Karistusõigus ja kriminaalmenetlus. II osa. Kriminaalmenetlus

25.00

Kas Teil on olnud vaja selgitada kehtivat õigus, pidada nõu õigusküsimuses, osaleda kohtu- või muul istungil või  muus toimingus vene keeles? Isegi, kui õigusnorm on teada ja keel suus, võib sätte õigusliku sisu täpne edasiandmine või õige termini leidmine valmistada raskusi.

Käesolev raamat on Teile käepäraseks abivahendiks! Oleme koondanud karistusõiguse ja süütemenetlusega seotud seadused paralleelsete tekstidena ühtede kaante vahele (kolm osa). Õigusakti eestikeelse teksti järgi on õige paragrahv kiiresti leitav. Eestikeelse teksti kõrval olev tõlge vene keelde aitab paremini sätte sõnastusest aru saada ja seda vene keeles selgitada. Teavikus on sisukord, mille abil on õigusakti sätet võimalik kiiresti üles leida. Trükis on tehtud kammköites, mida on mugav ja lihtne kasutada.

e-raamate-raamattrükistrükis
Puhasta
Tootekood: - Kategooria:

Kirjeldus

Käesolev kogumik on mõeldud kohtunikele ja kohtuametnikele, advokaatidele, notaritele, kohtutäituritele, ametnikele ja teistele õigusasjatundjatele, kes peavad ‎igapäevase töö osana nõustama kliente kriminaalmenetluse küsimustes nii ‎eesti kui ka vene keeles. Paralleelsete tekstide kasutamine võimaldab lihtsalt ja kiirelt leida asjakohast ‎õigusnormi või täpsustada õigusterminit vene ‎keeles. Kogumik aitab oma töös ka tõlke, andes terminitele lisaks tervikliku tõlke õigusnormist. Kogumik on hea abivahend ka keele õppimiseks või õpeamiseks ning teadustöös.

Kogumik on mõeldud Teile, kui peate enda majandus- ja kutsetegevuses, avaliku võimu teostamise või õppe- ja teadustöös täitma järgmisi ülesandeid:

  • nõustama klienti, juhtkonda või kolleegi vene keeles;
  • koostama vene keeles õigusalast dokumenti;
  • tõlkima dokumenti vene keelde või vene keelest;
  • selgitama õigusnormi vene keelt valdavale inimesele.

Elektroonilist teavikut on hea kasutada arvutis dokumendi koostamisel või nõupidamisel või koosolekul tahvelarvutist. Paberkandjal trükist on mugav võtta kaasa nõupidamisele, istungile või menetlustoimingu toimumise kohta.

Kogumiku 2. osa sisaldab kriminaalmenetluse seadustikku.

lehti        356
formaat: A5 (14,8 cm x 21,00 cm)

Lisainfo

Väljaanne

e-raamat, trükis