Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2021. aastal

Vastu võetud 10.09.2020 nr 71

Määrus kehtestatakse töötuskindlustuse seaduse § 381 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse 2021. aastal tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr.

§ 2.   Ülekantavate vahendite määr

  Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali kantakse:
1) 30% töötuskindlustushüvitiste sihtfondi laekunud töötuskindlustusmaksetest;
2) 30% koondamise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi laekunud töötuskindlustusmaksetest.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär