ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
151 Nõukogu otsus (EL) 2021/1831, 7. oktoober 2021, Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta 07.10.2021 08.10.2021 1831 Euroopa Nõukogu o
152 Nõukogu otsus (EL) 2021/1831, 7. oktoober 2021, Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta 07.10.2021 08.10.2021 1831 Euroopa Nõukogu o
153 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1763, 6. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/600 seoses erandite tegemisega rakendusmäärusest (EL) 2016/1150, et lahendada COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi veinisektoris 06.10.2021 10.10.2021 1763 Euroopa Komisjon m
154 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1763, 6. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/600 seoses erandite tegemisega rakendusmäärusest (EL) 2016/1150, et lahendada COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi veinisektoris 06.10.2021 10.10.2021 1763 Euroopa Komisjon m
155 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1767, 6. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes 06.10.2021 28.10.2021 1767 Euroopa Nõukogu m
156 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1767, 6. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes 06.10.2021 28.10.2021 1767 Euroopa Nõukogu m
157 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1767, 6. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes 06.10.2021 28.10.2021 1767 Euroopa Nõukogu m
158 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1767, 6. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes 06.10.2021 28.10.2021 1767 Euroopa Nõukogu m
159 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1755, 6. oktoober 2021, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv 06.10.2021 09.10.2021 1755 Euroopa Parlament m
160 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1755, 6. oktoober 2021, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv 06.10.2021 09.10.2021 1755 Euroopa Parlament m
161 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1756, 6. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine ja määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid ( 1 ) 06.10.2021 28.10.2021 1756 Euroopa Parlament m
162 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1756, 6. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine ja määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid ( 1 ) 06.10.2021 28.10.2021 1756 Euroopa Parlament m
163 Komisjoni määrus (EL) 2021/1793, 6. oktoober 2021, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse suursilm-tuuni püügi keeld Atlandi ookeanil 06.10.2021 13.10.2021 1793 Euroopa Komisjon m
164 Komisjoni määrus (EL) 2021/1793, 6. oktoober 2021, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse suursilm-tuuni püügi keeld Atlandi ookeanil 06.10.2021 13.10.2021 1793 Euroopa Komisjon m
165 Nõukogu otsus (EL) 2021/1834, 6. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse kuus Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja neli Itaalia Vabariigi esitatud asendusliiget 06.10.2021 06.10.2021 1834 Euroopa Nõukogu o
166 Nõukogu otsus (EL) 2021/1834, 6. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse kuus Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja neli Itaalia Vabariigi esitatud asendusliiget 06.10.2021 06.10.2021 1834 Euroopa Nõukogu o
167 Nõukogu otsus (EL) 2021/1835, 6. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse kaks Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliiget 06.10.2021 06.10.2021 1835 Euroopa Nõukogu o
168 Nõukogu otsus (EL) 2021/1835, 6. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse kaks Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliiget 06.10.2021 06.10.2021 1835 Euroopa Nõukogu o
169 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1761, 5. oktoober 2021, millega pikendatakse erandit, mis tehti nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses Horvaatia territoriaalvetes kasutatavate kaldanootade miinimumkaugusega rannikust, vee miinimumsügavusega nende kasutamisel ning püügikeeluga kaitsealuste elupaikade kohal 05.10.2021 07.10.2021 1761 Euroopa Komisjon m
170 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1761, 5. oktoober 2021, millega pikendatakse erandit, mis tehti nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses Horvaatia territoriaalvetes kasutatavate kaldanootade miinimumkaugusega rannikust, vee miinimumsügavusega nende kasutamisel ning püügikeeluga kaitsealuste elupaikade kohal 05.10.2021 07.10.2021 1761 Euroopa Komisjon m
171 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 "Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord" muutmine 05.10.2021 11.10.2021 41 Sotsiaalkaitsemin m
172 Komisjoni määrus (EL) 2021/1769, 5. oktoober 2021, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele, mille kogupikkus on 18 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 24 meetrit, kehtestatakse hiid-lehthännaku püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 9, 10 ja 11 05.10.2021 09.10.2021 1769 Euroopa Komisjon m
173 Komisjoni määrus (EL) 2021/1769, 5. oktoober 2021, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele, mille kogupikkus on 18 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 24 meetrit, kehtestatakse hiid-lehthännaku püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 9, 10 ja 11 05.10.2021 09.10.2021 1769 Euroopa Komisjon m
174 Komisjoni määrus (EL) 2021/1770, 5. oktoober 2021, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele, mille kogupikkus on 12 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 18 meetrit, kehtestatakse hiid-lehthännaku püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 9, 10 ja 11 05.10.2021 09.10.2021 1770 Euroopa Komisjon m
175 Komisjoni määrus (EL) 2021/1770, 5. oktoober 2021, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele, mille kogupikkus on 12 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 18 meetrit, kehtestatakse hiid-lehthännaku püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 9, 10 ja 11 05.10.2021 09.10.2021 1770 Euroopa Komisjon m
176 Komisjoni määrus (EL) 2021/1769, 5. oktoober 2021, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele, mille kogupikkus on 18 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 24 meetrit, kehtestatakse hiid-lehthännaku püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 9, 10 ja 11 05.10.2021 09.10.2021 1769 Euroopa Komisjon m
177 Komisjoni määrus (EL) 2021/1769, 5. oktoober 2021, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele, mille kogupikkus on 18 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 24 meetrit, kehtestatakse hiid-lehthännaku püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 9, 10 ja 11 05.10.2021 09.10.2021 1769 Euroopa Komisjon m
178 Komisjoni määrus (EL) 2021/1770, 5. oktoober 2021, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele, mille kogupikkus on 12 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 18 meetrit, kehtestatakse hiid-lehthännaku püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 9, 10 ja 11 05.10.2021 09.10.2021 1770 Euroopa Komisjon m
179 Komisjoni määrus (EL) 2021/1770, 5. oktoober 2021, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele, mille kogupikkus on 12 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 18 meetrit, kehtestatakse hiid-lehthännaku püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 9, 10 ja 11 05.10.2021 09.10.2021 1770 Euroopa Komisjon m
180 Nõukogu otsus (El) 2021/1764, 5. oktoober 2021, ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sealhulgas ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (otsus ÜMTde, sealhulgas Gröönimaa assotsieerimise kohta) 05.10.2021 08.10.2021 1764 Euroopa Nõukogu o
181 Nõukogu otsus (El) 2021/1764, 5. oktoober 2021, ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sealhulgas ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (otsus ÜMTde, sealhulgas Gröönimaa assotsieerimise kohta) 05.10.2021 08.10.2021 1764 Euroopa Nõukogu o
182 Nõukogu otsus (EL) 2021/1765, 5. oktoober 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ajavahemikuks 2021–2026 kalanduse erikomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga 05.10.2021 05.10.2021 1765 Euroopa Nõukogu o
183 Nõukogu otsus (EL) 2021/1765, 5. oktoober 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ajavahemikuks 2021–2026 kalanduse erikomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga 05.10.2021 05.10.2021 1765 Euroopa Nõukogu o
184 Ester Karuse kaebuse läbivaatamata jätmine 05.10.2021 05.10.2021 17 Valimiskom o
185 Nõukogu otsus (EL) 2021/1787, 5. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses mõiste „teravili“ või „teraviljad“ muutmisega 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni raames 05.10.2021 05.10.2021 1787 Euroopa Nõukogu o
186 Nõukogu otsus (EL) 2021/1787, 5. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses mõiste „teravili“ või „teraviljad“ muutmisega 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni raames 05.10.2021 05.10.2021 1787 Euroopa Nõukogu o
187 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1774, 5. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1493, millega antakse Ungarile luba võtta erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a 05.10.2021 11.10.2021 1774 Euroopa Nõukogu o
188 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1774, 5. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1493, millega antakse Ungarile luba võtta erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a 05.10.2021 11.10.2021 1774 Euroopa Nõukogu o
189 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1775, 5. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/789, millega lubatakse Ungaril kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 05.10.2021 11.10.2021 1775 Euroopa Nõukogu o
190 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1775, 5. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/789, millega lubatakse Ungaril kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 05.10.2021 11.10.2021 1775 Euroopa Nõukogu o
191 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1776, 5. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2009/791/EÜ, mille kohaselt lubatakse Saksamaa Liitvabariigil jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168 05.10.2021 11.10.2021 1776 Euroopa Nõukogu o
192 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1776, 5. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2009/791/EÜ, mille kohaselt lubatakse Saksamaa Liitvabariigil jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168 05.10.2021 11.10.2021 1776 Euroopa Nõukogu o
193 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1777, 5. oktoober 2021, millega lubatakse Itaalial kohaldada vähendatud maksumäärasid Campione d’Italia haldusüksuses tarnitava kütteks kasutatava gaasiõli ja elektrienergia suhtes 05.10.2021 1777 Euroopa Nõukogu o
194 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1777, 5. oktoober 2021, millega lubatakse Itaalial kohaldada vähendatud maksumäärasid Campione d’Italia haldusüksuses tarnitava kütteks kasutatava gaasiõli ja elektrienergia suhtes 05.10.2021 1777 Euroopa Nõukogu o
195 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1778, 5. oktoober 2021, millega lubatakse Saksamaa Liitvabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 05.10.2021 11.10.2021 1778 Euroopa Nõukogu o
196 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1778, 5. oktoober 2021, millega lubatakse Saksamaa Liitvabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 05.10.2021 11.10.2021 1778 Euroopa Nõukogu o
197 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1779, 5. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1013/EL, mille kohaselt lubatakse Austria Vabariigil jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168 05.10.2021 11.10.2021 1779 Euroopa Nõukogu o
198 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1779, 5. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1013/EL, mille kohaselt lubatakse Austria Vabariigil jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168 05.10.2021 11.10.2021 1779 Euroopa Nõukogu o
199 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1780, 5. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2009/790/EÜ, mille kohaselt lubatakse Poola Vabariigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 05.10.2021 11.10.2021 1780 Euroopa Nõukogu o
200 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1780, 5. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2009/790/EÜ, mille kohaselt lubatakse Poola Vabariigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 05.10.2021 11.10.2021 1780 Euroopa Nõukogu o

avalikgif