ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
901 Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord 26.02.2020 02.03.2020 7 Riigihalduse min m
902 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 06.11.2020 24.11.2020 84 VV m
903 Transpordiameti põhimäärus 03.12.2020 01.01.2021 82 Majandus- ja taristusmin m
904 Tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määruse nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine" muutmine 16.09.2021 24.09.2021 38 Tervise- ja töömin m
905 Välisministri määruste muutmine Välisministeeriumi põhimääruse muudatuste tõttu 08.02.2022 14.02.2022 4 Välismin m
906 Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord 14.04.2022 22.04.2022 17 Riigihalduse min m
907 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Silver Kuusiku kaebuse läbivaatamine 15.10.2021 15.10.2021 19 Valimiskom o
908 Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine 08.02.2022 08.02.2022 18 RK juhatus o
909 Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus 07.12.1993 29.12.1993 RK s
910 Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus 19.04.1995 20.05.1995 RK s
911 Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS 29.10.1998 30.11.1998 RK s
912 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.12.2015 18.01.2016 RK s
913 Etendusasutuse seadus EAS 11.06.2003 19.07.2003 RK s
914 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2017 01.01.2018 RK s
915 Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2016 18.01.2017 RK s
916 Teenetemärkide seadus TeenMS 19.12.2007 01.03.2008 RK s
917 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus KultVS 20.12.2007 17.02.2008 RK s
918 Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus 19.02.2014 01.07.2014 RK s
919 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 17.05.2017 01.02.2018 RK s
920 Käibemaksuseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus 18.12.2014 01.01.2015 RK s
921 Alkoholiseaduse muutmise seadus 28.01.2015 01.07.2015 RK s
922 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.02.2015 01.04.2015 RK s
923 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 18.02.2015 22.03.2015 RK s
924 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.07.2015 RK s
925 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.01.2016 RK s
926 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 25.11.2015 01.01.2016 RK s
927 Käibemaksuseaduse § 30 muutmise seadus 17.12.2015 01.01.2016 RK s
928 Tubakaseaduse muutmise seadus 17.02.2016 20.05.2016 RK s
929 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 09.03.2016 01.04.2016 RK s
930 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 13.04.2016 13.05.2016 RK s
931 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 01.06.2016 01.01.2018 RK s
932 Tubakaseaduse muutmise seadus 08.06.2016 08.07.2016 RK s
933 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus 15.02.2017 01.04.2017 RK s
934 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2017 06.07.2017 RK s
935 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.06.2017 01.08.2017 RK s
936 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.12.2017 01.01.2018 RK s
937 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 20.12.2017 19.01.2018 RK s
938 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.03.2018 15.04.2018 RK s
939 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) 11.04.2018 01.05.2018 RK s
940 Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 06.06.2018 01.07.2018 RK s
941 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 24.10.2018 01.12.2018 RK s
942 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 07.11.2018 01.01.2019 RK s
943 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 14.11.2018 01.01.2019 RK s
944 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2018 01.01.2019 RK s
945 Eesti Kunstiakadeemia seadus EKAS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
946 Eesti Maaülikooli seadus EMÜKS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
947 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2019 29.03.2019 RK s
948 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seadus 23.10.2019 RK s
949 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2019 01.01.2020 RK s
950 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 16.12.2020 01.01.2021 RK s