ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
451 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1449, 3. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2-fenüülfenooli (sealhulgas selle soolad, näiteks naatriumsool), 8-hüdroksükinoliini, amidosulfurooni, bifenoksi, kloormekvaadi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, dimetakloori, etofeenproksi, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, parafiinõli, penkonasooli, pikloraami, propakvisafopi, prosulfokarbi, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, väävli, tetrakonasooli, triallaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 ) 03.09.2021 09.09.2021 1449 Euroopa Komisjon m
452 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1450, 3. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete akrinatriini ja prokloraasi heakskiidu kehtivusajaga ( 1 ) 03.09.2021 26.09.2021 1450 Euroopa Komisjon m
453 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1450, 3. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete akrinatriini ja prokloraasi heakskiidu kehtivusajaga ( 1 ) 03.09.2021 26.09.2021 1450 Euroopa Komisjon m
454 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1451, 3. september 2021, milles käsitletakse dimetüülsulfiidi põhiainena heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 ) 03.09.2021 26.09.2021 1451 Euroopa Komisjon m
455 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1451, 3. september 2021, milles käsitletakse dimetüülsulfiidi põhiainena heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 ) 03.09.2021 26.09.2021 1451 Euroopa Komisjon m
456 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1452, 3. september 2021, millega pikendatakse toimeaine kaaliumvesinikkarbonaadi kui madala riskiastmega toimeaine heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 ) 03.09.2021 26.09.2021 1452 Euroopa Komisjon m
457 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1452, 3. september 2021, millega pikendatakse toimeaine kaaliumvesinikkarbonaadi kui madala riskiastmega toimeaine heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 ) 03.09.2021 26.09.2021 1452 Euroopa Komisjon m
458 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1453, 3. september 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 03.09.2021 07.09.2021 1453 Euroopa Komisjon m
459 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1453, 3. september 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 03.09.2021 07.09.2021 1453 Euroopa Komisjon m
460 Järelevalvetasu määra kehtestamine Audiitorkogu 2021/2022 majandusaastaks 03.09.2021 10.09.2021 22 Rahandusmin m
461 Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus 03.09.2021 11.09.2021 21 Haridus- ja teadusmin m
462 Haridus- ja teadusministri 28. augusti 2013. a määruse nr 23 "Kutseõppeasutuse arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise kord" muutmine 03.09.2021 11.09.2021 22 Haridus- ja teadusmin m
463 U. Kübara Eesti Koostöö Kogu nõukogust tagasikutsumine 03.09.2021 03.09.2021 129 Vabariigi President kk
464 Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aasta II poolaastal 02.09.2021 02.09.2021 310 VV k
465 Riigivara valitseja määramine 02.09.2021 02.09.2021 311 VV k
466 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1434, 2. september 2021, millega lõpetatakse nõukogu rakendusmääruste (EL) nr 443/2011 ja (EL) nr 444/2011 (millega laiendatakse lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile) läbivaatamine 02.09.2021 04.09.2021 1434 Euroopa Komisjon m
467 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1434, 2. september 2021, millega lõpetatakse nõukogu rakendusmääruste (EL) nr 443/2011 ja (EL) nr 444/2011 (millega laiendatakse lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile) läbivaatamine 02.09.2021 04.09.2021 1434 Euroopa Komisjon m
468 Kohtunikuametist vabastamine 02.09.2021 02.09.2021 768 Vabariigi President o
469 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1431, 1. september 2021, millega antakse luba kasutada Trichoderma reesei (DSM 32338) abil toodetud muramidaasi võõrdepõrsaste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd., keda liidus esindab DSM Nutritional Products sp. z o.o.) ( 1 ) 01.09.2021 22.09.2021 1431 Euroopa Komisjon m
470 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1431, 1. september 2021, millega antakse luba kasutada Trichoderma reesei (DSM 32338) abil toodetud muramidaasi võõrdepõrsaste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd., keda liidus esindab DSM Nutritional Products sp. z o.o.) ( 1 ) 01.09.2021 22.09.2021 1431 Euroopa Komisjon m
471 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1432, 1. september 2021, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate legeerimata terasest eel- ja järelpingestustraatide ja trossikeede (pingbetooni traat ja trossikeed) impordi suhtes pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist 01.09.2021 03.09.2021 1432 Euroopa Komisjon m
472 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1432, 1. september 2021, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate legeerimata terasest eel- ja järelpingestustraatide ja trossikeede (pingbetooni traat ja trossikeed) impordi suhtes pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist 01.09.2021 03.09.2021 1432 Euroopa Komisjon m
473 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1457, 1. september 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Szegedi tükörponty“ (KGT) 01.09.2021 28.09.2021 1457 Euroopa Komisjon m
474 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1457, 1. september 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Szegedi tükörponty“ (KGT) 01.09.2021 28.09.2021 1457 Euroopa Komisjon m
475 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1424, 31. august 2021, millega pikendatakse Enterococcus faecium’i (DSM 7134) preparaadi broilerkanade söödalisandina kasutamise loa kehtivust ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 998/2010 (loa hoidja Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 ) 31.08.2021 21.09.2021 1424 Euroopa Komisjon m
476 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1424, 31. august 2021, millega pikendatakse Enterococcus faecium’i (DSM 7134) preparaadi broilerkanade söödalisandina kasutamise loa kehtivust ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 998/2010 (loa hoidja Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 ) 31.08.2021 21.09.2021 1424 Euroopa Komisjon m
477 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1425, 31. august 2021, millega antakse luba kasutada lüsiini ja glutamiinhappe mangaankelaati kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 31.08.2021 21.09.2021 1425 Euroopa Komisjon m
478 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1425, 31. august 2021, millega antakse luba kasutada lüsiini ja glutamiinhappe mangaankelaati kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 31.08.2021 21.09.2021 1425 Euroopa Komisjon m
479 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1426, 31. august 2021, millega antakse luba kasutada Bacillus licheniformis’e (DSM 19670) abil toodetud seriinproteaasi broilerkanade söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd., keda liidus esindab DSM Nutritional Products sp. z o.o.) ( 1 ) 31.08.2021 21.09.2021 1426 Euroopa Komisjon m
480 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1426, 31. august 2021, millega antakse luba kasutada Bacillus licheniformis’e (DSM 19670) abil toodetud seriinproteaasi broilerkanade söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd., keda liidus esindab DSM Nutritional Products sp. z o.o.) ( 1 ) 31.08.2021 21.09.2021 1426 Euroopa Komisjon m
481 Lääne maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine 31.08.2021 13.09.2021 41 Keskkonnamin m
482 Alar Karise registreerimine Vabariigi Presidendi kandidaadiks Riigikogus toimuvaks teiseks hääletusvooruks 31.08.2021 31.08.2021 12 Valimiskom o
483 Kalle Grünthali protesti läbivaatamine 31.08.2021 31.08.2021 13 Valimiskom o
484 Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine Riigikogus toimunud teises hääletusvoorus 31.08.2021 31.08.2021 14 Valimiskom o
485 Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 31.08.2021 31.08.2021 138 RK juhatus o
486 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1420, 30. august 2021, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2021. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra 30.08.2021 07.09.2021 1420 Euroopa Komisjon m
487 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1420, 30. august 2021, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2021. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra 30.08.2021 07.09.2021 1420 Euroopa Komisjon m
488 Komisjoni määrus (EL) 2021/1421, 30. august 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16 ( 1 ) 30.08.2021 01.09.2021 1421 Euroopa Komisjon m
489 Komisjoni määrus (EL) 2021/1421, 30. august 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16 ( 1 ) 30.08.2021 01.09.2021 1421 Euroopa Komisjon m
490 Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord 30.08.2021 01.10.2021 10 Kaitsemin m
491 Ministri määruste muutmine 30.08.2021 06.09.2021 51 Majandus- ja taristusmin m
492 Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine Riigikogus toimunud esimeses hääletusvoorus 30.08.2021 30.08.2021 11 Valimiskom o
493 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1436, 31. august 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta, et lubada teatavaid riiklikke erandeid (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6156 all)  ( 1 ) 30.08.2021 1436 Euroopa Komisjon o
494 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1436, 31. august 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta, et lubada teatavaid riiklikke erandeid (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6156 all)  ( 1 ) 30.08.2021 1436 Euroopa Komisjon o
495 ELi-PVO ühiskomitee otsus nr 1/2021, 30. august 2021, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna ajutist assotsiatsioonilepingut (ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel kaubanduse ja koostöö kohta) seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega [2021/1487] 30.08.2021 30.08.2021 1487 Euroopa Nõukogu o
496 ELi-PVO ühiskomitee otsus nr 1/2021, 30. august 2021, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna ajutist assotsiatsioonilepingut (ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel kaubanduse ja koostöö kohta) seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega [2021/1487] 30.08.2021 30.08.2021 1487 Euroopa Nõukogu o
497 Alar Karise registreerimine Vabariigi Presidendi kandidaadiks Riigikogus toimuvaks esimeseks hääletusvooruks 29.08.2021 29.08.2021 10 Valimiskom o
498 Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele" muutmine 27.08.2021 29.08.2021 309 VV k
499 Raha eraldamine 27.08.2021 27.08.2021 306 VV k
500 Komisjoni määrus (EL) 2021/1408, 27. august 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tropaanalkaloidide piirnormidega teatavates toiduainetes ( 1 ) 27.08.2021 19.09.2021 1408 Euroopa Komisjon m

avalikgif