ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigikontrolli töötajate töötasustamise ajutise korra seadus
Riigikogu 12.01.1993 seadus; jõustumiskuupäev 01.01.1993

redaktsioon 06.02.1995
AVALDATUD :
RT1/93/ 5/  76
REDAKTSIOON :
rk  s 10.01.95 nr.  479 jõust.06.02.95
 
            Riigikontrolli töötajate töötasustamise
                         ajutise korra
                          S E A D U S
         
     Kuni Eesti Vabariigi Riigikontrolli seaduse (EV Teataja
1990, nr. 19, art. 288) põhiseadusega kooskõlla viimiseni
kehtestada Riigikontrolli töötajate töötasustamiseks ajutiselt,
alates 1993. aasta 1. jaanuarist, järgmine kord:
 
 
     Paragrahv 1. (Kehtetu - RK s 10.01.95 nr.  479
jõust.06.02.95 - RT I 1995, 11, 115)
 
     Paragrahv 2. (Kehtetu - RK s 10.01.95 nr.  479
jõust.06.02.95 - RT I 1995, 11, 115)
 
     Paragrahv 3. Alates 1993. aasta 1. jaanuarist tunnistatakse
kehtivuse kaotanuks Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi
1992. aasta 9. juuli otsuse "Eesti Vabariigi Riigikontrolli, Eesti
Vabariigi Ülemkohtu, maa- ja linnakohtute, Eesti Vabariigi
Prokuratuuri ja Eesti Vabariigi Riikliku Arbitraaži töötajate
ning Eesti Raadio peadirektori, Eesti Televisiooni peadirektori,
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektori ja Eesti Vabariigi
peasanitaararsti ametipalkade kohta" (RT 1992, nr. 36, art. 473)
punkt 1.
 
Riigikogu esimees                                      Ü. Nugis
 
Tallinn, 12. jaanuaril 1993