ID-kaart

Uudised

Juridica 2019/4

 

Ilmunud on uus Juridica. Lugeda saab uuest isikuandmete kaitse seadusest ja isikuandmetest teaduses, haldusjärelevalvest läbi riikliku järelevalve prisma, Eesti õigusabilepingute peamistest kohaldamisprobleemidest ning nende ületamise võimalustest, tsiviilasja kohtulahendi resolutsiooni sõnastamisest jm. Kõik artiklid on leitavad siit.

lisatud 06.08.2019

avalikgif