ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta" 11.punkti 4.alapunkti kohta
Ülemnõukogu 27.08.1992 otsus; jõustumiskuupäev 27.08.1992

redaktsioon 27.08.1992
            Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus
 
       Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi
          aluste seaduse" rakendamise kohta" 11. punkti
                       4. alapunkti kohta
 
          Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
     1. Selgitada, et Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta
20. juuni otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise
kohta" 11. punkti 4. alapunkti järgi oli lubatud erastada Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu 1990. aasta 13. detsembri otsuse "Eesti
Vabariigi seaduse "Riiklike teenindus-, kaubandus- ja
toitlustusettevõtete erastamise kohta" kehtestamisest ja
rakendamisest" 2. punktis sätestatud vara, kui erastatavate
ettevõtete nimekiri oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi
poolt kinnitatud enne 1991. aasta 20. juunit.
 
     2. Muuta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi
aluste seaduse" rakendamise kohta" (RT 1991, nr. 21, art. 258;
1991, nr. 31, art. 378; 1991, nr. 36, art. 443) 11. punkti 4.
alapunkti sõnastus järgmiselt:
 
     "4) vara erastamisele Eesti Vabariigi 1990. aasta
13. detsembri seaduses "Riiklike teenindus-, kaubandus- ja
toitlustusettevõtete erastamise kohta" ja Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu 1990. aasta 13. detsembri otsuses "Eesti Vabariigi
seaduse "Riiklike teenindus-, kaubandus- ja toitlustusettevõtete
erastamise kohta" kehtestamisest ja rakendamisest" sätestatud
korras. Viimatinimetatud otsuse 2. punktis nimetatud ettevõtete
vara erastamine on lubatud tingimusel, et erastamisele kuuluvate
ettevõtete nimekiri on sama otsuse 3. punktis sätestatud korras
kinnitatud enne 1991. aasta 20. juunit.
 
     3. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise päevast. Otsuse
2. punktis sätestatust tulenev erastamise piirang ei laiene
pärast 1991. aasta 20. juunit erastamise kohta vastuvõetud Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu otsustele.
 
 
     Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel
 
Tallinn, 27. augustil 1992