ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõo lasteaed Krõll põhimääruse muutmine
Nõo Vallavolikogu 20.01.2022 määrus number 4; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 11]

Nõo lasteaed Krõll põhimääruse muutmine

Vastu võetud 20.01.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Nõo Vallavolikogu 22.08.2013 määruse nr 65 "Nõo lasteaed Krõll põhimäärus“ § 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:
"Lasteaia asukoht on Lasteaia tn 2, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa, postiindeks 61601.“

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

avalikgif