ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine
Justiitsminister 16.07.2008 määrus number 39; jõustumiskuupäev 08.08.2008

redaktsioon 29.01.2016 [RT I, 26.01.2016, 8]

AVALDATUD :

RTL 2008, 66, 934

REDAKTSIOON:

Justiitsmin m 18.01.2016 Nr. 3 jõust. 29.01.2016

RT I, 26.01.2016, 6

Justiitsmin m 17.11.2015 Nr. 39 jõust. 23.11.2015

RT I, 20.11.2015, 7

Justiitsmin m 10.04.2015 Nr. 14 jõust. 20.04.2015

RT I, 17.04.2015, 4

VV m 28.07.2014 Nr. 24 jõust. 03.08.2014, rakendatakse alates 01.08.2014

RT I, 31.07.2014, 5

Justiitsmin m 13.02.2013 Nr. 4 jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013

RT I, 26.02.2013, 6

Justiitsmin m 15.01.2013 Nr. 2 jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013

RT I, 18.01.2013, 17

Justiitsmin m 31.08.2011 Nr. 42 jõust. 09.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011

RT I, 06.09.2011, 3

Justiitsmin m 01.12.2010 Nr. 44 jõust. 01.01.2011

RT I, 29.12.2010, 166

Justiitsmin m 14.01.2009 Nr.3 jõust. 23.01.2009

RTL 2009, 8, 82

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määrus nr 39

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 ja § 227 lõike 4 alusel ja kooskõlas riigi õigusabi seaduse § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.
[RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

§ 1. Kaitseakti näidisvormi kehtestamine
[RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Määrusega kehtestatakse kaitseakti näidisvorm (lisa 98).
[RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

§ 2. Kriminaaltoimik

(1) Kriminaaltoimik on kriminaalasjas kogutud kohtueelse menetluse dokumentide kogum, mis on köidetud ühtse süsteemiga ja ümbritsetud köitekaantega.

(2) Kriminaaltoimik võib koosneda mitmest köitest, kusjuures ühe köite maht võib olla kuni 250 A4 suuruses lehte. Kriminaaltoimiku lehed ja köited nummerdatakse. Sisukorralehed nummerdatakse eraldi. Mitmest köitest koosnevatel kriminaaltoimikutel nummerdatakse iga köite lehed eraldi.

(3) Kriminaaltoimiku köitekaaned peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) valmistatud kalandreeritud kartongist (vähemalt 300 g/m²) formaadis 60 cm × 31,5 cm;
2) köitekaante seljaosa kogulaius on 3–5 cm, kusjuures seljaosal on ettepressitud murdejooned (kolm 1 cm vahega ja kuus 0,5 cm vahega), mis võimaldavad kaant voltida vastavalt toimiku paksusele;
3) köitekaante tagumise külje parema serva pikendus (9 cm) on volditud kooskõlas kaante seljaosa murdejoontega (kuus ettepressitud tihedat murdejoont 0,5 cm vahega), mis võimaldavad tagakaant kergesti voltida vastavalt toimiku paksusele;
4) köitekaantele on lisatud kinnitussüsteem: kaks kahest kohast kinnitatavat klambrit, kusjuures aukude vahe on 8 cm;
5) klamber on valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist; klambri pikendused on mõlemapoolselt hammastatud ja painduvad kriminaaltoimiku sissepoole ning ei tohi kriminaaltoimikust välja ulatuda;
6) köitekaante värvus on valge.

(4) Kriminaaltoimiku köitekaante esiküljel märgitakse kriminaalasja number, kuriteo kvalifikatsioon ja kahtlustatava või süüdistatava tuvastamisel tema ees- ja perekonnanimi; kriminaalmenetluse alustamise ja lõpetamise kuupäevad, köite number, arhiivis säilitamise aeg, arhiivi loetelu number, arhiivi andmise kuupäev ja arhiivi number. Köitekaante esisiseküljel peab olema märgitud kriminaalasja menetleja nimetus ja kuupäev, millal kriminaaltoimik menetlejale saabus.

(5) Kriminaaltoimik algab sisukorralehega, kuhu märgitakse kriminaaltoimikus paiknevad dokumendid ja nende leheküljenumbrid ning märkus prokuratuuri poolt kriminaaltoimikust kriminaalasja seisukohalt tähtsusetu materjali kõrvaldamisest.

§ 3. Kohtueelse menetluse dokumentide vormide ettevalmistamine
[Kehtetu - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

§ 4. Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisad 1–16
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 17
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisad 18–45
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 46
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisad 47–58
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 59
[Kehtetu - RT I, 06.09.2011, 3 - jõust. 09.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011]

Lisad 60–66
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 67
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisad 68–83
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 84
[Kehtetu - RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisad 85–97
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisad 99–116
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]