ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.mai 1992.a. otsuse "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses" täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta
Vabariigi Valitsus 12.06.1992 määrus number 177; jõustumiskuupäev 12.06.1992

redaktsioon 12.06.1992
                         Eesti Vabariigi Valitsuse
                              m ä ä r u s
                         12. juunist 1992.a. nr.177
                           Tallinn, Toompea
 
        Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11. mai 1992.a.
        otsuse "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses"
        täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta
     ---------------------------------------------
 
     Seoses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11. mai 1992.a.  otsusega
"Ametiisikute osalemisest ettevõtluses" Eesti Vabariigi  Valitsus
m ä ä r a b:
 
     1. Riigiettevõtete haldusnõukogudel, riiklike aktsiaseltside 
ja majandusühingute juhatustel ning riiklike ettevõtete juhtidel:
 
     1)  esitada  1.  juuliks  1992.a.   ministeeriumile,   kelle
haldusalas  nad  asuvad,  andmed   juhtkonna  otsusel  ettevõtete
põhivahenditega sooritatud  tehingute  (rentimine,  müük,  tasuta
kasutusse andmine jne.) kohta koos nende  tehingute  majandusliku
põhjendusega;
 
     2)  sõlmida  Eesti  Vabariigi  Valitsuse  28.  mai   1992.a.
määruses   nr.   164   märgitud   juhtivtöötajatega   töölepingud
vastavuses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11. mai  1992.a.  otsusega
"Ametiisikute osalemisest ettevõtluses".
 
     2. Eesti Vabariigi ministeeriumidel:
 
     1)  täpsustada  ühe  kuu  jooksul  oma  haldusalas   olevate
riigiettevõtete haldusnõukogude ning riiklike  aktsiaseltside  ja
majandusühingute juhatuste koosseisud ning  teha  need  teatavaks
Eesti  Vabariigi  Majandusministeeriumile  ja  Eesti    Vabariigi
Riigivaraametile.
 
     Eesti  Vabariigi   Majandusministeeriumil   esitada   andmed
käesolevas  punktis  märgitud  koosseisude   ja   nendes   tehtud
muudatuste kohta regulaarselt  Eesti  Vabariigi  Riigikantseleile
avaldamiseks Riigi Teatajas;
 
     2) üldistada käesoleva määruse punkti 1 alapunkti  1  alusel
saadud  andmed  ja  esitada  15.  juuliks  1992.a.  tulemused  ja
ettepanekud Eesti Vabariigi Valitsusele;
 
     3)    viia   riigiettevõtete    haldusnõukogude,    riiklike
aktsiaseltside  ja   majandusühingute   juhatuste   ning   teiste
riiklikul  omandil  põhinevate  ettevõtete   juhtidega   sõlmitud
töölepingud  vastavusse  Eesti  Vabariigi  Ülemnõukogu  11.   mai
1992.a. otsusega "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses".
 
Eesti Vabariigi riigiminister
  Eesti Vabariigi Valitsuse
      esimehe ülesandeis                    U. VEERING
 
 
Eesti Vabariigi riigiministri
          asetäitja                         E. BEKKER