ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus Eesti Vabariigi ühistuseaduse rakendamise kohta
Ülemnõukogu 27.08.1992 otsus; jõustumiskuupäev 25.09.1992

redaktsioon 07.01.1994
AVALDATUD :
RT /92/36/ 478
REDAKTSIOON :
rk  s 15.12.93 nr.  278 jõust.07.01.94
 
                 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus
 
                 Eesti Vabariigi ühistuseaduse 
                        rakendamise kohta
 
          Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
     1. Kehtestada, et ühistuseadus reguleerib ka kooperatiivide
tegevust Eestis. Ühistuseaduse mõistes on sõnad "ühistu" ja
"kooperatiiv" sünonüümid, kusjuures antud organisatsioonide
nimetustes võib kasutada organisatsiooni liiki väljendava sõnana
nii sõna "ühistu" kui ka "kooperatiiv".
     (EV RK s 15.12.93 nr.278 jõust.07.01.94 - RT I 1994, 3, 14)
     
     2. Enne ühistuseaduse jõustumist registreeritud
kooperatiividel ja ühistutel viia oma põhikirjad 1993.aasta
1.detsembriks vastavusse nimetatud seadusega. Selle tähtaja
möödumisel kehtivad varasemad põhikirjad vaid osas, milles nad
ei ole vastuolus ühistuseadusega.
     (EV RK s 15.12.93 nr.278 jõust.07.01.94 - RT I 1994, 3, 14)
     
     3. Kehtestada, et ühistuseaduse järgi tegutsevad ühistud ja
kooperatiivid loetakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste
seaduse paragrahv 34 1.lõike tähenduses teisteks
majandusühinguteks.
 
     4. Teha Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
 
     1) esitada ühe kuu jooksul ettepanekud Eesti Ülemnõukogule
seaduste kooskõlla viimiseks ühistuseadusega;
 
     2) viia oma määrused ja muud normatiivaktid vastavusse
ühistuseadusega.
 
     
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                                 A. Rüütel
 
Tallinn, 27. augustil 1992