ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord
Siseminister 07.03.2008 määrus number 23; jõustumiskuupäev 21.03.2008

redaktsioon 01.01.2012 [RT I, 29.12.2011, 121]

AVALDATUD :

RTL 2008, 21, 319

REDAKTSIOON:

Sisemin m 22.12.2011 Nr. 28 jõust. 01.01.2012

RT I, 29.12.2011, 72

Sisemin m 18.12.2009 Nr. 76 jõust. 01.01.2010

RTL 2009, 99, 1476Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord


Siseministri 7. märtsi 2008. a määrus nr 23Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 7 lõike 1 alusel.


§ 1. Määruse reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse narkootilise või psühhotroopse aine (edaspidi aine) või esimesse kategooriasse kuuluva lähteaine (edaspidi lähteaine) üleandmise vormistamise ja säilitamise kord.


§ 2. Aine või lähteaine üleandmise vormistamine


(1) Käitleja, kellel puudub luba aine või lähteaine käitlemiseks, kuid kes hoiab seda enda valduses, on kohustatud selle viivitamatult üle andma Politsei- ja Piirivalveametile vastavalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 7 lõikes 1 sätestatule.
(Sisemin m 18.12.2009 Nr. 76 jõust. 01.01.2010 - RTL 2009, 99, 1476;
Sisemin m 22.12.2011 Nr. 28 jõust. 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 72)


(2) (Kehtetu - Sisemin m 18.12.2009 Nr. 76 jõust. 01.01.2010 - RTL 2009, 99, 1476)


(3) Üleantud aine või lähteaine kaalutakse, määratakse selle kogus muul viisil või kirjeldatakse, pakitakse ja pakend pitseeritakse üleandja juuresolekul, mille kohta koostatakse «Narkootilise või psühhotroopse aine või lähteaine üleandmise-vastuvõtmise akt» (määruse lisa).


(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb aine või lähteaine üleandjale, teine vastuvõtjale ja kolmas vastuvõetud aine või lähteaine juurde.


§ 3. Aine või lähteaine säilitamine


(1) Üleantud ainet või lähteainet hoitakse Politsei- ja Piirivalveametis seifis (raudkapis).
(Sisemin m 22.12.2011 Nr. 28 jõust. 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 72)


(2) Üleantud aine või lähteaine toimetatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolmandal päeval alates üleandmisest Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti. Politsei- ja Piirivalveametile üleantud aine või lähteaine edastatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile koos asutuse blanketile vormistatud taotlusega uuringu teostamiseks aine või lähteaine identifitseerimiseks.
(Sisemin m 22.12.2011 Nr. 28 jõust. 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 72)Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT