AVALDATUD :

RT I  1996, 8, 167

REDAKTSIOON :

VV m 04.12.2001 Nr.374 jõust.31.03.2003

RT I  2001, 95, 592

VV m 04.12.2001 Nr.374 jõust.31.03.2002

RT I  2001, 95, 592


Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine


Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1996. a. määrus nr. 28Relvaseaduse (RT I 1995, 62, 1056) paragrahvi 7 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 2 punkti 3, paragrahvi 16 lõike 5, paragrahvi 29 lõike 4, paragrahvi 39 lõike 8 ja paragrahvi 51 alusel Vabariigi Valitsus määrab:


1. (Kehtetu - VV m 04.12.2001 Nr.374 jõust.31.03.2002 - RT I  2001, 95, 592)


2. (Kehtetu - VV m 04.12.2001 Nr.374 jõust.31.03.2003 - RT I  2001, 95, 592)


3. (Kehtetu - VV m 04.12.2001 Nr.374 jõust.31.03.2002 - RT I  2001, 95, 592)


4. (Kehtetu - VV m 04.12.2001 Nr.374 jõust.31.03.2002 - RT I  2001, 95, 592)


5. Vabariigi Valitsuse 16. oktoobri 1995. a. määruse nr. 333 "Relvaseaduse rakendamine" (RT I 1995, 81, 1419) muutmiseks asendada selle lisa "Relvaseadusest tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste eelnõude loetelu" punktides 1, 3 ja 4 sõnad "november 1995" sõnadega "juuli 1996".


6. Tunnistada kehtetuks:
1) Vabariigi Valitsuse 29. augusti 1991. a. korraldus nr. 278-k;
2) Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1992. a. määrus nr. 256 ""Tulirelvade ja laskemoona valmistamise, müügi, omandamise, hoidmise ja kandmise ajutiste eeskirjade" kinnitamise kohta" (RT 1992, 39, 519);
3) Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1993. a. määrus nr. 175 "Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1992. a. määruse nr. 256 täiendamise kohta" (RT I 1993, 38, 564);
4) Vabariigi Valitsuse 9. novembri 1993. a. määrus nr. 346 "Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1992. a. määruse nr. 256 muutmise kohta" (RT I 1993, 72/73, 1024);
5) Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1993. a. määrus nr. 407 "Piirangute kohta tulirelvade ja laskemoona valmistamisel, müügil, omandamisel, hoidmisel ja kandmisel" (RT I 1994, 7, 64);
6) Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 1994. a. määrus nr. 19 "Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1992. a. määruse nr. 256 täiendamine" (RT I 1994, 8, 116);
7) Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1994. a. määrus nr. 207 "Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1992. a. määruse nr. 256 täiendamine" (RT I 1994, 44, 708);
8) Vabariigi Valitsuse 20. septembri 1994. a. määrus nr. 333 "Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1992. a. määruse nr. 256 muutmine" (RT I 1994, 64, 1091);
9) Vabariigi Valitsuse 20. septembri 1994. a. määrus nr. 334 "Külmrelvade valmistamise, müügi, omandamise, hoidmise ja kandmise ajutise eeskirja kinnitamine" (RT I 1994, 64, 1092);
10) Vabariigi Valitsuse 30. septembri 1994. a. määrus nr. 352 "Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1992. a. määruse nr. 256 täiendamine" (RT I 1994, 66, 1148);
11) Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1994. a. määrus nr. 431 "Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1992. a. määruse nr. 256 täiendamine" (RT I 1994, 82, 1418).Välisminister peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Siseminister Märt RASK

Riigisekretär Uno VEERING