ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
1991.aastal põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise kohta
Vabariigi Valitsus 16.04.1991 määrus number 76; jõustumiskuupäev 16.04.1991

redaktsioon 16.04.1991
 
                    Eesti Vabariigi Valitsuse
 
                        m ä ä r u s
 
                 16.aprillist 1991.a. nr.76
 
                      Tallinn, Toompea
 
 
             1991.aastal põllumajanduskõlvikute 
             sihtotstarbelise kasutamise kohta
 
     Põllumajanduskõlvikute      sihtotstarbelise      kasutamise 
tagamiseks,   elanikkonnale  1991.aastal  kartuli  ja  köögivilja 
kasvatamise täiendavate võimaluste loomiseks ning  loomakasvatuse 
kindlustamiseks   söödaga   1991/1992.a.   talveperioodil   Eesti 
Vabariigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
     1.   Eesti   Vabariigi  Põllumajandusministeeriumil,   Eesti 
Vabariigi   Riiklikul  Maa-ametil  ja  maakonnavalitsustel   koos 
vallavalitsustega (külanõukogude täitevkomiteedega):
 
     1)   vaadata   hiljemalt  29.aprilliks  1991.a.   üle   kõik 
kolhoosidele,    sovhoosidele    ja   teistele    maakasutajatele 
põllumajanduslikuks  otstarbeks  kasutada  antud  kõlvikud  nende 
sihipärase    ja   ratsionaalse   kasutamise   seisukohast   ning 
maakasutajate valmisolek kevadisteks põllutöödeks;
 
     2)  tagada range kontroll põllumajanduskõlvikute  sihipärase 
ja ratsionaalse kasutamise üle.
 
     2.  Kehtestada, et juhul, kui kolhoosid, sovhoosid ja teised 
maakasutajad  ei kasuta või kasutavad halvasti  põllumajandusliku 
otstarbega  maad  või  ei suuda  seal  teha  1991.aasta  kevadisi 
põllutöid, on kohaliku omavalitsuse täitevorganitel koos maakonna 
maa-ametiga   õigus   anda  seda   maad   1991.aastal   ajutiseks 
kasutamiseks   kõigile   Eesti  Vabariigis  alaliselt   elavatele 
isikutele,  kes  soovivad ja on võimelised kasvatama sellel  maal 
põllumajandussaadusi nii isiklikuks tarbeks kui ka müügiks.
 
     3.  Eesti  Vabariigi  Põllumajandusministeeriumil  ja  Eesti 
Vabariigi  Valitsuse  rahvamajanduskomiteel korraldada  vabariigi 
elanike  varustamine  põllumajandussaaduste  tootmiseks  vajaliku 
seemne,     väetiste    ja    materjalidega    ning    abistamine 
tehnikavahenditega.
 
     4.   Teha  Eestimaa  Põllumajandustootjate  Keskliidule   ja 
Eestimaa   Talupidajate   Keskliidule  ettepanek   vaadata   läbi 
põllumajandussaaduste  tootjate  koostöö ja  ühistegevuse  parema 
korraldamise   ning   olemasolevate  tehnikavahendite  ja  teiste 
materiaalsete ressursside otstarbekama kasutamise võimalused.
 
     5.    Eesti   Vabariigi   Põllumajandusministeeriumil   ning 
maakonna- ja  vallavalitsustel  (külanõukogude  täitevkomiteedel) 
moodustada   käesoleva  määruse  rakendamisega  seotud  küsimuste 
lahendamiseks komisjonid,  kes peavad tagama võimalike  vaidluste 
läbivaatamise viie päeva jooksul.
 
 
Eesti Vabariigi Valitsuse
       esimees                               E.SAVISAAR
 
Eesti Vabariigi riigiminister                R.VARE