ID-kaart


Estlexi uudised

📢 Uutele kasutajatele 3 kuud tasuta prooviperiood – kampaania kehtib kuni 2024 juuni lõpuni.🤩

31.05.2024

📢 Pakume kõikidele uutele kasutajatele 3 kuud tasuta prooviperioodi!

Kampaania kehtib kuni 2024 juuni lõpuni.🤩

Pakkumise saamiseks kirjutage info@estlex.ee või helistage tööpäeviti +372 58426052.

Kasutage julgelt võimalust!

 

Estlex õigusinfo andmebaasi ülevaade

25.03.2024

👉 Ühe klikiga paragrahvi juures kogu vajalik õigusinfo

⚖️ Kokku ca 6,7 milj. juriidilist dokumenti ja materjali
⚖️ Loodud ca 5,8 milj. seost Riigi Teatajas avaldatud õigusnormiga

👉 Abiks seaduste tõlgendamisel:
Paragrahvide seosed kohtulahenditega - 5 671 456 tk
Õigusalased raamatud ja kommenteeritud väljaanded - 40 tk
Raamatute ja kommentaaride seosed paragrahvidega - 6261 tk
Käsiraamatud (Estlex) - 6 tk
Õigusnormide selgitused - 1847 tk
Kohtulahendite kokkuvõtted seotud paragrahvidega - 9484 tk
Õigusterminide definitsioonid (sh legaaldefinitsioonid) - 2230 tk
Kohtulahendite ja teiste allikate sisukokkuvõtted - 9484 tk
Seaduseelnõude seletuskirjad - 4318 tk
Eelnõude seletuskirjad seostatud paragrahvidega - 59706 tk

👉Õigusaktide ja paragrahvide paralleeltõlked - 4300 tk
Vene keeles õigusaktid (andmebaas) - 3779 tk
Inglise keeles õigusaktid - 521 tk

👉Teised olulised õigusdokumendid:
Raamatupidamise Toimkonna juhendid - 16 tk
Tarbijavaidluste komisjoni otsused - 5788 tk
Töövaidluskomisjoni otsused - 5567 tk
Tallinna Üürikomisjoni otsused - 1248 tk
Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused - 1157 tk
Riigikohtu kohtupraktika analüüsid - 227 tk
Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsused - 3374 tk
Artiklid õigusväljannetes (õiguskeel, Riigikogu Toimetised) - 387 tk

👉Õigusteaduse magistritööd - 2008 tk
Tartu Ülikool - 1677 tk
Tallinna Tehnikaülikool - 331 tk
Seoseid paragrahvidega - 71 526 tk

👉 Õiguskantsleri seisukohad - 3777 tk
Seoseid paragrahvidega 25 060 tk

👉 Vabariigi Presidendi otsused (välja kuulutamata jätmised) - 47 tk
Seosed paragrahvidega - 152 tk

👉Seosed Juura kirjastuse väljannetega:
Juura väljaandeid (raamatud, kommentaarid) - 15 tk
Juuraveebi seoseid paragrahvidega - 4179 tk

👉 Eesti kohtulahendeid kokku - 6 68 469 tk
Riigikohtu lahendid - 12 374 tk
Ringkonnakohtute lahendid - 65 902 tk
Halduskohtute lahendid - 44 438 tk
Maakohtute lahendid - 545 755 tk

👉 Eesti õigusakte kokku - 160 396 tk
Seadused - 4493 tk
Määrused - 135 949 tk
Korraldused - 19 954 tk

👉 Euroopa Liidu õigusakte kokku:
Euroopa Liidu õigusakte - 34 273 tk
Euroopa Liidu kohtulahendid - 16 593 tk
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid - 12 567 tk

👉 Teiste riikide õigusaktide andmebaasid - 10 tk

👉 Eesti õigusaktid enne 1940-dat aastat - 17 231 tk

☝ Paragrahvide juurest leiad nüüd ka õigusteaduse magistritööd, mis on kaitstud Tartu Ülikoolis (TÜ) ja Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ).

09.11.2021

👉📃 Magistritööd on heaks abimaterjaliks normide tõlgendamisel, eriti teoreetilisema külje avamisel.
👉🗞 Magistritööd on leitavad nii Riigi Teataja pluginas kui ka ESTLEXi enda andmebaasis!
👉🔎 Eraldi märksõnaline otsingu funktsioon kõikidest magistritöödest!
👌 Kiirem, lihtsam seaduste tõlgendamine - tule tutvu kindlasti 😉👍
Kuidas kasutada❓
- Logi Estlex andmebaasi;
- Ava huvipakkuv õigusakt;
- Vajuta §-i lõike juures olevale “⚖️” märgile;
- Tutvu kogu siseriikliku kohtupraktikaga ja komisjoni otsustega, mis on seotud asjakohase lõikega.
❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/ 👌

☝️ Nüüd leiad paragrahvide juurest ka seosed järgmiste käsiraamatutega:

04.11.2021

☑️ Avaliku teenistuse seaduse käsiraamat – ATS
☑️ Töölepingu seaduse käsiraamat – TLS
☑️ Hädaolukorra seaduse käsiraamat - HOS
👉 Käsiraamat aitab kiiresti mõista seaduse paragrahve ning lihtsustab normidega töötamist!
🗞 Käsiraamat on abimaterjaliks ka keerulisemate juhtumite lahendamisel.
👌 Kiirem, lihtsam seaduste tõlgendamine - tule tutvu ja kindlasti 😉

Kuidas kasutada❓

- Logi Estlex andmebaasi;
- Ava huvipakkuv õigusakt;
- Vajuta §-i lõike juures olevale “⚖️” märgile;
- Tutvu kogu siseriikliku kohtupraktikaga ja komisjoni otsustega, mis on seotud asjakohase lõikega.
❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/ 👌

☝️ Lisasime andmebaasi nüüd ka Töövaidluskomisjoni otsuste (TVK) rakenduse

01.09.2021

Kuidas tõlgendada töölepingu seadust?
👉  Loe meie teenuse abil TVK lahendeid OTSE paragrahvide juures! Seosed on loodud nii paragrahvi kui LÕIKE tasemel!

☑️ Avaldatud on hetkel 4018 otsust ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
☑️ Süsteem otsib ise välja kõik lahendid huvipakkuva paragrahvi kohta.
☑️ Lisaks eraldi otsing sõna, fraasi, otsuse numbri või sätte kaudu.
☑️ Kliendile kuvatakse otsuse number koos viitega algallikale, otsuse tegemise kuupäev, nõude tüüp ja võimalus vaadata huvipakkuvat otsust.🧐

👉  Rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt lugeda töövaidlustega seonduvate §-de tõlgendust.
Kuidas kasutada❓

- Logi Estlex andmebaasi;
- Ava huvipakkuv õigusakt;
- Vajuta §-i lõike juures olevale “⚖️” märgile;
- Tutvu kogu siseriikliku kohtupraktikaga ja komisjoni otsustega, mis on seotud asjakohase lõikega.
❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/estlex/?id=teenustenimekiri

Valminud on Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuste (VAKO) rakendus!

14.07.2021

👉Loe meie teenuse abil VAKO lahendeid OTSE paragrahvide juures! Seosed on loodud nii paragrahvi kui LÕIKE tasemel!

☑️ Avaldatud on hetkel 2901 otsust ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
☑️ Süsteem otsib ise välja kõik lahendid huvipakkuva paragrahvi kohta.
☑️ Lisaks eraldi otsing sõna, fraasi, otsuse numbri või sätte kaudu. 🧐

👉Rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt lugeda riigihangetega seonduvate §-de tõlgendust.
❗️NB❗️ Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/estlex/?id=teenustenimekiri
VAKO seosed

Uuendasime kohtulahendite kuvamise vaadet paragrahvi juures - nüüd lahendid ka LÕIKE juures!

06.07.2021

Kasutaja eelised:

☑️ Uuendustega lisandunud võimalus lugeda kogu vajalikku kohtupraktikat otse asjakohase paragrahvi LÕIKE juures!
Endiselt võimalus kuvada ka sättepõhist kohtupraktikat.
☑️Kohtulahendite veel mugavam, paindlikum ja tõhusam kasutamine.
Kuidas kasutada❓
- Logi Estlex andmebaasi;
- Ava huvipakkuv õigusakt;
- Vajuta §-i lõike juures olevale “⚖️” märgile;
- Tutvu kogu siseriikliku kohtupraktikaga, mis on seotud asjakohase lõikega.
👉 Tutvu meie teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist! 🤗
Kohtulahendid lõigete juures

Uuendatud Estlex teavitusteenus!

17.06.2021

☑️ Kiire ja mugav ülevaade õigusmuudatuste kohta.
☑️ Teeme sinu eest ära tülika õigusinfo haldamise!
👉 Kasutajaeelised:
☑️ Estlex teavitusteenus võimaldab tellida teavitusi sobiva intervalliga: 1 päev, 7 päeva, 30 päeva.
👉 Võimalik seadistada ka valdkonnapõhist teavitust!
☑️ Kogumik Keskkonnaõigus
☑️ Kogumik ISO 14001 (keskkond)
☑️ Kogumik ISO 45001:2018 (töötervishoid ja tööohutus)
☑️ Kogumik maksud ja raamatupidamine
☑️ Õigusharu teavitus
Kuidas kasutada❓

- Logi andmebaasi: www.estlex.ee;
- Vali täpne teenus ja periood;
- Märgi e-posti aadress, millele soovid teavitust saada.
Head kasutamist! 🤗

PS. Vaata meie teenuste kohta lähemalt siit: https://estlex.ee/?id=meieteenus

Uuendasime õigusterminite leksikoni rakendust!

26.04.2021

Kasutaja eelised:

☑️ Lisandunud 400 uut õigusterminit täiendavalt 11 seaduse juurde. ✒️
👉 Meie teenuse abil saad lugeda kõigi oluliste õigusterminite tähendusi otse asjakohase seaduse §-i juures!
☑️ Andmebaasis on hetkel kokku ligi 1200 õigusterminit ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
☑️ Seosed terminitega on ära toodud asjakohase sätte juures, kus konkreetset terminit on mainitud.
☑️ Lisaks eraldi otsing õigustermini nimetuse kaudu.
☑️ Terminid on eesti, vene ja inglise keeles. 🇪🇪🇷🇺🇬🇧
☑️ Kõigi terminite juurde on lisatud allikaviited, mis näitavad termini päritolu. 🧐
👉 Õigusterminite leksikoni rakendus võimaldab kiiresti ja efektiivselt mõista seaduse sätteid ning avada õigusterminite sisu!
❗️NB❗️ Tutvu rakendusega lähemalt siin:  https://estlex.ee/?id=meieteenus

Estlex plug-in

15.04.2021

☝️ Kasuta Estlex juriidilisi tööriistu plug-in rakenduse abil otse Riigi Teatajas!
👉 Meie teenuse abil saad lugeda kogu vajalikku õigusteavet otse asjakohase seaduse paragrahvi juures!
✔ Sätete kommentaarid ja annotatsioonid ✒️
✔ Paralleeltõlked inglise ja vene keelde 🇷🇺🇬🇧
✔ Normide seletuskirjad 📚
✔ Seotud kohtulahendid 👨‍⚖️
✔ Majasiseste märkuste jagamine 📌
✔ Palju teisi kasulikke funktsioone 👍
Kuidas kasutada❓
- Lae alla plug-in Google Chrome´le (https://chrome.google.com/.../bjigeikccploejbfehpegopaomn...);
- Registreeri kasutajaks; 👨‍💻
- Kasuta õigusinfoteenust otse sätte juures.🤩

👉 Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist!

Uuendasime sisukorra kuvamise vaadet õigusakti juures!

07.04.2021

Kasutaja eelised:

☑️ ️Korrektne sisukord seadustele.

 

☑️ ️Sisukorra vaate mugav, paindlik ja tõhus kasutamine.

 

☑️ Õigusakti sisukorrast leiab kiiresti sobiva osa, peatüki, jao või paragrahvi.

 

Head kasutamist!

Valminud on haldusmenetluse seaduse kommenteeritud väljaande rakendus!

19.01.2021

👉 Esimene omataoline kommenteeritud väljaanne!
☑️ Loe iga §-i kohta selgitusi kiirelt ja mugavalt otse §-i juures. 🧐
☑️ Kommentaarid loodud spetsiaalselt Estlexi jaoks.
👉 Kommenteeritud väljaanne kuvatakse huvilisele kiirelt ja efektiivselt kätte!
👉 Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist!

Valminud on Riigikohtu kohtupraktika analüüside rakendus!

19.01.2021

👉 Meie teenuse abil saad lugeda Riigikohtu kohtupraktika analüüse ja ülevaateid otse asjakohase seaduse paragrahvi juures!
☑️ Avaldatud on hetkel 195 analüüsi ja ülevaadet. Nimekiri täieneb pidevalt.
☑️ Seosed analüüsidega on ära toodud otse asjakohase sätte juures.
☑️ Lisaks lõime eraldi otsingu sõna, fraasi, otsuse numbri või sätte kaudu. 
☝️ Meie andmebaasist leiad ka palju muud kasulikku õigusteavet! 🗞

👉 Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist!

Turvalist ja rõõmurohket aastavahetust kõigile! ✨🎉

31.12.2020

Avaldasime aastavahetuse tähistamiseks lõhkematerjaliseaduse venekeelse tõlke! 🥳

Seadus reguleerib nii lõhkematerjalide kui pürotehniliste toodete käitlemist. 💥 (venekeelne tõlge saadaval vaid Estlex`i andmebaasis)
👉 Estlex`i andmebaasis on Eesti suurim õigusaktide tõlgete kogu:
☑️ Kokku 3778 tõlget vene keelde 🇷🇺
☑️ Millest 523 seaduse/määruse tervikteksti venekeelset tõlget 🇷🇺
☑️ Lisaks 426 õigusakti tõlget inglise keelde 🇬🇧
☑️ Tõlgete nimekiri täieneb pidevalt ✒️
☑️ Tõlked kuvatakse paralleelselt konkreetse §-i juures
☑️ Valida saab erinevate redaktsioonide tõlkeid 🔍

☝️ Lisaks ❗️NB❗️ kõikidele teenustele eripakkumine kuni 01.01.2021, mille raames on võimalik tellida:
Kõiki pakette 25% soodustusega (tavahinnad siin https://estlex.ee/index.php?id=teenustenimekiri).
☝️ Meie andmebaasist leiad ka palju muud kasulikku õigusteavet! 🗞

👉 Tutvu teenusega lähemalt siin: https://estlex.ee/?id=meieteenus.
Head kasutamist! 🤗

Valminud on õigusterminite leksikoni rakendus!

07.12.2020

 

👉 Meie teenuse abil saad lugeda kõigi oluliste õigusterminite tähendusi otse asjakohase seaduse §-i juures!

 

- Andmebaasis on hetkel ligi 800 õigusterminit ja neid lisandub järjepidevalt juurde.
- Seosed terminitega on ära toodud asjakohase sätte juures, kus konkreetset terminit on mainitud.
- Lisaks eraldi otsing õigustermini nimetuse kaudu.
- Terminid on eesti, vene ja inglise keeles. 🇪🇪🇷🇺🇬🇧
- Kõigi terminite juurde on lisatud allikaviited, mis näitavad termini päritolu. 
🧐