ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Eesti kaupade nomenklatuuri täpsustamine Tolliam kk 27 23.01.1996 21.03.1996
2 Eesti kaupade nomenklatuuri kinnitamine 1996.aastaks Tolliam kk 390 13.12.1995 13.01.1996
3 Eesti kaupade nomenklatuuri täpsustamine Tolliam kk 215 21.07.1995 26.08.1995
4 Alkohoolse joogi klassifitseerimine Eesti kaupade nomenklatuuri järgi Tolliam kk 181 06.06.1995 30.06.1995
5 Eesti kaupade nomenklatuuri muutmine Tolliam kk 93 21.03.1995 13.05.1995
6 Metsakaitse eeskirja kehtestamine Metsaam kk 64 29.12.1994 01.01.1995
7 Eesti kaupade nomenklatuuri muutmine Tolliam kk 312 19.12.1994 01.01.1995
8 Eesti kaupade nomenklatuuri kinnitamine 1995. aastaks Tolliam kk 304 09.12.1994 01.01.1995
9 Ohutusnõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite müügi ja kasutamise keelamine Tööinsp kk 28 14.10.1994 01.12.1994
10 Vee- ja õhusõidukitele toimetatavate varude tollivormistusest Tolliam m 21 22.09.1994 03.10.1994
11 Vee- ja õhusõidukile ning pärast tolli- ja piirikontrolli asuvasse müügipunkti toimetatavate varude tollivormistus Tolliam kk 219 22.09.1994 03.10.1994
12 Tolliameti 28. märtsi 1994. a. käskkirja nr. 65 rakendamine Tolliam kk 166 12.07.1994 12.07.1994
13 Maa-am kk 41 01.07.1994
14 Eesti Proovikotta suunatavate kaupade tollivõla tasumise tähtaeg Tolliam kk 141 09.06.1994 09.06.1994
15 Kaubadeklaratsiooni täitmise juhendi täiendused Tolliam m 16 31.05.1994 01.06.1994
16 Tüübihindamisele kuuluvate seadmete loetelu kinnitamine Tööinsp kk 19 16.05.1994 01.07.1994
17 Riigi Tolliameti määrustes muudatuste tegemine Tolliam m 12 11.04.1994 20.04.1994
18 Sisseveetava kauba esmase registreerimise protseduuri rakendamine Tolliam kk 80 11.04.1994 20.04.1994
19 Valuuta ja väärtpaberite tollivormistuse kord Tolliam kk 75 04.04.1994 04.04.1994
20 Eesti Kaupade Nomenklatuuri kohta Tolliam kk 65 28.03.1994 01.08.1994
21 Maa-am kk 21 11.03.1994
22 Imporditud alkoholi aktsiisiga maksustamise juhendi kohta Tolliam m 3 03.02.1994 01.02.1994
23 Tollieeskirjade rikkumise eest haldusvastutusele võtmine Tolliam kk 20 31.01.1994 31.01.1994
24 Kaupade sisse- ja väljaveo informatsiooni tolliinspektuurist Tolliametisse edastamise, kaubadeklaratsioonide kehtivusaja pikendamise registreerimise ja välisriigist tagasisaadetavate kaupade tollivormistuse korra kinnitamine Tolliam kk 21 31.01.1994 01.02.1994
25 Metsaam kk 63 28.01.1994

Otsingutingimused

AsutusegruppAmet/ inspektsioon

avalikgif