ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Palgapiirangutest 1993. aasta III kvartalis
Vabariigi Valitsus 13.07.1993 määrus number 221; jõustumiskuupäev 24.07.1993

redaktsioon 24.07.1993
                      Eesti Vabariigi Valitsuse
                              m ä ä r u s
                      13. juulist 1993.a. nr. 221
                            Tallinn, Toompea
 
              Palgapiirangute kohta 1993.aasta III kvartalis
 
     Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1992.a.
määrusest nr. 359 "Palgakorralduse kohta 1993. aastal, lähtudes
kokkulepetest Rahvusvahelise Valuutafondiga" (RT 1993, 2, 30)
Vabariigi Valitsus m ä ä r a b:
 
     1. Kehtestada, et riigi omanduses olevate või riigi üle
50-protsendilise kapitaliosalusega ettevõtete töötajate 1993.
aasta III kvartali keskmise brutopalga tase ei tohi ületada
1993. aasta II kvartali keskmist palgataset rohkem kui 10
protsenti.
 
     2. Käesoleva määruse eelmises punktis nimetatud ettevõtetel
esitada ministeeriumidele, kelle valitsemisalasse nad kuuluvad,
hiljemalt 18.  oktoobriks andmed 1993.aasta III kvartali
keskmise brutopalga taseme ja töötajate arvu kohta, lähtudes
Statistikaameti poolt kinnitatud aruandevormist "nr. 1 -
tööjõud" ning nende andmete võrdlus 1993. aasta II kvartali
vastavate andmetega.
 
Välisminister peaministri ülesannetes           T. VELLISTE
Sotsiaalminister                               M. LAURISTIN
Riigisekretär                                    Ü. KAEVATS