ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks
Riigikogu 06.05.2015 seadus; jõustumiskuupäev 13.08.2015

redaktsioon 13.08.2015 [RT I, 15.05.2015, 1]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
12.05.2015 otsus nr 647

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks

Vastu võetud 06.05.2015

§ 1. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮKohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad.ˮ.

§ 2. Käesolev seadus jõustub kolme kuu möödumisel väljakuulutamise päevast arvates.

Eiki Nestor, Riigikogu esimees