ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
501 Komisjoni määrus (EL) 2021/1408, 27. august 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tropaanalkaloidide piirnormidega teatavates toiduainetes ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1408 Euroopa Komisjon m
502 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1409, 27. august 2021, millega antakse luba kasutada fütomenadiooni hobuste söödalisandina ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1409 Euroopa Komisjon m
503 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1409, 27. august 2021, millega antakse luba kasutada fütomenadiooni hobuste söödalisandina ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1409 Euroopa Komisjon m
504 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1410, 27. august 2021, millega antakse luba kasutada Bacillus licheniformis’e (DSM 28710) preparaati munakanade, vähemlevinud linnuliikide munalindude, kodulinnuliikide aretuslindude ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV) ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1410 Euroopa Komisjon m
505 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1410, 27. august 2021, millega antakse luba kasutada Bacillus licheniformis’e (DSM 28710) preparaati munakanade, vähemlevinud linnuliikide munalindude, kodulinnuliikide aretuslindude ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV) ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1410 Euroopa Komisjon m
506 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1411, 27. august 2021, millega pikendatakse Clostridium butyricum’i (FERM BP-2789) noorkanade, broilerkalkunite, aretuskalkunite, vähem levinud linnuliikide (välja arvatud munalinnud), võõrdepõrsaste ja vähem levinud sealiikide võõrdepõrsaste söödalisandina kasutamise loa kehtivust, selle broilerkanade, piimapõrsaste ja vähem levinud sealiikide piimapõrsaste söödalisandina kasutamise loa kehtivust ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 373/2011, (EL) nr 374/2013 ja (EL) nr 1108/2014 (loa hoidja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Huvepharma NV Belgium) ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1411 Euroopa Komisjon m
507 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1411, 27. august 2021, millega pikendatakse Clostridium butyricum’i (FERM BP-2789) noorkanade, broilerkalkunite, aretuskalkunite, vähem levinud linnuliikide (välja arvatud munalinnud), võõrdepõrsaste ja vähem levinud sealiikide võõrdepõrsaste söödalisandina kasutamise loa kehtivust, selle broilerkanade, piimapõrsaste ja vähem levinud sealiikide piimapõrsaste söödalisandina kasutamise loa kehtivust ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 373/2011, (EL) nr 374/2013 ja (EL) nr 1108/2014 (loa hoidja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Huvepharma NV Belgium) ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1411 Euroopa Komisjon m
508 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1412, 27. august 2021, millega antakse luba kasutada raud(III)tsitraatkelaati põrsaste ja vähemlevinud sealiikide söödalisandina (loa hoidja Akeso Biomedical, Inc. USA, keda liidus esindab Pen & Tec Consulting SLU) ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1412 Euroopa Komisjon m
509 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1412, 27. august 2021, millega antakse luba kasutada raud(III)tsitraatkelaati põrsaste ja vähemlevinud sealiikide söödalisandina (loa hoidja Akeso Biomedical, Inc. USA, keda liidus esindab Pen & Tec Consulting SLU) ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1412 Euroopa Komisjon m
510 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1413, 27. august 2021, millega antakse luba kasutada Bacillus subtilis’e (LMG-S 15136) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi imetavate emiste söödalisandina (loa hoidja Puratos NV äriüksus Beldem) ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1413 Euroopa Komisjon m
511 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1413, 27. august 2021, millega antakse luba kasutada Bacillus subtilis’e (LMG-S 15136) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi imetavate emiste söödalisandina (loa hoidja Puratos NV äriüksus Beldem) ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1413 Euroopa Komisjon m
512 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1414, 27. august 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/422, millega antakse luba kasutada Enterococcus faecium DSM 7134 preparaati munakanade söödalisandina (loa hoidja Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 ) 27.08.2021 31.08.2021 1414 Euroopa Komisjon m
513 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1414, 27. august 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/422, millega antakse luba kasutada Enterococcus faecium DSM 7134 preparaati munakanade söödalisandina (loa hoidja Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 ) 27.08.2021 31.08.2021 1414 Euroopa Komisjon m
514 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1406, 26. august 2021, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusega (EL) 2020/761 sätestatud päritolutõendit käsitlevatest eeskirjadest ja mida kohaldatakse kodulinnuliha teatavate imporditariifikvootide suhtes ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/761 seoses juustukogustega, mille puhul saab anda välja ekspordilitsentsi eksportimiseks USAsse 26.08.2021 27.08.2021 1406 Euroopa Komisjon m
515 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1406, 26. august 2021, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusega (EL) 2020/761 sätestatud päritolutõendit käsitlevatest eeskirjadest ja mida kohaldatakse kodulinnuliha teatavate imporditariifikvootide suhtes ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/761 seoses juustukogustega, mille puhul saab anda välja ekspordilitsentsi eksportimiseks USAsse 26.08.2021 27.08.2021 1406 Euroopa Komisjon m
516 Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 "Terviseameti põhimäärus" muutmine 26.08.2021 01.09.2021 32 Tervise- ja töömin m
517 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 "Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm" muutmine 26.08.2021 31.08.2021 50 Majandus- ja taristusmin m
518 Sotsiaalministri määruste muutmine 26.08.2021 01.09.2021 33 Tervise- ja töömin m
519 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1407, 26. august 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/919 seoses harmoneeritud standarditega, mis käsitlevad tulekindlaid kütusevoolikuid, mittetulekindlaid kütusevoolikuid, kingstoneid ja laevakeret läbivat armatuuri, laeva sees asuvatele diiselmootoritele paigaldatud kütuse-, õli- ja elektrilisi komponente ning roolirattaid 26.08.2021 27.08.2021 1407 Euroopa Komisjon o
520 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1407, 26. august 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/919 seoses harmoneeritud standarditega, mis käsitlevad tulekindlaid kütusevoolikuid, mittetulekindlaid kütusevoolikuid, kingstoneid ja laevakeret läbivat armatuuri, laeva sees asuvatele diiselmootoritele paigaldatud kütuse-, õli- ja elektrilisi komponente ning roolirattaid 26.08.2021 27.08.2021 1407 Euroopa Komisjon o
521 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/1435, 26. august 2021, millega nimetatakse ametisse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/1250 (EUTM RCA/1/2021) 26.08.2021 26.08.2021 1435 Poliitika- ja julgeolekukomitee o
522 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/1435, 26. august 2021, millega nimetatakse ametisse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/1250 (EUTM RCA/1/2021) 26.08.2021 26.08.2021 1435 Poliitika- ja julgeolekukomitee o
523 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1401, 25. august 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/761 ja (EL) 2020/1988 teatavate tariifikvootide alusel imporditavate koguste osas 25.08.2021 26.08.2021 1401 Euroopa Komisjon m
524 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1401, 25. august 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/761 ja (EL) 2020/1988 teatavate tariifikvootide alusel imporditavate koguste osas 25.08.2021 26.08.2021 1401 Euroopa Komisjon m
525 Keskkonnaministri 22.06.2020 määruse nr 36 "Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine 25.08.2021 30.08.2021 39 Keskkonnamin m
526 Kaitseministri 6. juuli 2016. a määruse nr 12 "Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse põhimäärus" muutmine 25.08.2021 01.09.2021 9 Kaitsemin m
527 Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded 25.08.2021 30.08.2021 40 Keskkonnamin m
528 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1402, 25. august 2021, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/32/EL toetuseks koostatud gaasiarvesteid ja muid mõõtevahendeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta ( 1 ) 25.08.2021 26.08.2021 1402 Euroopa Komisjon o
529 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1402, 25. august 2021, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/32/EL toetuseks koostatud gaasiarvesteid ja muid mõõtevahendeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta ( 1 ) 25.08.2021 26.08.2021 1402 Euroopa Komisjon o
530 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1403, 25. august 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1202 seoses kergujuvkraanasid käsitlevate harmoneeritud standarditega 25.08.2021 26.08.2021 1403 Euroopa Komisjon o
531 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1403, 25. august 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1202 seoses kergujuvkraanasid käsitlevate harmoneeritud standarditega 25.08.2021 26.08.2021 1403 Euroopa Komisjon o
532 P. Pallumi nimetamine ja tagasikutsumine 25.08.2021 25.08.2021 767 Vabariigi President o
533 Komisjoni määrus (EL) 2021/1399, 24. august 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 tungaltera sklerootsiumide ja tungalteraalkaloidide piirnormide osas teatavates toiduainetes ( 1 ) 24.08.2021 14.09.2021 1399 Euroopa Komisjon m
534 Komisjoni määrus (EL) 2021/1399, 24. august 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 tungaltera sklerootsiumide ja tungalteraalkaloidide piirnormide osas teatavates toiduainetes ( 1 ) 24.08.2021 14.09.2021 1399 Euroopa Komisjon m
535 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1400, 24. august 2021, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2022. eelarveaastaks 24.08.2021 28.08.2021 1400 Euroopa Komisjon m
536 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1400, 24. august 2021, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2022. eelarveaastaks 24.08.2021 28.08.2021 1400 Euroopa Komisjon m
537 Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine 24.08.2021 29.08.2021 17 Justiitsmin m
538 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1419, 24. august 2021, millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis „Nagykunsági birspálinka“ 24.08.2021 20.09.2021 1419 Euroopa Komisjon m
539 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1419, 24. august 2021, millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis „Nagykunsági birspálinka“ 24.08.2021 20.09.2021 1419 Euroopa Komisjon m
540 COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud 23.08.2021 26.08.2021 305 VV k
541 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine 23.08.2021 28.08.2021 84 VV m
542 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1405, 20. august 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Vanille de l’île de La Réunion“ (KGT) 20.08.2021 16.09.2021 1405 Euroopa Komisjon m
543 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1405, 20. august 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Vanille de l’île de La Réunion“ (KGT) 20.08.2021 16.09.2021 1405 Euroopa Komisjon m
544 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1395, 20. august 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6253 all)  ( 1 ) 20.08.2021 1395 Euroopa Komisjon o
545 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1395, 20. august 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6253 all)  ( 1 ) 20.08.2021 1395 Euroopa Komisjon o
546 Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine 19.08.2021 19.08.2021 296 VV k
547 Raha eraldamine 19.08.2021 19.08.2021 297 VV k
548 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1377, 19. august 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 muuta uuendtoidu vetikast Haematococcus pluvialis saadud astaksantiinirikka õlivaigu kasutustingimusi ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 ) 19.08.2021 09.09.2021 1377 Euroopa Komisjon m
549 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1377, 19. august 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 muuta uuendtoidu vetikast Haematococcus pluvialis saadud astaksantiinirikka õlivaigu kasutustingimusi ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 ) 19.08.2021 09.09.2021 1377 Euroopa Komisjon m
550 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1378, 19. august 2021, millega kehtestatakse teatavad eeskirjad mahepõllumajanduslike ja üleminekuaja toodete liitu importimisega tegelevatele kolmandate riikide ettevõtjatele, ettevõtjate rühmadele ja eksportijatele väljaantava sertifikaadi kohta ning tunnustatud kontrolliasutuste ja kontrollorganite loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/848 ( 1 ) 19.08.2021 09.09.2021 1378 Euroopa Komisjon m

avalikgif