ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus
Riigikogu 13.01.1993 seadus; jõustumiskuupäev 19.01.1993

redaktsioon 19.01.1993
        Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende
      alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate
         endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise
                          S E A D U S
 
 
    Paragrahv 1. Kui õigusvastaselt võõrandatud maa endine
omanik on surnud ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse
(RT 1991, nr.21, art.257 ja nr.45, art.565; 1992, nr.19, art.275
ja nr.33, art.420) paragrahvis 8 nimetatud pärijaid ei ole ning
selle maa tagastamiseks on Eesti Vabariigi maareformi seaduse
(RT 1991, nr.34, art.426; 1992, nr.10, art.145) paragrahv 5
1.lõike punkti 2 alusel tähtaegselt esitanud vormikohased
avaldused endise omaniku õed ja vennad või nende alanejad
sugulased, siis on neil õigus taotleda ka sellel maal asuvate
ning maa endisele omanikule kuulunud õigusvastaselt võõrandatud
hoonete ja rajatiste tagastamist.
 
    Paragrahv 2. Käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud
hoonete ja rajatiste tagastamise avaldused tuleb esitada
kohaliku omavalitsuse täitevorganile kolme kuu jooksul
käesoleva seaduse väljakuulutamise päevast arvates.
 
    Paragrahv 3. Kui käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud
isik on esitanud avalduse maa kompenseerimiseks või
asendamiseks, on tal õigus esitada käesoleva seaduse paragrahvis
2 mainitud avaldust ainult siis, kui ta on maa kompenseerimise
või asendamise taotluse asendanud maa tagastamise taotlusega
Vabariigi Valitsuse 1991.aasta 28.augusti määrusega nr.161
kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja
kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning
tõendite esitamise ja hindamise korra"(RT 1991, nr.28, art.335)
punktis 30 ettenähtud korras.
 
    Paragrahv 4. Hooned ja rajatised kuuluvad tagastamisele, kui
puuduvad Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse paragrahv
12 3.lõikes sätestatud õigusvastaselt võõrandatud vara
mittetagastamise alused.
 
    Paragrahv 5. Käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud
avalduste esitamine, läbivaatamine, tõendite esitamine ja
hindamine, hoonete ja rajatiste tagastamise otsustamine ning
tagastamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi
aluste seadusele ja sellest tulenevatele õigusaktidele, kui
käesolevast seadusest ei tulene teisiti.
 
 Paragrahv 6. Käesolev seadus jõustub väljakuulutamise päevast.
 
Riigikogu esimees                                      Ü. Nugis
 
Tallinn, 13. jaanuaril 1993