ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta
Ülemnõukogu 14.05.1992 otsus; jõustumiskuupäev 01.07.1992

redaktsioon 01.04.1996
AVALDATUD :
RT  1992, 21,  293
REDAKTSIOON :
RK s 20.03.96 nr.  150 jõust.01.04.96
RT I 1996, 22,  437
rk  s 23.03.94 nr.  326 jõust.01.04.94
rk  s 16.06.93 nr.  178 jõust.01.07.93
 
     
               Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus
          
              Soodustingimustel vanaduspensionide
                   seaduse rakendamise kohta
 
     (RK s 23.03.94 nr.326 jõust.01.04.94 - RT I 1994, 24, 398)
     
 
     Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
     1. Kehtestada Eesti Vabariigi soodustingimustel
vanaduspensionide seadus 1992.aasta 1.juulist.
 
     2. (Kehtetu - RK s 20.03.96 nr. 150 jõust.01.04.96 - RT I
1996, 22, 437)
 
     3. (Kehtetu - RK s 20.03.96 nr. 150 jõust.01.04.96 - RT I
1996, 22, 437)
 
     4. (Kehtetu - RK s 20.03.96 nr. 150 jõust.01.04.96 - RT I
1996, 22, 437)
 
     5. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse paragrahvi 1
punktide 1 ja 2 alusel pensionile õigust andva staaži hulka
arvatakse ka töötamine tervisele eriti kahjulike ja eriti
raskete töötingimustega töödel või kahjulikes ja rasketes
tingimustes enne nimetatud seaduse jõustumist.
 
     6. Eesti Vabariigi Valitsusel:
     1) kinnitada ühe kuu jooksul, arvates soodustingimustel
vanaduspensionide seaduse vastuvõtmisest:
     - tervist eriti kahjustavate ja eriti raskete
töötingimustega tootmisalade, tööde, kutsealade ja
ametikohtade loetelu nr.1;
     - teiste tervistkahjustavate ja raskete töötingimustega
tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelu nr.2;
     2) töötada välja ja esitada 1992.aasta 1. juuliks Eesti
Vabariigi Ülemnõukogule kinnitamiseks sotsiaalmaksu määramise
tingimused ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele,
kus on soodustingimustel vanaduspensionide seaduse paragrahvi 1 
punktide 1 ja 2 alusel pensionile õigust andvaid töökohti;
     3) töötada välja ja esitada 1995. aasta 1.jaanuariks Eesti
Vabariigi Riigikogule kinnitamiseks sooduspensionide saamise
uued alused ning nende määramise kord ja tingimused
arvestusega, et kahjulike ja raskete tingimustega töödel
töötamine kompenseeritakse tööandja poolt omavahendite arvel.
     (RK s 23.03.94 nr.326 jõust.01.04.94 - RT I 1994, 24, 398)
 
     7. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse (RT 1992,
21, 292; RT I 1993, 40, 596) paragrahvi 4 1.lõikes sätestatud
pensioni määramise tingimusi ei rakendata kuni sooduspensionide
määramise uute aluste, nende pensionide määramise korra ja
tingimuste jõustumiseni isikute suhtes, kellel on õigus
pensionile Vabariigi Valitsuse 1992. aasta 16. juuli määrusega
nr. 206 (RT 1992, 30, 401) kinnitatud soodustingimustel
vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade
ja ametikohtade loetelu nr. 1 või nr. 2 osa I "Mäetööd" alusel
ning kes jätkavad töötamist nimetatud töödel.
     (RK s 23.03.94 nr.326 jõust.01.04.94 - RT I 1994, 24, 398)     
     
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                               A. Rüütel
 
Tallinn, 14. mail 1992