ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi 1993. aasta immigratsioonikvoodi kohta
Riigikogu 23.03.1993 otsus; jõustumiskuupäev 23.03.1993

redaktsioon 23.03.1993
                          1993. AASTA
                      IMMIGRATSIOONIKVOOT
 
     Vastavalt Eesti Vabariigi immigratsiooniseadusele
(RT 1990, nr.2, art.25) otsustab Riigikogu:
 
     1. Nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga
kehtestada Eesti 1993.aasta immigratsioonikvoodiks 0,1% Eesti
alalisest elanikkonnast, s.o. 1535 inimest, millest 1227
jaotada  maakondade ja vabariiklike linnade vahel vastavalt
lisale. Kvoodi ülejäänud osa jagamise õigus anda
Migratsiooniametile.
 
     2.  Kohtla-Järvel, Narvas ja Sillamäel ning Ida-Viru
maakonnas ei tohi lisakvoodi kasutamisel migratsioonisaldo
olla positiivne.
 
     3.  Määrata, et immigratsioonikvoot jaguneb võrdselt
nelja kvartali vahel. Kasutamata kvooti võib kasutada
järgmistes kvartalites kuni 1993.aasta lõpuni.
 
     4. Lubada Migratsiooniametil kehtestada kvoodi
jaotus sisserände liikide lõikes, arvestades maakondade ja
vabariiklike linnade volikogude ettepanekuid.
 
     5. Eesti Vabariigi haldusjaotuse muutumisel jaotab
kvoodi ümber Migratsiooniamet.
 
     6. Lubada Migratsiooniametil muuta 1993.aasta
immigratsioonikvoodi piires maakondade ja vabariiklike linnade
immigratsioonikvooti kooskõlastatult vastava kohaliku
omavalitsusega.
 
     7. Lubada Migratsiooniametil anda kvoodivabalt mitte
rohkem kui 1000 tähtajalist kuni üheaastase kehtivusega
elamis- ja töötamisluba välisriikide kodanikele, kes on
saabunud Eestisse tööle või õppima juriidilise isiku kutsel.
Vabariigi Valitsus kinnitab vastavate riikide nimekirja.
 
     8. Lubada Migratsiooniametil anda kvoodivabalt mitte
rohkem kui 100 kuni kuuekuulise kehtivusega töötamisluba
pendelrände korras töötavatele hooajatöölistele neile
elamisluba andmata.
 
     9. Lubada anda kuni kolmeks kuuks sissesõiduviisasid
välismaalastele, kellel on alaline elukoht välismaal ja
piisavalt legaalseid vahendeid Eestis elamiseks.
 
    10. Lubada Migratsiooniametil pikendada käesoleva
otsuse punktis 9 nimetatud isikute viisasid arvestusega, et
nende Eestis pideva viibimise aeg ei ületa kuut kuud.
 
    11. Viisavaba liikumise lepingu alusel Eestis
viibivatel teiste riikide kodanikel on lubatud viibida Eestis
ilma viisata pidevalt kuni kolm kuud, kui leping ei näe ette
teist tähtaega, kusjuures neil on samad õigused ja kohustused
kui Eestis viisaga viibivatel välismaalastel.
 
    12. Lubada Migratsiooniametil kuni vastavate
riikidevaheliste lepete sõlmimiseni anda Välisministeeriumi
taotlusel kvoodivabalt ajutisi ja tähtajalisi elamislubasid
Eestisse akrediteeritud ajakirjanikele.
 
 
Riigikogu aseesimees                               E. Savisaar
 
Tallinn, 23. märtsil 1993
 
------
                                    L i s a
 
                                    Riigikogu 1993.aasta      
                                    23. märtsi otsuse juurde
 
        Eesti Vabariigi 1993.aasta immigratsioonikvoot
 
Linn,
maakond             I kv.      II kv.  III kv.    IV kv.  Kokku
---------------------------------------------------------------
Tallinn             90           90     90           90    360
Kohtla-Järve        19           19     19           19     76
Narva               21           21     21           22     85
  sh. Narva-
      Jõesuu         1            1      1            1      4
Pärnu                14          14     14           14     56
Sillamäe             5            5      5            6     21
Tartu               25           25     25           25    100
Läänemaa            10           10     10           10     40
Harjumaa            20           20     20           20     80
Hiiumaa              3            3      3            3     12
Jõgevamaa            5            5      5            5     20
Saaremaa             3            3      3            3     12
Ida-Virumaa         10           10     10           11     41
   sh. Jõhvi         4            4      4            5     17
Järvamaa            10           10     10           11     41
Põlvamaa             2            3      2            3     10
Pärnumaa             5            5      5            5     20
Lääne-Virumaa       15           15     15           15     60
Raplamaa             9           10      9           10     38
Tartumaa             7            8      7            8     30
Valgamaa             7            8      7            8     30
Viljandimaa         13           14     14           14     55
Võrumaa             10           10     10           10     40
--------------------------------------------------------------
 
K o k k u          303          308    303          312   1227