ID-kaart

Uudised

Estlex OÜ uuenenud õigusinfoteenused

 

Lugupeetud klient!

Estlex OÜ'l on hea meel tutvustada uuenenud õigusinfoteenust. Teenus "Õigusspetsialist" on välja töötatud senise "Spetsialist koos õigusaktide tõlgetega vene keelde" baasil ning hõlmab Eesti õigusakte ja nende tõlkeid, Euroopa Liidu õigusakte ning kohtulahendeid. Võrreldes varasemate teenustega oleme lisanud nii kasutusfunktsioone kui ka omapoolseid õigusinfoteenuseid. Olulisemad uued kasutusfunktsioonid on järgmised: 

 • õigusakti paragrahvi otsing. Kasutajal on võimalik otsida seaduse terviktekstidest konkreetset paragrahvi. Selleks tuleb põhiotsingusse kirjutada õigusakti lühend, liitmismärk ning paragrahvi number (nt "hms+5" - otsib välja haldusmenetluse seaduse §-i 5) ning ülamärgi asemel kasutada tähte "b" (nt "kars+51b1" - otsib välja karistusseadustiku §-i 511); 
 • ajamasina kasutamine. Kasutajal on võimalik määrata kindlaks konkreetne aeg, mille seisuga ta soovib kõiki õigusakte ja kohtulahendeid otsida. Otsingu tulemusena kuvatakse õigusaktid ja kohtulahendid ajamasinasse märgitud kuupäeva seisuga. Kasutaja võib salvestada mitu kuupäeva ajamasina mälusse (nt vaidlusaluse lepingu sõlmimise või kuriteo toimepanemise kuupäev), nii et ta ei pea neid enam uuesti dokumentisest otsima;
 • õigusakti ja tõlke paralleeltekstid. Kasutajal on võimalik kuvada õigusakti ning selle tõlgete paralleeltekste, neid sirvida ja nendest konkreetset paragrahvi otsida. Paralleeltekstidena kuvatakse ainult need õigusaktid, mille tõlked on olemas ning uuendatud vormingus;
 • paragrahvi redaktsioonide sirvimine. Kasutaja võib sirvida ja võrrelda omavahel ühe õigusakti sätte erinevaid versioone. Korraga saab kõrvuti kuvada kahte redaktsiooni. Programm tõstab esile nende redaktsioonide vahelised erinevused. Kuvatakse ainult ühe paragrahvi redaktsioonide võrdlus (ülejäänud osas seaduse sätted sirvimise ajal ei muutu; vrd õigusakti redaktsioonide sirvimine);
 • õigusakti redaktsioonide sirvimine. Kasutaja saab paragrahvi juures olevaid nooli kasutades liikuda õigusakti ühelt redaktsioonilt teisele (sh muutuvad kõik õigusakti paragrahvide redaktsioonid; vrd paragrahvi redaktsioonide sirvimine). Korraga kuvatakse kasutajale õigusakti terve redaktsiooni tekst ning esile on tõstetud muudatused võrreldes sellele eelneva redaktsiooniga; 
 • paragrahvi lemmikuks lisamine.  Lisaks varasemale õigusakti lemmikuks lisamise funktsioonile on nüüd kasutajal võimalik lisada lemmikuks ka konkreetne õigusakti paragrahv. See kiirendab ja lihtsustab veelgi kasutajal konkreetsete paragrahvide leidmist (eriti, kui põhiosas on vaja töötada piiratud arvu paragrahvidega). Lemmikuks lisatud paragrahv kuvatakse alati kehtivas; 
 • paragrahvi kohta märkmete tegemine. Kasutajal on võimalik lisada paragrahvi juurde enda isiklikud märkmed. Ühe paragrahvi juurde võib lisada ühe või mitu märget. Kasutaja märkmed on nähtavad ainult kasutajale endale (kui kasutaja pole märkmeid jaganud, vt "märkmete jagamine teiste kasutajatega"). Märkmed on mugav töövahend paragrahviga seotud kohtulahendite, haldus-, tsiviil- või süüteoasjade või muude dokumentide viidete või tsitaatide lisamiseks vms), et seda teavet hiljem kiiresti ja süsteemselt leida; 
 • märkmete jagamine teiste kasutajatega. Kasutaja võib paragrahvi kohta tehtud märkmeid jagada teiste kasutajatega (ühe kliendi piires). Märkmete jagamine on väga hea grupitöö vahend selleks, et meeskonnatööna koondada teavet konkreetse paragrahvi kasutusjuhtude kohta. Samuti lihtsustab see oluliselt asutuse juristi tööd, kui ta saab sätte juurde tehtud märkmete jagamise kaudu anda kõigile kolleegidele, kes selle sätte alusel peavad otsustama, neile vajalikku teavet;
 • viidete tegemine õigusakti paragrahvile. Kasutajal on võimalik teha enda koostatavad õigusanalüüsid, kohtudokumendid ja teised dokumendid väärtuslikumaks sellega, et lisada teksti viided (hüperlingid) konkreetsetele seaduse paragrahvidele. Selleks tuleb kasutada paragrahvi pealkirja juures olevat kirjaklambri märki ning kopeerida paragrahvi viide. Viite lisamiseks nt Microsoft Word dokumenti tuleb valida viidatav tekstiosa, vajutada CTRL-K ja CTRL-V ning kinnitada viide ENTER klahviga;
 • äriregistri ja kinnistusraamatu otsing. Kasutajal on võimalik otse õigusinfosüsteemi töölaualt teha otsinguid äriregistrisse ja kinnistusraamatusse. Selleks tuleb otsitav sõna lisada otse töölaual olevasse otsingusse ning tulmus kuvatakse eraldi vahekaardil. Lisaks nendele otsingutele on töölaual viiteid sagedamini vaja olevatele otsingutele teistel veebilehtedel;
 • kliendi ja kaustaja teabe haldamine. Kasutajal on võimalik näha kliendi (asutus või ühing) andmeid ning enda andmeid. Kliendi kontaktisik saab ise lisada kasutajaid, neid eemaldada või nende andmeid muuta, sh genereerida uut parooli. Kasutaja ise saab saata endale uue parooli avalehelt või muuta oma parooli teabehalduse moodulis.   

Kõiki neid funktsioone on võimalik proovida, registreerides ennast kasutajaks veebilehel https://estlex.ee/?id=89 . Tasuta on võimalik kõiki funktsioone kasutada 30-päevase prooviperioodi jooksul. Pärast prooviperioodi lõppu on Teil võimalik kas soetada teenusepakett või jääda tasuta kasutajaks piiratud võimalustega. Kogu Teie teave säilib ka pärast prooviperioodi või tasulise paketi lõppu. 

Lugupidamisega
Estlex OÜ

Sander Põllumäe
juhatuse liige

lisatud 29.08.2019

avalikgif