ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused Kuusalu Vvk m 9 16.09.2020 21.09.2020
2 Avalduse vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 "Välireklaami paigaldamise eeskiri" juurde Narva Lv m 7 16.09.2020 21.09.2020
3 Tapa valla Tamsalu linna ja Sääse aleviku elanike arvamuse väljaselgitamise kord Tapa Vv m 4 16.09.2020 21.09.2020
4 Haljala Vallavolikogu 18.08.2020 määruse nr 78 "Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" muutmine Haljala Vvk m 80 15.09.2020 21.09.2020
5 Antsla valla 2020. aasta II lisaeelarve Antsla Vvk m 14 15.09.2020 21.09.2020
6 Lusti Lasteaia arengukava aastateks 2020-2026 Antsla Vvk m 15 15.09.2020 21.09.2020
7 Haridusliku erivajadusega õpilase transpordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord Elva vallas Elva Vv m 11 15.09.2020 21.09.2020
8 Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmine Tartu Lvk m 109 10.09.2020 21.09.2020
9 Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2018. a määruse nr 39 "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" muutmine Tartu Lvk m 112 10.09.2020 21.09.2020
10 Tartu Linnavolikogu 11. mai 2017. a määruse nr 135 "Konverentsi toetus" muutmine Tartu Lvk m 107 10.09.2020 21.09.2020
11 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tallinna Lv m 26 09.09.2020 21.09.2020
12 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tallinna Lv m 27 09.09.2020 21.09.2020
13 Vihula Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine Haljala Vv m 3 09.09.2020 21.09.2020
14 Võru valla 2020. aasta IV lisaeelarve Võru Vvk m 98 09.09.2020 21.09.2020
15 Kiili vallaeelarvest kodanikuühenduste toetamise kord Kiili Vvk m 11 27.08.2020 21.09.2020
16 Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetamise kord Kiili vallas Kiili Vvk m 12 27.08.2020 21.09.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev21.09.2020

avalikgif