ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord
Rahandusminister 30.03.2004 määrus number 39; jõustumiskuupäev 01.05.2004

redaktsioon 01.01.2018 [RT I, 24.11.2017, 11]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord

Vastu võetud 30.03.2004 nr 39
RTL 2004, 39, 654
jõustumine 01.05.2004

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 32 lõike 6 alusel.

§ 1. Ümberarvestuse kajastamine käibedeklaratsioonis

«Käibemaksuseaduse» § 32 lõike 1 alusel osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus ja põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimine kajastatakse käibedeklaratsiooni lahtris 10 või 11.

§ 2. Põhivara, välja arvatud kinnisasja, sisendkäibemaksu korrigeerimine

(1) Põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeeritakse iga kalendriaasta lõpul, lähtudes põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelikust osatähtsusest sellel kalendriaastal. Kui põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelik osatähtsus kalendriaastal ei erine selle põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositud osatähtsusest põhivara soetamise aastal, siis sellel kalendriaastal sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

(11) Sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuseks loetakse 50%, arvestades käibemaksuseaduse § 29 lõikes 4 ning § 30 lõigetes 4, 7 ja 8 sätestatud erisusi.
[RT I, 24.11.2017, 10 - jõust. 01.01.2018]

(2) Sisendkäibemaksu korrigeerimist tehakse ainult nende põhivara tarbeks soetatud kaupade või saadud teenuste puhul, mis suurendavad põhivara soetusmaksumust.

(3) Sisendkäibemaksu korrigeeritakse põhivara ning selle tarbeks soetatud kaupade ja saadud teenuste puhul igal kalendriaastal 1/5 ulatuses sisendkäibemaksu summast.

(4) Põhivara või põhivara tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemik päevast, millal põhivara või põhivara tarbeks soetatud kaup või saadud teenus võetakse kasutuses oleva põhivarana raamatupidamises arvele, kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.
[RTL 2009, 5, 61 - jõust. 18.01.2009]

(5) Põhivara, mida maksukohustuslane on kasutanud ettevõtluses vähem kui viie kalendriaasta jooksul, võõrandamisel korrigeeritakse sisendkäibemaksu põhivara võõrandamise kuul.

(6) Kui maksukohustuslane põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu maha ei arvanud või arvas maha osaliselt ja võõrandab põhivara käibemaksuga enne viie kalendriaasta täitumist selle soetamise päevast, arvestatakse võõrandamise kuul sisendkäibemaksu korrigeerimisel põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse kasutamist järelejäänud perioodil, sealhulgas ka põhivara võõrandamise aastal, täielikult maksustatava käibe tarbeks kasutamisena.

(7) Käesoleva paragrahvi lõiget 6 ei rakendata juhul, kui võõrandatava kauba maksustatav väärtus on väiksem kui 1/2 vara soetusmaksumusest. Nimetatud juhul ei võeta sisendkäibemaksu korrigeerimisel järelejäänud perioodi arvesse.

(8) Kui maksukohustuslane arvas kinnisasja päraldisena käsitatava põhivara sisendkäibemaksu maha osaliselt või täielikult ning võõrandab selle kinnisasja koos päraldisega maksuvabalt enne viie kalendriaasta täitumist selle soetamise päevast, arvestatakse sisendkäibemaksu korrigeerimisel päraldiste kasutamist järelejäänud perioodil maksuvaba käibe tarbeks kasutamisena.

(9) Kui põhivara võõrandatakse «Käibemaksuseaduse» § 4 lõike 2 punkti 1 alusel, ei korrigeerita põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse osas sisendkäibemaksu selle põhivara võõrandamise kuul.

(10) Kui sõiduauto sisendkäibemaksu on "Käibemaksuseaduse" § 30 lõike 7 alusel korrigeeritud, siis korrigeerimise perioodi viienda kalendriaasta lõpus või selle sõiduauto võõrandamise kuul, välja arvatud lõikes 9 sätestatud juhul, korrigeeritakse sõiduauto sisendkäibemaksu arvestades kogu korrigeerimise perioodi lähtudes sõiduauto maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelikust osatähtsusest. Kui sõiduauto sisendkäibemaksu on "Käibemaksuseaduse" § 30 lõike 7 alusel korrigeeritud, siis sellisel juhul ei pea maksukohustuslane sõiduauto sisendkäibemaksu korrigeerima igal kalendriaastal enne korrigeerimise perioodi lõppu või selle sõiduauto võõrandamise kuud.
[RT I, 18.11.2014, 1 - jõust. 01.12.2014]

§ 3. Kinnisasja sisendkäibemaksu korrigeerimine

(1) Kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeeritakse iga kalendriaasta lõpul, lähtudes kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelikust osatähtsusest sellel kalendriaastal. Kui kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelik osatähtsus kalendriaastal ei erine selle kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositud osatähtsusest kinnisasja soetamise aastal, siis sellel kalendriaastal sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

(2) Sisendkäibemaksu korrigeerimist tehakse ainult nende kinnisasja tarbeks soetatud kaupade või saadud teenuste puhul, mis tõstavad kinnisasja raamatupidamislikku väärtust.

(3) Sisendkäibemaksu korrigeeritakse kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba ja saadud teenuse puhul igal kalendriaastal 1/10 ulatuses sisendkäibemaksu summast.

(4) Kinnisasja või kinnisasja tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemik päevast, millal kinnisasi või kinnisasja tarbeks soetatud kaup või saadud teenus võetakse kasutuses oleva põhivarana raamatupidamises arvele, kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.
[RTL 2009, 5, 61 - jõust. 18.01.2009]

(5) Kinnisasja, mida maksukohustuslane on kasutanud ettevõtluses vähem kui kümne kalendriaasta jooksul, võõrandamisel korrigeeritakse sisendkäibemaksu kinnisasja võõrandamise kuul.

(6) Kui maksukohustuslane on kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu kas osaliselt või täielikult maha arvanud ning võõrandab kinnisasja maksuvabalt enne kümne kalendriaasta täitumist selle soetamise päevast, arvestatakse sisendkäibemaksu korrigeerimisel kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse kasutamist järelejäänud perioodil, sealhulgas ka kinnisasja võõrandamise aastal, täielikult maksuvaba käibe tarbeks kasutamisena. Kui kinnisasi võõrandatakse koos käibemaksuga, arvestatakse kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse kasutamist järelejäänud perioodil, sealhulgas ka kinnisasja võõrandamise aastal, täielikult maksustatava käibe tarbeks kasutamisena.

(7) Kui sisendkäibemaks on täielikult mahaarvatud ning kinnisasi võõrandatakse maksuvabalt enne ettevõtluse tarbeks kasutusele võtmist või esimese kalendriaasta jooksul, tuleb tagasi arvestada kogu kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks.

(8) Kui kinnisasi võõrandatakse «Käibemaksuseaduse» § 4 lõike 2 punkti 1 alusel, ei korrigeerita kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse osas sisendkäibemaksu selle kinnisasja võõrandamise kuul.

§ 31. Põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimine maksukohustuslase registrist kustutamisel

Maksukohustuslase registrist kustutamisel korrigeeritakse põhivara, sealhulgas kinnisasja sisendkäibemaksu maksukohustuslase registrist kustutamise kuul.
[
RT I, 24.11.2017, 10 - jõust. 01.01.2018]

§ 4. Üleminekusäte

Käesoleva määruse § 2 lõiget 10 kohaldatakse, kui sõiduauto sisendkäibemaksu on korrigeeritud 2017. aasta lõpuni kehtinud käibemaksuseaduse § 30 lõike 7 alusel.
[RT I, 24.11.2017, 10 - jõust. 01.01.2018]

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a