ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1848, 21. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks võrdlusaluseks oleva euroala pankadevahelise üleööturu keskmise aastaintressimäära asendaja ( 1 ) 21.10.2021 11.11.2021 1848 Euroopa Komisjon m
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1848, 21. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks võrdlusaluseks oleva euroala pankadevahelise üleööturu keskmise aastaintressimäära asendaja ( 1 ) 21.10.2021 11.11.2021 1848 Euroopa Komisjon m
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1849, 21. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/464 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega) teatavaid keeleversioone ( 1 ) 21.10.2021 11.11.2021 1849 Euroopa Komisjon m
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1849, 21. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/464 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega) teatavaid keeleversioone ( 1 ) 21.10.2021 11.11.2021 1849 Euroopa Komisjon m
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1850, 21. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 21.10.2021 23.10.2021 1850 Euroopa Komisjon m
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1850, 21. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 21.10.2021 23.10.2021 1850 Euroopa Komisjon m
8 Komisjoni määrus (EL) 2021/1840, 20. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1840 Euroopa Komisjon m
9 Komisjoni määrus (EL) 2021/1840, 20. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1840 Euroopa Komisjon m
10 Komisjoni määrus (EL) 2021/1841, 20. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 6-bensüüladeniini ja aminopüraliidi jääkide piirnormidega ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1841 Euroopa Komisjon m
11 Komisjoni määrus (EL) 2021/1841, 20. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 6-bensüüladeniini ja aminopüraliidi jääkide piirnormidega ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1841 Euroopa Komisjon m
12 Komisjoni määrus (EL) 2021/1842, 20. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormidega ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1842 Euroopa Komisjon m
13 Komisjoni määrus (EL) 2021/1842, 20. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormidega ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1842 Euroopa Komisjon m
14 Sulev Švilponise kaebuse läbivaatamine 20.10.2021 20.10.2021 22 Valimiskom o
15 Komisjoni otsus (EL) 2021/1845, 20. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (EL) 2017/175 seoses majutusettevõtete ELi ökomärgise kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusajaga (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7427 all)  ( 1 ) 20.10.2021 1845 Euroopa Komisjon o
16 Komisjoni otsus (EL) 2021/1845, 20. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (EL) 2017/175 seoses majutusettevõtete ELi ökomärgise kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusajaga (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7427 all)  ( 1 ) 20.10.2021 1845 Euroopa Komisjon o
17 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine 19.10.2021 19.10.2021 RK o
18 Nõukogu määrus (EL) 2021/1819, 18. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis 18.10.2021 20.10.2021 1819 Euroopa Nõukogu m
19 Nõukogu määrus (EL) 2021/1819, 18. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis 18.10.2021 20.10.2021 1819 Euroopa Nõukogu m
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1820, 18. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks 18.10.2021 20.10.2021 1820 Euroopa Komisjon m
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1820, 18. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks 18.10.2021 20.10.2021 1820 Euroopa Komisjon m
22 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1821, 18. oktoober 2021, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198 18.10.2021 20.10.2021 1821 Euroopa Komisjon m
23 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1821, 18. oktoober 2021, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198 18.10.2021 20.10.2021 1821 Euroopa Komisjon m
24 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1823, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 18.10.2021 20.10.2021 1823 Euroopa Nõukogu o
25 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1823, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 18.10.2021 20.10.2021 1823 Euroopa Nõukogu o
26 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1824, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1515, millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž (ESDC) 18.10.2021 18.10.2021 1824 Euroopa Nõukogu o
27 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1824, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1515, millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž (ESDC) 18.10.2021 18.10.2021 1824 Euroopa Nõukogu o
28 Nõukogu otsus (EL) 2021/1825, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid 18.10.2021 20.10.2021 1825 Euroopa Nõukogu o
29 Nõukogu otsus (EL) 2021/1825, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid 18.10.2021 20.10.2021 1825 Euroopa Nõukogu o
30 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1826, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis 18.10.2021 20.10.2021 1826 Euroopa Nõukogu o
31 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1826, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis 18.10.2021 20.10.2021 1826 Euroopa Nõukogu o
32 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1827, 18. oktoober 2021, postiteenuste standardite ja teenuse kvaliteedi parandamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ toetuseks ( 1 ) 18.10.2021 08.11.2021 1827 Euroopa Komisjon o
33 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1827, 18. oktoober 2021, postiteenuste standardite ja teenuse kvaliteedi parandamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ toetuseks ( 1 ) 18.10.2021 08.11.2021 1827 Euroopa Komisjon o
34 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1838, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/824, mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskuse personalieeskirju 18.10.2021 01.11.2021 1838 Euroopa Nõukogu o
35 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1838, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/824, mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskuse personalieeskirju 18.10.2021 01.11.2021 1838 Euroopa Nõukogu o
36 Nõukogu otsus (EL) 2021/1844, 18. oktoober 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses nimetatud lepingu protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) muutmisega 18.10.2021 18.10.2021 1844 Euroopa Nõukogu o
37 Nõukogu otsus (EL) 2021/1844, 18. oktoober 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses nimetatud lepingu protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) muutmisega 18.10.2021 18.10.2021 1844 Euroopa Nõukogu o
38 Nõukogu otsus (EL) 2021/1852, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Alžeeria partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud partnerluse prioriteedid 18.10.2021 18.10.2021 1852 Euroopa Nõukogu o
39 Nõukogu otsus (EL) 2021/1852, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Alžeeria partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud partnerluse prioriteedid 18.10.2021 18.10.2021 1852 Euroopa Nõukogu o
40 Nõukogu otsus (EL) 2021/1853, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud partnerluse prioriteedid 18.10.2021 18.10.2021 1853 Euroopa Nõukogu o
41 Nõukogu otsus (EL) 2021/1853, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud partnerluse prioriteedid 18.10.2021 18.10.2021 1853 Euroopa Nõukogu o
42 Nõukogu otsus (EL) 2021/1854, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Jordaania partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud partnerluse prioriteedid 18.10.2021 18.10.2021 1854 Euroopa Nõukogu o
43 Nõukogu otsus (EL) 2021/1854, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Jordaania partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud partnerluse prioriteedid 18.10.2021 18.10.2021 1854 Euroopa Nõukogu o
44 Nõukogu otsus (EL) 2021/1855, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Liibanoni partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid 18.10.2021 18.10.2021 1855 Euroopa Nõukogu o
45 Nõukogu otsus (EL) 2021/1855, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Liibanoni partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid 18.10.2021 18.10.2021 1855 Euroopa Nõukogu o
46 Nõukogu otsus (EL) 2021/1856, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi-Tuneesia strateegiliste prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud strateegilised prioriteedid 18.10.2021 18.10.2021 1856 Euroopa Nõukogu o
47 Nõukogu otsus (EL) 2021/1856, 18. oktoober 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi-Tuneesia strateegiliste prioriteetide kehtivuse pikendamisega seni, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu uued ajakohastatud strateegilised prioriteedid 18.10.2021 18.10.2021 1856 Euroopa Nõukogu o
48 Marko Gerleti kaebuse läbivaatamata jätmine 17.10.2021 17.10.2021 21 Valimiskom o
49 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 15.10.2021 18.10.2021 359 VV k
50 Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele" muutmine 15.10.2021 18.10.2021 360 VV k

avalikgif