ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Seadus Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi moodustamisest Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeeriumi baasil
Ülemnõukogu 11.11.1991 seadus; jõustumiskuupäev 01.01.1992

redaktsioon 01.01.1992
                   EESTI VABARIIGI SEADUS
 
             Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi
      moodustamisest Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi
          ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside 
                      Ministeeriumi baasil
 
        Paragrahv 1.  Moodustada 1992. aasta 1. jaanuarist Vabariigi
Kaubandusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside
Ministeeriumi baasil Eesti Vabariigi Kaubandusministeerium.
 
        Paragrahv 2.  Teha Eesti NSV 1989. aasta 6. detsembri seaduse
"Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta" (ENSV
Teataja 1989, nr. 39, art. 609) paragrahvis 24 järgmine muudatus:
     jätta välja sõnad "Materiaalsete Ressursside Ministeerium".
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                                A. Rüütel
 
Tallinn, 11. novembril 1991
 
------
                                            Lisa
                                 Eesti Panga Nõukogu istungi
                                  protokollile nr. 35
                                  12.novembril 1991.a.
 
        Välisvaluuta sisse- ja väljaveo ajutised
              eeskirjad Eesti Vabariigis
 
     1.   Välisvaluuta  sissetoomisel  Eesti  Vabariiki  puuduvad 
piirangud.
 
     2.  Eesti Vabariigist võib ilma tollideklaratsiooni kandmata 
viia   välja   välisvaluutat   kuni   1000.- USD   (või   sellega 
ekvivalentse  summa  muus välisvaluutas lähtudes seejuures  Eesti 
Panga ametlikust noteeringust). 
 
     3.  Välisvaluuta  sularahana väljaviimine Eesti  Vabariigist 
väärtuses  üle  1000.- USD (või sellega ekvivalentse  summa  muus 
välisvaluutas   lähtudes   seejuures   Eesti   Panga    ametlikust 
noteeringust) on lubatud järgmistel juhtudel, s.o. kui on olemas:
- Eesti  Panga  või  tema poolt volitatud panga  luba  välisvaluuta 
väljaveoks
- tollideklaratsioon,  mis tõendab,  et väljaviidav  välisvaluuta 
kogus on eelnevalt Eesti Vabariiki sisse toodud välismaalt. 
 
     4.   Eesti  Pank  ja  Eesti  Panga  poolt  volitatud  pangad 
väljastavad   välisvaluuta  väljaveo  loa  kui  välisvaluuta   on 
laekunud loa taotleja pangaarvele:
- ülekantuna teiste riikide pankadest,
- töötasudena,    honoraridena,    alimentidena,    kingitustena, 
pärandustena,
- kinnitatuna sisseveo tollideklaratsiooniga. 
 
     5.  Kui  välisvaluuta  päritolu ei ole eelmise punkti  nõuete 
kohaselt tõestatud, väljastab Eesti Pank või tema poolt  volitatud 
pank   välisvaluuta   väljaveo   loa  pärast  6   kuu   möödumist 
välisvaluuta laekumisest panga arvele. 
 
     6.   Käesolevad  "Välisvaluuta  sisse- ja  väljaveo  ajutised 
eeskirjad  Eesti Vabariigis" kehtestatakse koos "Eesti  Vabariigi 
ajutiste tollieeskirjadega üksikisikutele".