Eesti Vabariigi Valitsuse
                       k o r r a l d u s
                 8. märtsist 1994.a. nr. 141-k
                       Tallinn, Toompea
 
 
     1. Nõustuda Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina
Valitsuse vahelise kokkuleppega diplomaatilisi passe omavate
kodanike sõitude korra kohta.
 
     2. Välisminister Jüri LUIGEL kirjutada Vabariigi
Valitsuse nimel alla Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina
Valitsuse vahelisele kokkuleppele diplomaatilisi passe omavate
kodanike sõitude korra kohta.
 
 
Justiitsminister peaministri ülesannetes            Kaido KAMA