud vastuvõtmisega ning soovituste kavandatud vastuvõtmisega harmoneeritud süsteemi ühetaolise tõlgendamise tagamiseks harmoneeritud süsteemi konventsiooni alusel Euroopa Nõukogu o 1410 25.09.2020 25.09.2020
222 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 324 24.09.2020 29.09.2020
223 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 326 24.09.2020 24.09.2020
224 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 323 24.09.2020 24.09.2020
225 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 327 24.09.2020 24.09.2020
226 Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 328 24.09.2020 24.09.2020
227 Raha eraldamine VV k 329 24.09.2020 24.09.2020
228 Raha eraldamine VV k 330 24.09.2020 24.09.2020
229 Raha eraldamine VV k 331 24.09.2020 24.09.2020
230 Nõusolek maavara geoloogilise uuringu loa andmiseks Maardu III uuringuruumis VV k 332 24.09.2020 24.09.2020
231 Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 "Keskkonnaministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 76 24.09.2020 01.10.2020
232 Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2016. a määruse nr 79 "Kinnisasja kasutustasu ja hariliku väärtuse hindamise kord, nõuded hindamisaruannetele ja nende tellimisele" muutmine VV m 77 24.09.2020 02.10.2020
233 Rahvusvahelise reisilaevanduse toetamise tingimused ja kord Majandus- ja taristusmin m 57 24.09.2020 02.10.2020
234 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1330, 24. september 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6672 all)   Euroopa Komisjon o 1330 24.09.2020
235 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede rahvakultuuri kollektiividele Kultuurimin m 24 23.09.2020 27.09.2020
236 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele Kultuurimin m 25 23.09.2020 27.09.2020
237 Komisjoni määrus (EL) 2020/1322, 23. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses 3-monokloropropaandiooli (3-MCPD), 3-monokloropropaandiooli rasvhappeestrite ja glütsidooli rasvhappeestrite piirnormidega teatavates toitudes  Euroopa Komisjon m 1322 23.09.2020 14.10.2020
238 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 33 23.09.2020 28.09.2020
239 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" muutmine Sotsiaalmin m 44 23.09.2020 01.10.2020
240 Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 "Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks" muutmine Maaelumin m 61 23.09.2020 02.10.2020
241 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1329, 23. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 1329 23.09.2020 25.09.2020
242 Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine RK o 23.09.2020 23.09.2020
243 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1339, 23. september 2020, millega kiidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/631 kohaselt heaks tõhusad valgusdiood-välisvalgustid kui innovatiivsed tehnoloogialahendused teatavate väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamiseks kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse kontekstis  Euroopa Komisjon o 1339 23.09.2020 18.10.2020
244 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1318, 22. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/21 ja (EL) 2020/194 kohaldamise tähtpäevade osas seoses COVID‐19 pandeemiale reageerimisega Euroopa Komisjon m 1318 22.09.2020 13.10.2020
245 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1319, 22. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Provola dei Nebrodi" (KPN) Euroopa Komisjon m 1319 22.09.2020 13.10.2020
246 Toetuse andmise tingimused meetme "Üleujutusriski maandamine" ehituslike tegevuste elluviimiseks Keskkonnamin m 45 22.09.2020 27.09.2020
247 Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks Rahandusmin m 34 22.09.2020 27.09.2020
248 Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 "COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 56 22.09.2020 02.10.2020
249 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1340, 22. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Brački varenik" (KGT)] Euroopa Komisjon m 1340 22.09.2020 19.10.2020
250 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1320, 22. september 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1986, millega kehtestatakse kontrolli ja inspekteerimise eriprogrammid seoses teatava kalapüügiga Euroopa Komisjon o 1320 22.09.2020 26.09.2020

avalikgif