Ehitus- ja planeerimisõigus. Õigusaktide kogumik

20.00

Kas Teil on olnud vaja selgitada kehtivat õigus, pidada nõu õigusküsimuses, osaleda kohtu- või muul istungil või  muus toimingus vene keeles? Isegi, kui õigusnorm on teada ja keel suus, võib sätte õigusliku sisu täpne edasiandmine või õige termini leidmine valmistada raskusi.

Käesolev raamat on Teile käepäraseks abivahendiks! Oleme koondanud ehitus- ja planeerimisõiguse seadused paralleelsete tekstidena ühtede kaante vahele. Õigusakti eestikeelse teksti järgi on õige paragrahv kiiresti leitav. Eestikeelse teksti kõrval olev tõlge vene keelde aitab paremini sätte sõnastusest aru saada ja seda vene keeles selgitada. Teavikus on sisukord, millest on õigusakti sätet väga lihtne üles leida. Trükis on tehtud kammköites, mida on mugav ja lihtne kasutada.

e-raamate-raamattrükistrükis
Puhasta
Tootekood: - Kategooria:

Kirjeldus

Käesolev kogumik aitab õigusala asjatundjal paremini toime tulla ehitus- või kasutusloa taotlemise või ehitusalase riikliku järelevalvega eesti ja vene keeles või vene keeles kliendi nõustamisega ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonnas. Ehitus- ja planeerimisõiguse valdkond on üksikasjalikult reguleeritud ning ehitamine on kallis, mille tõttu eksimus õigusaktide tundmises võib põhjustada suurt rahalist kahju. Elektroonilist teavikut on hea kasutada arvutis dokumendi koostamisel või nõupidamisel või koosolekul tahvelarvutist. Paberkandjal trükist on mugav võtta kaasa nõupidamisele, istungile või menetlustoimingu toimumise kohta, sh ehitusplatsile.

Käesolev kogumik on mõeldud advokaatidele, ametnikele ja teistele õigusnõustajatele, kes peavad ‎igapäevase töö osana nõustama kliente ehitus- ja planeerimisõiguse küsimustes nii ‎eesti kui ka vene keeles. Paralleelsete tekstide kasutamine võimaldab lihtsalt ja kiirelt leida asjakohast ‎õigusnormi või täpsustada õigusterminit vene ‎keeles. Kogumik aitab oma töös ka tõlke, andes terminitele lisaks tervikliku tõlke õigusnormist.

Kogumik sisaldab järgmisi seadusi:

  • ehitusseadustik;
  • planeerimisseadus;
  • ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus;
  • majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”

lehti        230
formaat: A5

Lisainfo

Väljaanne

e-raamat, trükis