ID-kaart

Lihtotsing

Soome vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee koosseisu kinnitamine
Vabariigi Valitsus 25.06.2020 korraldus number 229; jõustumiskuupäev 25.06.2020

redaktsioon 25.06.2020 [RT III, 26.06.2020, 7]

Soome vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 229

Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse § 13 lõike 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. mai 2003. a määrusega nr 137 "Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskiri“:

1. Kinnitada soome vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee järgmises koosseisus:
   Esimees
Ellen Kavald
   Sekretär
Ija Talja
   Liikmed
Leili Hansmann
Laura-Kristiina Rand
Kaja Schultz
Leili Soovere

2. Nimetada Vabariigi Valitsuse esindajaks, kes kontrollib valimiseeskirja nõuete täitmist, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Mall Saul.


Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif