ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Lapse õiguste konventsioon ÜRO vl 25 20.11.1989 20.11.1991
2 Piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastane konventsioon ÜRO vl 23 10.12.1984 20.11.1991
3 Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ÜRO vl 22 18.12.1979 19.01.1992
4 Rahvusvaheliselt kaitstud isikute, kaasa arvatud diplomaatiliste agentide vastu suunatud kuritegude tõkestamise ja karistamise konventsioon ÜRO vl 12 14.12.1973 20.11.1991
5 Apartheidikuriteo tõkestamise ning selle eest karistamise rahvusvaheline konventsioon ÜRO vl 21 30.11.1973 19.01.1992
6 Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon ÜRO vl 26 23.05.1969 20.11.1991
7 Konventsioon aegumistähtaja mittekohaldamisest sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude suhtes ÜRO vl 20 26.11.1968 21.01.1992
8 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt ÜRO vl 17 16.12.1966 21.01.1992
9 Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt ÜRO vl 18 16.12.1966 21.01.1992
10 Fakultatiivne protokoll kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti juurde ÜRO vl 19 16.12.1966 21.01.1992
11 Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ÜRO vl 16 21.12.1965 19.01.1992
12 Konsulaarsuhete Viini konventsioon ÜRO vl 7 24.04.1963 20.11.1991
13 Kodakondsuse omandamise fakultatiivne protokoll ÜRO vl 8 24.04.1963 20.11.1991
14 Vaidluste kohustusliku lahendamise fakultatiivne protokoll ÜRO vl 9 24.04.1963 20.11.1991
15 Diplomaatiliste suhete Viini konventsioon ÜRO vl 4 18.04.1961 20.11.1991
16 Kodakondsuse omandamise fakultatiivne protokoll ÜRO vl 5 18.04.1961 20.11.1991
17 Vaidluste kohustusliku lahendamise fakultatiivne protokoll ÜRO vl 6 18.04.1961 20.11.1991
18 Genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon ÜRO vl 15 09.12.1948 19.01.1992
19 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni privileegide ja immuniteetide konventsioon ÜRO vl 2 13.02.1946 21.10.1991

Otsingutingimused

AsutusegruppÜRO

avalikgif