ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Korteriüürireformi esimese etapi pikendamise ja teisele etapile ülemineku kohta
Vabariigi Valitsus 11.06.1993 määrus number 172; jõustumiskuupäev 22.06.1993

redaktsioon 22.06.1993
                     Eesti Vabariigi Valitsuse
                           m ä ä r u s
                   11. juunist 1993.a. nr. 172
                        Tallinn, Toompea
 
         Korteriüürireformi esimese etapi pikendamise ja
                 teisele etapile ülemineku kohta
 
     Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1992.a. määruse nr. 69
"Korteriüüri arvestamise korra muutmise ja korteriüüri
piirmäärade kehtestamise kohta" (RT 1992, 8, 115) täitmise
tagamiseks, arvestades riigi majanduslikku olukorda, Vabariigi
Valitsus  m ä ä r a b:
 
     1.  Pikendada korteriüürireformi esimest etappi kuni       
1. jaanuarini 1994.a.
 
     2. Maa- ja linnavalitsustel ning valla(alevi)valitsustel
tagada oma haldusterritooriumil korteriüürireformi teise etapi
käivitamiseks vajalike ettevalmistustööde tegemine, sealhulgas
elamute hooldus- ja remondikulude arvestuse sisseseadmine iga
maja kohta eraldi.
 
     3. Elamuametil koos Sotsiaalministeeriumi ja
Rahandusministeeriumiga välja töötada ja esitada Vabariigi
Valitsusele 1. oktoobriks 1993.a. õigusakti eelnõu
eluasemetoetuse süsteemi kohta.
 
     4. Muuta osaliselt Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1992.a.
määruse nr. 69 punkti 1 teist lõiku ja sõnastada see järgmiselt:
"Käivitada korteriüürireformi esimene etapp 1. märtsist 1992.a.
ja alustada teisele etapile üleminekut 1. jaanuarist 1994.a.".
 
     5. Tunnistada kehtetuks:
 
     1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1964.a. määrus  
nr. 268 "Elamufondi tehnilise ekspluatatsiooni eeskirjade ja
normide kinnitamisest";
 
     2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 7. jaanuari 1969.a. määrus
nr. 7 "Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1964.a. määruse  
nr. 268 täiendamise kohta";
 
     3) Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 1992.a. määrus nr. 288
"Eesti Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1992.a. määruse nr. 69
osalise muutmise kohta" (RT 1992, 42, 555).
 
 
Peaminister                                               M. LAAR
Majandusminister                                       T. SILDMÄE
Riigisekretär                                          Ü. KAEVATS