ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
151 Koolieelse lasteasutuse seadus KELS 18.02.1999 27.03.1999 RK s
152 Tallinna Vangla põhimäärus 06.12.2001 01.01.2002 92 Justiitsmin m
153 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS 27.01.1999 01.01.2000 RK s
154 Maamaksuseadus MaaMS 06.05.1993 01.07.1993 RK s
155 Rahvatervise seadus RTerS 14.06.1995 21.07.1995 RK s
156 Saneerimisseadus SanS 04.12.2008 26.12.2008 RK s
157 Atmosfääriõhu kaitse seadus AÕKS 15.06.2016 01.01.2017 RK s
158 Kutseseadus KutS 22.05.2008 01.09.2008 RK s
159 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 14.04.2021 18.04.2021 RK s
160 Kriminaalhooldusseadus KrHS 17.12.1997 01.05.1998 RK s
161 Keskkonnavastutuse seadus KeVS 14.11.2007 16.12.2007 RK s
162 Riigikaitseseadus RiKS 11.02.2015 01.01.2016 RK s
163 Keskkonnaseire seadus KeSS 04.05.2016 01.01.2017 RK s
164 Hasartmänguseadus HasMS 15.10.2008 01.01.2009 RK s
165 Väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS 01.01.2037 14.05.1992 01.07.1992 ÜN s
166 Lennundusseadus LennS 17.02.1999 01.09.1999 RK s
167 Abieluvararegistri seadus AVRS 09.11.1995 01.09.1996 RK s
168 Keskkonnajärelevalve seadus KeJS 06.06.2001 07.07.2001 RK s
169 Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS 11.12.2008 01.01.2009 RK s
170 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS 08.02.2012 04.03.2012 RK s
171 Psühhiaatrilise abi seadus PsAS 12.02.1997 16.03.1997 RK s
172 Julgeolekuasutuste seadus JAS 20.12.2000 01.03.2001 RK s
173 Kaitseväeteenistuse seadus KVTS 13.06.2012 01.04.2013 RK s
174 Maagaasiseadus MGS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
175 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 17. augusti 2022. a määruse nr 65 "Ettevõtete digipöörde toetuse tingimused ja kord" ja 14. novembri 2022. a määruse nr 91 "Taastekava tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse tingimused ja taotlemise kord" muutmine 22.06.2023 08.07.2023 37 m
176 Sihtasutuste seadus SAS 15.11.1995 01.10.1996 RK s
177 Õiguskantsleri seadus ÕKS 25.02.1999 01.06.1999 RK s
178 Töötajate usaldusisiku seadus TUIS 13.12.2006 01.02.2007 RK s
179 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS 01.01.2031 14.05.1992 01.07.1992 ÜN s
180 Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS 09.02.1999 01.07.1999 RK s
181 Elamuseadus ES 23.04.1992 01.07.1992 ÜN s
182 Ametiühingute seadus AÜS 14.06.2000 23.07.2000 RK s
183 Meresõiduohutuse seadus MSOS 12.12.2001 01.01.2003 RK s
184 Turvaseadus TurvaS 01.07.2024 08.10.2003 01.05.2004 RK s
185 Metsaseadus MS 07.06.2006 01.01.2007 RK s
186 Kindlustustegevuse seadus KindlTS 10.06.2015 01.01.2016 RK s
187 Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas 06.05.2021 11.05.2021 14 Haridus- ja teadusmin m
188 Turismiseadus TurS 15.11.2000 01.03.2001 RK s
189 Nimeseadus NS 15.12.2004 31.03.2005 RK s
190 Nõuded ehitusprojektile 17.07.2015 21.07.2015 97 Majandus- ja taristusmin m
191 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus EUTS 12.10.2016 26.10.2016 RK s
192 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded 30.03.2017 07.04.2017 17 Sisemin m
193 Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks 10.06.2003 10.06.2003 376 VV k
194 Spordiseadus SpS 06.04.2005 01.01.2006 RK s
195 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine 18.05.2005 05.06.2005 73 Sotsiaalmin m
196 Autoveoseadus AutoVS 19.01.2018 01.06.2018 RK s
197 Toiduseadus ToiduS 25.02.1999 01.01.2000 RK s
198 Väärtpaberite registri pidamise seadus EVKS 14.06.2000 01.01.2001 RK s
199 Ruumiandmete seadus RAS 17.02.2011 10.03.2011 RK s
200 Strateegilise kauba seadus StrKS 07.12.2011 01.01.2012 RK s