idkaart
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 "Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus" muutmine Maaelumin m 33 28.05.2020 01.06.2020
2 Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" muutmine Maaelumin m 34 28.05.2020 01.06.2020
3 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks Kultuurimin m 14 28.05.2020 01.06.2020
4 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele Keskkonnamin m 30 28.05.2020 01.06.2020
5 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate eelnevatel kalendriaastatel kogunenud kasutamata vahendite täiendav määr 2020. aastal VV m 40 28.05.2020 01.06.2020
6 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine ja karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 189 28.05.2020 01.06.2020
7 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine Tallinna Lvk m 5 28.05.2020 01.06.2020
8 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/714, 28. mai 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/466 seoses elektroonilise dokumentatsiooni kasutamisega ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemiseks ning ajutiste meetmete kohaldamise perioodiga  Euroopa Komisjon m 714 28.05.2020 01.06.2020
9 Eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetuste taotlemise, eraldamise ja kasutamise tingimused ja kord usulistele ühendustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele Rahvastikumin m 18 27.05.2020 01.06.2020
10 Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 "Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine Narva Lv m 6 27.05.2020 01.06.2020
11 Narva Linnavalitsuse 14.12.2016. a määruse nr 35 "Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine Narva Lv m 5 27.05.2020 01.06.2020
12 Häädemeeste Vallavalitsuse raamatupidamisregistri põhimäärus Häädemeeste Vv m 6 27.05.2020 01.06.2020
13 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuni 2008. a määruse nr 46 "Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 27 26.05.2020 01.06.2020
14 Sotsiaalministri 11. oktoobri 2005. a määruse nr 105 "Ravimiameti põhimäärus" muutmine Sotsiaalmin m 27 26.05.2020 01.06.2020
15 Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 "Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused" muutmine Sotsiaalmin m 28 26.05.2020 01.06.2020
16 Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord Tartu Lv m 42 26.05.2020 01.06.2020
17 Otepää valla lemmikloomaregistri asutamine ja põhimäärus Otepää Vv m 6 25.05.2020 01.06.2020
18 Kohila valla kriisikomisjoni põhimäärus Kohila Vv m 7 25.05.2020 01.06.2020
19 Anija Vallavolikogu 15.03.2018 määruse nr 19 "Aegviidu Lasteaia põhimäärus" muutmine Anija Vvk m 72 21.05.2020 01.06.2020
20 Aegviidu Mesitaru Lasteaia arengukava 2020-2025 Anija Vvk m 73 21.05.2020 01.06.2020
21 Anija Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 15 "Anija Valla Lasteaiad põhimäärus" muutmine Anija Vvk m 74 21.05.2020 01.06.2020
22 Anija Valla Lasteaiad arengukava 2020-2025 Anija Vvk m 75 21.05.2020 01.06.2020
23 Luunja Vallavolikogu 10.10.2013. a määruse nr 58 "Sihtasutuse Luunja Jõesadam asutamine ja põhikirja kinnitamine" muutmine Luunja Vvk m 6 21.05.2020 01.06.2020
24 Heakorraeeskiri Otepää Vvk m 10 21.05.2020 01.06.2020
25 Koerte ja kasside pidamise eeskiri Otepää Vvk m 11 21.05.2020 01.06.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev01.06.2020

allgif