ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Viimsi valla 2022. aasta eelarve
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 26.01.2022, 28]

Viimsi valla 2022. aasta eelarve

Vastu võetud 18.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 23 lõike 2 ning Viimsi vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 8 "Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 5 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2022. aasta eelarve (lisa 1).

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

Lisa 2022 eelarve

avalikgif