ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine
Vabariigi Valitsus 09.07.1993 määrus number 214; jõustumiskuupäev 21.07.1993

redaktsioon 21.07.1993
                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                          m ä ä r u s
                  9. juulist 1993.a. nr. 214
                       Tallinn, Toompea
 
            Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade
                   loetelu täiendamise kohta
 
     Maareformi läbiviimisega seotud tööde kvaliteedi
tagamiseks, maamõõdualase ettevõtluse arendamiseks ja 
koordineerimiseks Vabariigi Valitsus   m ä ä r a b:
 
     1. Täiendada Eesti NSV Valitsuse 8. mai 1990.a. määrusega
nr. 90 kinnitatud "Riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise
eeskirjade" lisa 1 "Eesti NSV-s litsentsimisele kuuluvate
tegevusalade loetelu" (Eesti Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri
1991.a. määruse nr. 213 sõnastuses - RT 1991, 37, 465)
punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:
 
     "29. Maa tagastamise, asendamise, ostu-müügi ja
lepingulise kasutamisega seotud maakorraldustööd.
 
     30. Maa hindamine."
 
     2. Kehtestada, et:
 
     1) tegevuslitsentse käesoleva määruse punktis 1 märgitud
tegevusaladel annab välja Maa-amet;
 
     2) kõik asutused ja ettevõtted, kes soovivad jätkata
maakorraldustöid, on kohustatud 15. septembriks 1993.a.
taotlema vastavat tegevuslitsentsi.
 
 
Peaminister                                            M. LAAR
Minister                                              L. HÄNNI
Riigisekretär                                       Ü. KAEVATS