Haldusõiguse üldosa. Õigusaktide kogumik

20.00

Kas Teil on olnud vaja selgitada kehtivat õigus, pidada nõu õigusküsimuses, osaleda kohtu- või muul istungil või  muus toimingus, kus Teil on vaja selgitada kehtivat õigust vene keeles? Isegi, kui õigusnorm on teada ja keel suus, võib sätte õigusliku sisu täpne edasiandmine või õige termini leidmine valmistada raskusi.

Käesolev raamat on Teile käepäraseks abivahendiks! Oleme koondanud haldusõiguse üldosa seadused paralleelsete tekstidena ühtede kaante vahele. Õigusakti eestikeelse teksti järgi on õige paragrahv kiiresti leitav. Eestikeelse teksti kõrval olev tõlge vene keelde aitab paremini sätte sõnastusest aru saada ja seda vene keeles selgitada. Teaviku sisukord võimaldab Teil leida kiiresti vajalik paragrahv nii eesti, kui ka vene keeles. Trükis on tehtud kammköites, mida on mugav ja lihtne kasutada.

e-raamate-raamattrükistrükis
Puhasta
Tootekood: - Kategooria:

Kirjeldus

Käesolev kogumik aitab õigusala asjatundjal paremini toime tulla haldusmenet‎luse läbiviimisega eesti ja vene keeles või vene keeles kliendi nõustamisega haldusmenetluse valdkonnas. Haldusmenetlus on kogu ‎haldusorgani tegevus avaliku võimu teostamisel ning muude haldusülesannete täitmisel. Elektroonilises vormis teavikut on eriti mugav kasutada dokumendi koostamisel arvutis või nõupidamisel ja koosolekul tahvelarvutis. Paberkandjal trükist on eriti mugav võtta kaasa nõupidamisele, istungile või menetlustoimingu toimumise kohta.

Käesolev kogumik on mõeldud advokaatidele, ametnikele ja teistele õigusnõustajatele, kes peavad ‎igapäevase töö osana nõustama kliente haldusõiguse üldosa ja halduskohtumenetluse küsimustes nii ‎eesti kui ka vene keeles. Paralleelsete tekstide kasutamine võimaldab lihtsalt ja kiirelt leida asjakohast ‎õigusnormi või täpsustada õigusterminit vene, või kui kasutaja põhiline keele on vene keel, eesti ‎keeles. Kogumik aitab oma töös ka tõlke, andes terminitele lisaks tervikliku tõlke õigusnormist.

Kogumik sisaldab järgmisi seadusi:

  • haldusmenetluse seadus;
  • asendustäitmise ja sunniraha seadus;
  • halduskoostöö seadus;
  • märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus;
  • avaliku teabe seadus;
  • halduskohtumenetluse seadustik.

lehti:       269
formaat:  A5

Lisainfo

Väljaanne

e-raamat, trükis