ESTLEX   19.06.2024 10:50
                   EESTI VABARIIGI SEADUS
 
               Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi 
            ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi 
                  Tööministeeriumiks
 
               1. Nimetada Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium ümber
Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks.
 
               2. Asendada Eesti NSV 1989.aasta 6. detsembri seaduse
"Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta" (ENSV
Teataja 1989, nr.39. art.609) paragrahvis 24 sõna "Sotsiaalministeerium" 
sõnaga "Tööministeerium".
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                                A. Rüütel
 
Tallinn, 24. oktoobril 1991