ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Väljavõte Eesti Panga Nõukogu istungi protokollist nr. 47
Eesti Panga Nõukogu 18.06.1992 protokoll number 47; jõustumiskuupäev 18.06.1992

redaktsioon 18.06.1992
   VÄLJAVÕTE EESTI PANGA NÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLLIST NR 47
 
                       18. juunist 1992.
 
     Istungist osavõtjad:
 
     Nõukogu liikmed: R. Hagelberg, S. Kallas, U. Mereste, I.
Proos, A.  Veetõusme
 
     Nõukogu sekretär: I. Braun
 
     Eesti Panga töötajad: V. Kraft, R. Voog, A. Penjam, M.
Tilga, M. Karmo, U.  Treisalt, A. Karell, A. Sutt.
 
     Istungit juhatas Eesti Panga Nõukogu esimees A. 
     Veetõusme.
 
     Istungil käsitleti järgmisi küsimusi:
 
     6. Välissularaha sisse- ja väljaveo eeskirjadest.
 
     O t s u s t a t i:
 
     1. Tühistada Eesti Panga Nõukogu otsusega 12. novembril
1991.a. kinnitatud "Välisvaluuta sisse- ja väljaveo ajutised
eeskirjad Eesti Vabariigis".
 
     2. Kinnitada "Välissularaha sisse- ja väljaveo eeskirjad"
vastavalt lisale 6.
 
                               Eesti Panga Nõukogu
                               esimees A. VEETÕUSME
                               Eesti Panga Nõukogu
                               sekretär I. BRAUN