ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele" rakendamise kohta
Ülemnõukogu 11.09.1991 otsus; jõustumiskuupäev

redaktsioon
              EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS                             
          Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja
   Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest väliskapitaliga
                 ettevõtetele" rakendamise kohta
          ---------------------------------------------
 
               Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
               1. Kehtestada Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadus ja 
Eesti Vabariigi seadus "Maksusoodustustest väliskapitaliga
ettevõtetele" nende avaldamise päevast.
 
               2. Kehtestada, et enne Eesti Vabariigi
välisinvesteeringuseaduse jõustumist NSV Liidu Ministrite Nõukogu
1987. aasta 13. jaanuari määruste nr. 48 ja nr. 49 ning nende
täitmiseks ja arendamiseks väljaantud normatiivaktide alusel Eestis
asutatud ühisettevõtted on väliskapitaliga ettevõtted. Eesti
Vabariigi välisinvesteeringuseadus kehtib nende suhtes niivõrd,
kuivõrd see ei halvenda nende majandustegevuse tingimusi.
 
               3. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ja Eesti Panga
nõukogule ülesandeks ühiselt kehtestada 1991.aasta 15. oktoobriks
Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse paragrahv 9 3. lõikes 
ettenähtud litsentsi taotlemise ja andmise kord. 
 
               4. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
 
     1) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.aasta 1.
novembriks ettepanekud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste
kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadusega;
     2) viia Eesti Vabariigi Valitsuse määrused ja muud
normatiivaktid vastavusse Eesti Vabariigi
välisinvesteeringuseadusega ja Eesti Vabariigi seadusega
"Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele";
     3) nende tegevusalade määramisel, kus väliskapitaliga
ettevõtte asutamine või välisinvesteerija osalemine asutatud
ettevõttes võib toimuda välisinvesteeringu litsentsi alusel,
kehtestada nimetatud litsentsi taotlemise ja andmise kord;
     4) määrata Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest
väliskapitaliga ettevõtetele" paragrahv 12. lõike 2. alapunktis 
nimetatud enamsoodustatud tegevusalad.
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                            A. Rüütel
 
Tallinn, 11. septembril 1991