ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord
Rahandusminister 30.03.2004 määrus number 38; jõustumiskuupäev 01.05.2004

redaktsioon 29.03.2009 [RT I, 31.62.531, ]

AVALDATUD :

RTL  2004, 39, 653

REDAKTSIOON :

Rahandusmin m 18.03.2009 Nr.22 jõust.29.03.2009

RTL  2009, 29, 378Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord


Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määrus nr 38Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 38 lõike 7 alusel.


§ 1. Uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumine


(1) Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isik peab kümne kalendripäeva jooksul uue transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui transpordivahendi registreerimise päevaks, esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva määruse §-s 2 nimetatud andmed ning tasuma käibemaksu.

(Rahandusmin m 18.03.2009 Nr.22 jõust.29.03.2009 - RTL  2009, 29, 378)


(2) Pärast käibemaksu laekumist väljastab Maksu- ja Tolliamet isiku taotlusel transpordivahendi registreerimiseks kirjaliku kinnituse.


§ 2. Andmete esitamine


(1) Isik esitab Maksu- ja Tolliametile andmed uue transpordivahendi ühendusesisese soetamise kohta tollideklaratsiooni vormi kasutades.


(2) Lisaks tollideklaratsiooni vormile esitab isik uue transpordivahendi soetamise kohta arve ning Maksu- ja Tolliameti nõudmisel müügilepingu.

(Rahandusmin m 18.03.2009 Nr.22 jõust.29.03.2009 - RTL  2009, 29, 378)


§ 3. Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. mail 2004. a.Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN